transport

Milieudefensie concludeert op basis van de recente uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid (PAS) dat de invoering van 130 km per uur op veel snelwegen onwettig is. Ook op wegen waar al 130 wordt gereden, moet de snelheid volgens Milieudefensie terug naar hoogstens 120 km per uur. De organisatie heeft daartoe een handhavingsverzoek neergelegd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat verantwoordelijk is voor de handhaving. Maandag werd duidelijk dat ook al geplande snelheidsverhogingen voorlopig niet doorgaan.

130 is illegaal

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei is een snelheidsverhoging naar 130 km/u in strijd met de wet. Milieudefensie ontdekte dat de verhoging van de maximumsnelheid op verschillende trajecten is ingevoerd zonder deze te toetsen aan de Wet natuurbescherming. Bram van Liere, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie: “Harder rijden is schadelijk voor de natuur. Een goede natuurtoets voor je de snelheid omhoog gooit, is wel het minste dat had moeten gebeuren, maar dat heeft de minister overgeslagen.” Milieudefensie wees minister Schultz van Haegen al in 2015 en 2016 met zienswijzen op de bezwaren tegen de snelheidsverhoging. Om een principiële uitspraak uit te lokken heeft Milieudefensie het handhavingsverzoek gericht tegen één verkeersbesluit. Het gaat daarin om het verhogen van de maximum snelheid op ondermeer de A15 Tiel-Valburg, de A2 Leenderheide-Budel en de A7 Tijnje-Drachten.

Vraag Offerte aan

Handhavingsverzoek eerder succesvol

Niet alleen nieuwe verhogingen van de maximumsnelheid zijn door het overslaan van de toetsing illegaal, ook de wijzigingen van de afgelopen jaren naar 130 kunnen niet door de beugel en dienen in afwachting van een natuurtoets te worden teruggedraaid. De minister van LNV is verantwoordelijk voor de handhaving van de wet natuurbescherming, daarom is het handhavingsverzoek gericht aan minister Schouten en niet aan verkeersminister Van Nieuwenhuizen. Een dergelijke stap is niet ongebruikelijk: Milieudefensie Westerveld verzocht eerder succesvol om handhaving tegen gasbedrijf Vermilion dat een proefboring wilde doen zonder de benodigde natuurvergunning.

Goed nieuws voor klimaat en natuur

De stikstofuitspraak heeft al veel projecten die schadelijk zijn voor klimaat en natuur, zoals de verbreding van de A27/A12, uitbreidingen van de bio-industrie en een gasboring gestopt. Van Liere: “Om de stikstofuitstoot en de klimaatcrisis te verminderen moeten we onder meer voldoen aan de uitspraak van de Raad van State. Het is nodig onze minister Schouten hiermee te helpen door middel van een handhavingsverzoek. Haar collega van verkeer Van Nieuwenhuizen zal terug moeten schakelen en eerst de benodigde natuurtoets moeten uitvoeren.”

Lees hier het handhavingsverzoek van Milieudefensie.

Meer informatie over het PAS

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws