LNG vloeibaar aardgas

[ update ] Vrachtwagens op vloeibaar aardgas (LNG) vervuilen de lucht tot vijf keer meer dan dieselvrachtwagens en zijn niet beter voor het klimaat. De Belgische Bond Beter Leefmilieu roept haar overheid op om het gebruik van aardgas niet langer te stimuleren. In Nederland klinken soortgelijke geluiden. De reacties zijn gebaseerd op een rapport van TNO, maar kloppen die gegevens en de uitleg daarvan wel?

IPS schrijft hierover: Vloeibaar aardgas wordt vaak als interessante “overgangsbrandstof” voorgesteld, om een tijdelijk alternatief te vormen voor dieselmotoren in afwachting van echt schone technologieën zoals elektrische vrachtwagens of motoren op waterstof.

Maar in de realiteit zijn LNG-trucks helemaal niet schoner, blijkt uit tests door onderzoeksinstituut TNO in opdracht van de Nederlandse overheid. De drie LNG-vrachtwagens die TNO onderzocht, bleken 2 tot 5 keer meer giftige stikstofoxiden uit te stoten dan de minst vervuilende dieselvrachtwagen. Wat de uitstoot van fijnstof betreft, blijken de vrachtwagens het nauwelijks beter te doen.

Premies

“Het Vlaamse klimaatplan beschouwt CNG en LNG als volwaardige overgangsbrandstoffen. Terwijl de impact op het klimaat soms groter is dan bij diesel(vracht)wagens en de effecten op luchtkwaliteit nefast zijn”, zegt Laurien Spruyt van de Bond Beter Leefmilieu. “Je kunt in België nog altijd premies krijgen voor voertuigen die rijden op gas. En je betaalt geen accijnzen aan de pomp.”

De overheid kan beter investeren in echt schone voertuigen, zegt Spruyt. “Door geld te investeren in LNG-voertuigen zetten we ons voor tientallen jaren vast met een nieuwe fossiele brandstof, terwijl we die fossiele brandstoffen net zo snel mogelijk moeten uitfaseren. De overheid kan beter meteen investeren in elektrische laadinfrastuctuur.”

Klimaat

Ook voor het klimaat vormen vrachtwagens op gas geen oplossing. Aan de uitlaat stoten LNG-vrachtwagens minder broeikasgassen uit dan diesels. Maar als ook de broeikasgasemissies bij het oppompen en transport van het gas worden meegerekend, inclusief methaanlekken, blijken LNG-vrachtwagens gelijkaardig aan dieseltrucks of leveren ze maar een klein voordeel op, zegt ngo Transport & Environment, die het Nederlandse onderzoek naar buiten bracht.

“De gasindustrie probeert wanhopig beleidsmakers ervan te overtuigen dat gastrucks een klimaatvoordeel hebben omdat ze hun markt willen laten groeien”, zegt Stef Cornelis van T&E. “Gas is echter net als olie en steenkool een fossiele brandstof en moet dus worden uitgefaseerd. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat LNG-vrachtwagens niet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. En dat voluit moet ingezet worden op emissievrije voertuigen.”

Tot zover de berichtgeving van IPS.

Al langer bekend

Dat LNG niet de meest geschikte transitiebrandstof lijkt, werd al eerder op gewezen. In 2017 publiceerde Milieudefensie / Friends of the Earth al een rapport waarin duidelijk werd dat de vervuiling door de hele LNG keten ook schadelijk is voor het klimaat. Dat komt onder andere door methaanlekken. Methaan is meer dan 30 keer sterker als broeikasgas dan CO2.

Fouten in onderzoek TNO

De explosieve reacties in de pers en vanuit de milieubeweging, eerder deze week, zijn echter gebaseerd op fragmentarisch onderzoek en een gemankeerde uitleg van de resultaten. Dat stellen Philippe Desrumaux van het Belgische Drive systems NV en het vakblad TTM.

Desrumaux: "De conclusies van T&E (Transport & Environment) op de studie van TNO zijn – voorzichtig uitgedrukt - zeer eigenaardig. Er wordt gewag gemaakt van ‘5x hogere NOx emissies’ referend naar een studie uit 2017. Nochtans tonen metingen uit 2018 van hetzelfde TNO aan dat de Nox emissies van LNG trucks onder dezelfde stedelijke condities net 6.5 keer lager zijn dan die van diesel equivalenten. Deze gegevens moeten toch ook bekend zijn bij T&E? Zie TNO Rapport 2018R11448. Bovendien wordt vergeten aan te geven dat de uitstoot van het zeer schadelijke NO2ook veel lager ligt dan bij de dieselvarianten.

Wat betreft de CO2balans, wordt gesteld dat deze in het nadeel uitvalt van LNG, vergeleken bij diesel. Ook hier worden recente rapporten van TNO plots als onbestaande beschouwd. In TNO rapport 2019R10193 is er sprake van een voordeel voor LNG van 8% tot 20% afhankelijk van de technologie (en van 10% tot 22% onder snelwegomstandigheden – de natuurlijke habitat van de LNG truck). We laten de voordelen van bio-LNG dan nog even buiten beschouwing!

Het is een spijtige vaststelling dat T&E – bewust of onbewust – deze rapporten van TNO selectief benadert, te meer omdat er zeer veel potentieel is om de impact van gastrucks verder te verlagen. Tot nader order zijn er geen batterij-electrische lange-afstandstrucks beschikbaar. Idem dito met de waterstoftruck. Deze oplossingen zullen er allicht komen, maar zullen ook niet ‘zero-emission’ zijn, hetgeen men wel eens durft te vergeten. LNG trucks dragen reeds vandaag bij aan een koolstofarmer en schoner transport.  En elke technologie die een positieve bijdrage levert aan milieu en klimaat verdient een eerlijke benadering."

Ook het vakblad TTM is kritisch.  Het schrijft: "T&E heeft de krantenkoppen van vermaarde Nederlandse dagbladen gehaald met de stelling dat LNG-trucks tot wel vijf keer meer vervuilend zijn dan dieseltrucks. De kranten, en ook zelfbenoemde vakwebsites, namen de bevindingen van T&E klakkeloos over, zonder zelf even in de TNO-rapporten te duiken. Wie dat doet ziet dat TNO onder bepaalde omstandigheden soms hoge NOx-waarden voor LNG-trucks noteert, maar die zelf ook al nuanceert en concludeert dat LNG-trucks prima voldoen aan de limietwaarden. Tevens valt te noteren dat T&E de resultaten van  slechtst presterende LNG-truck vergelijkt met die van de best presterende dieseltruck en vervolgens die resultaten extrapoleert."

Kijk hier voor een lijst van alle LNG onderzoeken van TNO

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws