like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Nog meer krokodillentranen: zo zit het dus met salderen en energiebelasting

Van: op 19 december 2016

salderen zonnepanelen vvdHet grote aantal reacties op mijn column over de krokodillentranen van de VVD omtrent energiesubsidies en salderen, doet vermoeden dat het een gevoelig onderwerp is. Bij nadere telling blijkt 1/3 van de reacties van anonieme of onvolledig geïdentificeerde bronnen en is de helft een onder-onsje tussen Math Geurts en Peter Segaar. De eerste groep verdient het niet om te worden beantwoord en Math en Peter zouden elkaar beter eens op de koffie kunnen vragen voor een goed gesprek. Toch wil ik wel reageren op een paar inhoudelijke punten.

1 De Regulerende Energie Belasting (REB) die per 1996 is ingevoerd, was toch echt bedoeld om ons energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. Het is dus van de zotte dat wegens allerlei kromme redeneringen sinds 2004 groene energie weer op dezelfde manier belast wordt als grijze. Het is nog veel gekker dat de grootverbruikers vrijwel geheel voor de REB buiten schot blijven. Juist de grootgebruikers die bij elkaar 3 à 4 keer zo veel gebruiken als alle huishoudens kunnen via investeringen hun gebruik van stroom verminderen en verduurzamen. Door de volkomen onterechte subsidie voor grootgebruikers wordt dat verhinderd.

2 Het idee dat mensen die kunnen salderen, dat doen ten koste van de mensen die dat niet kunnen, is absurd. Als ik geen auto gebruik, doe ik dat niet ten koste van de automobilisten. Als ik niet rook, niet drink en geen gas gebruik doe ik dat niet ten koste van de rokers, drinkers en gasgebruikers. Als ik de files vermijd gaat dat niet ten koste van de file rijders. Niemand hoeft te betalen voor iets wat ik niet doe.

3 Dat de kosten voor het elektriciteitsnet, het wegennet en het riool en alle andere infrastructuur voor een deel uit de algemene middelen en voor een deel door de gebruikers naar rato van hun gebruik betaald worden, is volkomen billijk, maar zij betalen niet voor de niet gebruikers en de niet gebruikers zijn geen profiteurs. Gebruikers betalen uiteraard wel meer als er minder gebruikers zijn om de kosten op te verhalen. Vrij logisch en niks mis mee.

4 Salderen is niet meer dan tijdelijk parkeren van energie op het grote net. Het kost niks. Dat PV bezitters het net zouden kunnen overbelasten is een mooie theorie, maar in werkelijkheid is het andersom. Zelfs bij één miljoen huishoudens met volledige PV is hun productie en verbruik minder dan 3 % van het totale landelijke stroomverbruik. Ook zonder PV varieert het stroomgebruik gedurende de dag. De piekbelasting van het net kan overdag zelfs 2 à 3 keer zo hoog zijn als de belasting s’nachts. Daardoor moeten er overdag extra centrales bijgeschakeld worden. En dat kost geld want die centrales zijn de rest van de dag nutteloos. De stroom uit deze centrales is dus relatief duur. Door PV wordt de dagpiek minder en daardoor is er ook minder van die extra capaciteit tijdens de piekuren nodig. Met al die PV op de woningen wordt de totale op jaarbasis gemiddelde prijs van energie lager.

5 In de winter zou er te weinig energie van de PV komen en zouden alsnog de dure gascentrales bijgezet moeten worden. Ook dat is niet waar. Windturbines leveren in de winter ongeveer 1,5 – 2 keer zo veel als in de zomer. Bij de huidige hoeveelheid PV op woningen leveren de windturbines op jaarbasis al 5 keer zo veel als de PV daken. Ook de ervaring in Duitsland, Denemarken, Schotland etc. leert dat de combinatie van wind en zon zelfs tot 60 % van het totaal duurzaam, geen probleem oplevert.

Bij een incidentele overmaat duurzame energie kunnen windturbines heel eenvoudig tijdelijk stopgezet worden. Dat kost bijna niets. Kolencentrales kunnen niet aan en uitgeschakeld worden. Bij de variërende belasting veroorzaken deze juist een probleem. Zij draaien ten koste van het klimaat door als er geen behoefte aan stroom is en proberen die stroom met dumpprijzen te slijten.

6 Het PV gebruik zorgt ook voor kortdurende pieken die op termijn gemakkelijk kunnen worden opgevangen in accu’s. Met een accu van één elektrische auto van de nabije toekomst (40 – 60 kwH) kan de dagelijkse stroom van vier PV huizen gebufferd worden. Nederland zal nooit meer dan 4 miljoen huizen met PV krijgen, maar op termijn wel 9 miljoen elektrische auto’s.

Salderen is alleen toegestaan voor kleinverbruikers. Voor grote zonneparken gelden heel andere regels.

7 Als er al een probleem zou ontstaan, waardoor het net extra kosten zou moeten maken om de onregelmatigheid op te vangen, dan is dit een zorg voor de netbeheerders. Als dit geld gaat kosten dan moet dat via de aansluitkosten verrekend worden. Als Rijkswaterstaat meer asfalt moet aanleggen omdat er zo veel files zijn, gaan we ook meer wegenbelasting betalen. Dit wordt verdeeld over de weggebruikers. Als er veel mensen kiezen om geen auto te nemen, zullen de anderen meer moeten betalen. Lijkt me logisch. Mensen die de files in de spitsuren vermijden, zouden eigenlijk juist extra beloond moeten worden. Hetzelfde geldt voor de PV bezitters die de dagelijkse piekbelasting verminderen.

8 Het idee dat PV bezitters profiteren doordat ze dure stroom verkopen en goedkope stroom terugkopen is niet juist. Particulieren maken geen gebruik van de variabele spotprijzen. Het salderen gebeurt op jaarbasis voor een gemiddelde prijs.

9 De vergelijking tussen 5 cent subsidie voor windturbines op zee en 14 cent subsidie voor PV gaat helemaal mank. De subsidie op windturbines is een tijdelijke zaak en zal worden afgeschaft zodra die niet meer nodig is om te kunnen concurreren tegen fossiel. De fossiele energie wordt echter zwaar gesubsidieerd (wereldwijd 5 keer zo veel als duurzame energie) o.a. door de vrijstelling van energiebelasting voor grootgebruikers. (variërend van 10 tot 14 cent/kWh) Ook worden de externe kosten voor klimaatschade en gezondheidsschade niet door de energieleverancier betaald, maar door de gemeenschap. (Deze zijn door het IMF becijferd op ca 5 cent per kWh) Het rijk geeft dus subsidie voor wind op zee om tegen de veel grotere subsidie voor grijze stroom te kunnen concurreren. Als duurzame energie niet en grijze energie wel belast zou worden en wel voor iedereen in gelijke mate per kWh zou er helemaal geen subsidie voor windenergie nodig zijn.

10 De 14 cent (11 cent REB + 3 cent BTW) bij saldering is geen subsidie. Het is een inkomstenderving doordat de PV bezitters hun energie zelf maken.

11 De regeling verlaagd tarief ofwel de postcoderoos regeling geeft eveneens vrijstelling van REB + BTW voor de hoeveelheid stroom die je zelf maakt met de panelen waarvoor je geïnvesteerd hebt.

Het zou zeer onrechtvaardig zijn als het salderen werd afgeschaft terwijl de regeling verlaagd tarief nog wel gewoon doorgaat.

Han Blok

 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 

Reacties: (30)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. henk daalder schreef:

  Salderen is geen subsidie, maar gewoon toegang tot de openbare weg voor stroom.

  Want
  we betalen ook geen extra belasting op de salarissen van taxi chauffeurs, omdat bijna iedereen zelf zijn auto bestuurt
  En we betalen ook geenbelastign voor de salarissen van koks, omdat we thuis zelf eten koken.

  Of om het letterlijk te kopieren.
  Omdat we zelf in een eigen auto mogen rijden, en zelf een eigen keuken mogen gebruiken, mogen we ook zelf eigen zonnepanelen en eigen kavels windpark gebruiken.
  Ongeacht of anderen daardoor minder kunnen verdienen

 2. AVE schreef:

  @ Jaap Langenbach – Oh ja, waarom wordt gesuggereerd dat de salderings-/compensatieregeling voor consumenten een subsidie is, terwijl zelfstandigen een PV subsidie + investeringsaftrek krijgen en ook nog hun investering mogen afschrijven t.l.v. hun inkomen en dan ook nog mogen salderen?

 3. AVE schreef:

  @ Jaap Langenbach – waarom is salderen een subsidie systeem, als je alleen hetzelfde EB tarief krijgt voor levering en verbruik?

 4. Niels van der Stappen schreef:

  Het zou mooi zijn, als verschillende schrijvers/reageerders eens gezamenlijk een stuk zouden maken, dat wel de toets der kritiek kan doorstaan. Het stuk van Han is simpelweg vanuit één invalshoek geschreven en miste nuancering op enkele punten, die de reageerders terecht aanstippen.
  Waarom niet een gezamenlijk stuk opgesteld, waarin de paragrafen één voor één worden aangevuld en verbeterd? Krijgen we eindelijk een synthese, waar Nederland meer aan heeft dan oeverloos gepingpong.

 5. Jaap schreef:

  De salderingsregeling kun je op de achterkant van een bierviltje uitschrijven, het vergt geen ambtenarenapparaat noch een kostbaar registratiesysteem en het werkt alleen binnen de grenzen van het eigen verbruik.
  Omdat mijn overschotstroom elders wordt verkocht met ODE, met energiebelasting en met BTW is de regeling schappelijk te noemen.

 6. Mike schreef:

  @Math: De overheid probeert ons te sturen door het heffen van belastingen op ongewenst gedrag (o.a. roken, drinken, autorijden)
  In het geval van de energiebelasting is dat minder CO2 uitstoot, wat bereikt moet worden door minder energieverbruik ipv milieuvriendelijke productie te stimuleren. Daarom wordt het verbruik belast ipv de niet CO2-vrije productie. Dat laatste zal in de praktijk wel te lastig zijn, stroom kun je nu eenmaal lastig oormerken

  PV eigenaren die CO2-loos energie opwekken dragen daarmee al bij aan minder CO2 uitstoot, dus waarom zouden zij nogmaals moeten bijdragen aan het voorkomen van vervuilende energieproductie?

  Het zou goed zijn om te kijken of een middel (belastingheffing) wel geschikt is om het doel te bereiken, en als dat niet zo is voor een ander middel te kiezen

 7. Math Geurts schreef:

  @Jaap, uiteraard is dat maken van kosten volkomen legitiem. Net zoals het heffen van accijns. Maar de regelingen mogen Tniet te veel lekken.

  Kun je uitleggen wat je bedoelt met: de salderingsregeling is efficient?

 8. Jaap schreef:

  Het is volkomen legitiem om als gemeenschap kosten te maken om zo doelstellingen te halen.

  Ik lees hier vooral zachte argumenten die aan afgunst raken, de salderingsregeling is efficiënt en het geeft een positieve stimulans om energie duurzamer op te wekken.

 9. Math Geurts schreef:

  @Jaap, de strijd van eigenaren van PV-installaties om het behoud van het salderen, heeft weinig met energiebedrijven of het al dan niet gebruiken van het net te maken. Het gaat om het behoud van de vrijstelling van de belasting gerelateerd aan het verbruik van elektriciteit (12,1 cent per kWh) voor elke kWh die ze zelf achter de meter produceren. Dat is zo niet houdbaar. Zodra je voor een paar tientjes een apparaat kunt kopen om achter de voordeur zelf sterke drank te maken rest de overheid niets anders dan de accijns op alcohol af te schaffen. Tenzij je van mening bent dat de accijnsheffing tot doel heeft de thuisproduktie van drank te bevorderen.

  Ik zou ver van de evenaar niemand aanraden om het net te verlaten, maar wie dat wil moet het vooral doen.

 10. Jaap schreef:

  @Math, het salderen maakt onderdeel uit van een collectief systeem en door dit te doorbreken zal het neveneffect zijn dat een deel van de PV bezitters het ‘eigen’ probleem gaat oplossen.
  De kosten voor het net zullen voor rekening komen van een steeds kleinere groep en daardoor oplopen wat weer een kettingreactie tot gevolg heeft.

 11. Math Geurts schreef:

  @Peter,

  Sorry, ik bedoelde “voor mij” is dat de belangrijkste nieuwe informatie. “Dat het prima bleek te werken” komt overeen met de conclusie van Kamp, al formuleert hij het – als Holland Solar het goed verwoordt – anders.

  We zullen zien hoe het verder gaat. In nogal wat Europese landen zijn te lang aangehouden “prima regelingen” gevolgd door een crash.

 12. Peter Segaar schreef:

  Geen woorden in de mond leggen, s.v.p., heer Geurts. Ik heb van meet af aan al FIT gepropageerd, sedert 2004 (start Polder PV activiteiten), dus daar is helemaal niks “nieuws” aan.

  Aangezien desondanks geen enkel kabinet er aan heeft gewild, met name vanwege totale onwil bij EZ, moeten we het dan maar doen met het sub-optimale model, en dat is al sedert begin deze eeuw (feitelijk eerder al) salderen. Volautomatisch via Ferraris, of sedert 1 juli 2004 “geformaliseerd in een snel in elkaar getimmerd nood-artikel” voor overige bemeterde aansluitingen via artikel 31c. Wat nog een paar keer later wat verder werd opgelapt. Maar het is beslist geen in beton gegoten goede wetgeving.

  Die desondanks al die jaren prima bleek te werken. Hoe is het mogelijk…

  Maar als het aan sommigen ligt komt aan alle “goede” dingen ooit een eind. Laten we hopen dat het dan toch op een zeer goed ontworpen en degelijke overgangsregeling uitdraait. Anders zijn de catastrofale gevolgen niet te overzien, gezien “steunbeer residentiële markt” bij PV. Een markt-crash in zonnestroom is wel het minste wat we in die zielige landje kunnen gebruiken.

 13. Math Geurts schreef:

  @Robert, de discussie zwabbert ook omdat Han Blok er nogal veel bij haalt waar het niet om gaat.

  Wat mij betreft is de belangrijkste nieuwe informatie dat ook Peter Segaar salderen nou niet echt de meest toegesneden manier vindt om PV-achter-de meter te bevorderen.

  Interessant is de reactie van Holland Solar.
  “Minister Kamp brengt positieve boodschap over salderen. De onduidelijkheid over het salderen lijkt nu van de baan. Dit betekent dat kopers zich geen zorgen meer hoeven te maken over de rentabiliteit van gekochte zonnepanelen. Minister Kamp heeft in heldere formulering aan de Tweede Kamer gemeld dat het salderen gehandhaafd zal blijven. De salderingsregeling is een goede en eenvoudige regeling die duurzaam decentrale opwekking goed stimuleert, stelt hij. Minister Kamp adviseert de kamer hier zeker aan vast tot houden tot 2020. Wel stelt hij dat de salderingsregeling erg royaal is en in 2017 geëvalueerd zou moeten worden. Hij stelt voor dat er een nette overgangsregeling vanaf 2020 zou moeten komen. Hiervoor is ruim draagvlak in de Kamer. Holland Solar is verheugd dat de Minister dit zo onomwonden heeft gesteld. Dit is mede gebeurd door inspanning van Duurzame Energie Koepel, i.s.m. Holland Solar en een actieve groep van haar leden. Holland Solar zal proactief input leveren over de gewenste nette overgangsregeling voor na 2020”

  Ik ben benieuwd wat voor een kabinet in 2017 gaat evalueren. En hoe groot de aanvechting van dat kabinet zal zijn om een “nette overgangsregeling” te maken voor na 2020, gegeven de vaststelling dat de regeling tot 2020 wel erg royaal is.

 14. Robert schreef:

  Goede tip om de reacties van Math en Peter als onderling gesprek te beschouwen. Scheelt tijd. Verder heb ik niet het idee dat er bijdragen zijn geleverd door mensen die echt weten hoe de verhoudingen tussen grijze en PV-productie in elkaar zitten. Salderen is een mooie heldere manier om mensen te belonen voor investeren in zonne-energie. En vraagt geen uitvoeringskosten. Gezien de uitdaging om CO2 uitstoot te reduceren ligt het voor de hand om salderen te behouden. Zonder dat er veel omkijken naar is, nemen mensen zelf het initiatief. Geen papieren rompslomp, geen ambtenaren druk mee. Een win – win. Alle gesignaleerde problemen zijn momenteel niet bestaand. En dat het niet eerlijk is, is geen argument omdat iedereen kan investeren in zon. Desnoods via een postcoderoos

 15. Walther Walraven schreef:

  Centrales worden uitgekegd voor een bepaald vermogen en levering liefst gelijkmatig. Door de komst van zonnepanelen. Verkopen centrales overdag minder stroom, maar moeten in de niet zonuren gewwon bijspringen. Per saldo betekent dat het aantal verkochte kwh minder wordt en dus de vast lasten verdeeld moeten worden over minder kwh. Dus duurder.

  Als je het net gebruikt als opslag, dan is dat dus kostenverhogend. Die kosten worden door alle gebruikers betaald.

  Nu betalen we reeds allemaal ODE. Toelsag opslag duurzame energie. Dat is dus geregeld. Daarom zou salderen gewoon moeten blijven.

 16. Ron schreef:

  Ik zal aan mijn energieleverancier dan maar eens duidelijk maken dat mijn stroom € 0,06 kost, en dat ik dus geen belastingen hoef te betalen voor de stroom die ik nu afneem.

  Op dit moment gebruik ik 157 Watt, en dit is zelfs met als extra kerstboomverlichting en laptop in de lader.

  Eigenlijk is de regeling inderdaad krom. Ik lever namelijk de meeste stroom terug voor 20 cent en gebruik de meeste voor 18 cent. Die 2 cent stopt de leverancier zich mooi in de zak…

  Ik proef enige jaloezie voor wat betreft laag verbruik en zonnepanelen. Hebben jullie geen gunstig dak ervoor of vinden jullie ze lelijk? Eens kijken wat er straks lelijker is, een paneel of ons klimaat…

 17. Math Geurts schreef:

  @Ron, het moment dat het meest afgenomen wordt is nu, en nu produceer jij helemaal niks. Stroom kost ongeveer 6 cent en daarvoor mag je op elk moment, ook nu, zoveel gebruiken als je aansluiting aankan. De rest is belasting. In het ontlopen van die belasting zit het grootste deel van jouw winst. Het is helemaal geen overzichtelijk stuk. Er wordt een hoop bijgehaald wat er niets mee te maken heeft.

  De essentie is dat in de huidige stimuleringsregeling (waar salderen een onderdeel van is) PV-achter-de-meter een lek vormt in de belastingheffing gerelateerd aan het verbruik van elektriciteit.

 18. Ron schreef:

  Na een overzichtelijk en duidelijk stuk van Han Blok zie ik weer reacties verschijnen van mensen die het stuk niet gelezen hebben. Ik zie stroomprijzen van 10 cent voorbij komen, terwijl stroom voor mij gewoon € 0,18 en € 0,20 kost.

  Op momenten dat het meest afgenomen wordt, help ik de vervuilende centrales een beetje. Dit met een mooie voorspelbare hoeveelheid groene stroom die, zoals Han ook al zegt, niet voor oneffenheden in het net zorgt. Hier krijg ik dan bovengenoemde prijs voor. Waar zit hier de winst?

  Ik kan mij voorstellen dat zonnepanelen niet de reden mogen zijn om maar enorme hoeveelheden stroom te gebruiken. Het verschil leveren en gebruiken c.q. zomer en winter wordt zo onnodig hoog. Maar zo zitten we niet allemaal in elkaar. Een oplossing hiervoor zou zijn de energiebelasting boven een bepaald uitwisselingsniveau aan te passen, zodat de zuinige gebruiker niet gestraft wordt. Neem 2/3 van het gemiddelde, zijnde 2.000 kWh. Zo word je “gedwongen” om eerst te besparen en dan voor dat gebruik panelen aan te schaffen. (Al zou ik voor dit quotum nog steeds een hybride warmtepomp kunnen laten draaien voor meer dan 1.000 kWh per jaar en heel wat gas besparen.)

 19. Math Geurts schreef:

  @Peter Segaar,

  Voor kleinverbruik is geen nieuwe regeling nodig, het is alleen zaak om het achter de meter PV-lek snel te dichten. Behalve dat het onnodig veel kost gaat dat anders tot oneigenlijke optimalisaties leiden. Als je een elektrische warmtepomp in de winter belastingvrij mag voeden met in de zomer, achter de meter geproduceerde, op het net geparkeerde elektriciteit dan is dat voor het betreffende individu al gauw slim. Voor de maatschappij wat minder.

 20. Peter Segaar schreef:

  Grappig dat FIT (feed-in tariff, “invoedings-tarief”) weer ter sprake komt. Heb ik al van meet af aan gepromoot. Maar EZ wil er niet aan, en de politieke constellatie om “iets anders te doen dan SDE” is afwezig. Bovendien zijn de burgers in SDE 2011 uit de regeling gegooid vanwege de 15 kWp drempel – en later ook nog vanwege verplichte grootverbruik aansluiting. Dus dat wordt dan (alweer) “een nieuwe regeling voor kleinverbruik”. Veel succes daarmee.

 21. Peter anson schreef:

  1. Met salderen ontvang je een niet realistische marktprijs. Steeds meer pv zorgt voor gelijktijdige lage groothandelsprijzen. Alle nl-ers betalen mee aan het te hoge leveringsdeel. Plus dat onbalans en profielkosten worden door gelegd aan mensen zonder pv.

  2. Oversubsidie, waar EU uiteindelijk tegen gast optreden. Investering met Tvt <5jr wordt staatssteun gezien.

  3. Unfair. EB is bedoeld voor energiebesparing neg als accijns. Tegengaan van verbruik. Nu is het een simuleringsmiddel voor zon.leuk maar geen reden om te handhaven.

  Regel een normale invoedpremie, net als dld. Weet iedereen waar ie aan toe is ipv snelle stop zodra er een pvv/vvd kabinet is.

 22. Peter Segaar schreef:

  Nederland beleeft niet “een” #PV boom, het zijn er talloze, waarvan salderen – nu al sedert begin deze eeuw – en implementatie van SDE (het ene na het andere record in rap tempo elkaar opvolgend, allemaal subsidie voor het bedrijfsleven) de twee grootste (maar beslist niet de enige) drivers zijn. Nederland komt eindelijk “los” na vele jaren van absurde neglect op het gebied van PV. En dat is dus gewoon een simpele inhaalrace. En niets anders.

  Wederom: als men betere “voorstellen” heeft voor salderen, belasting heffen, of wat dies meer zei, moet men niet op een forum zijn. Maar daarvoor in de plaats “the hard work” doen. En dus de Haagse route bewandelen. Lees: politiek bedrijven.

 23. Math Geurts schreef:

  Peter,

  Bij de invoering van de REB zouden de opbrengsten naar rato teruggegeven zijn aan de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. En uiteraard, belastingheffing is bedoeld om inkomsten bij elkaar te harken. Dat moet ook wel als de uitgaven niet dalen. Vrijstelling van belastingheffing is juist daarom dan ook geen goede manier om gewenste ontwikkelingen gericht en naar behoefte te stimuleren.

  De actuele Duitse regeling is inderdaad niet een op een te vergelijken, maar het gegeven dat Nederland als enige Europese land nog een PV-boom beleeft doet vermoeden dat de voordelen aan de royale kant zijn. Dat vraagt om bijstelling, des te meer nu wind-op-zee, waar Nederland het toch van moet hebben, in een half jaar een prijsdaling heeft laten zien die PV in 50 jaar nog nooit in zo’n korte periode heeft doorgemaakt.

  Je voert steeds meer argumenten aan om de salderingsregeling volledig op de schop te nemen. Een kromme spijker krijg je nooit meer rechtgeslagen. Ook voor Nederland kan het aantal anomaliën te groot worden.

 24. Peter Segaar schreef:

  Invoedingstarieven vanaf 1 januari nog niet vastgesteld door Bundesnetzagentur. Tarief nieuwe installs per 1-12-2016 12,31 ct/kWh ex btw, installs tot 10 kWp.

  https://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html

  Echter eigenverbruik nog niet meegenomen, maakt waarde van zelf verbruikte, zelf opgewekte zonnestroom voor de kleine invoeders hoger (hangt sterk van eigenverbruik percentage af).

  En elke vergelijking gaat mank. Duitsland onvergelijkbaar met Nederland, honderdduizenden kleine invoeders voeden historisch en actueel in met tarieven oplopend tot over de 50 ct/kWh (20 jaar lang vanaf 2000).

 25. Math Geurts schreef:

  Als saldering geen effect heeft op de prijs van systemen, dan worden de kopers overgesubsidieerd. Waarom ontvangt een eigenaar van een kleine PV installatie achter de meter in Duitsland momenteel per 1.1.2017 12,7 cent in totaal, en is de opbrengst in Nederland 12,1 cent aan ontlopen belasting voordeel + 5,5 cent leverancierstarief?

  Voor een uitgebreide discussie over de zin en onzin van salderen zie:

  https://henribontenbal.wordpress.com/2012/11/04/waarom-betalen-we-energiebelasting/

  conclusie: de regeling was en is hartstikke krom en niet recht te praten. Stop met eens een keer met doormodderen. Stoere duuzame jongens, hou op[ met zeuren

 26. Peter Segaar schreef:

  Overigens, Han, REB bestaat “in die vorm” niet meer, het is dood-ordinair energiebelasting geworden, zoals MinFin. het ook letterlijk blijft hanteren.

  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/energiebelasting

  (“regulerend” zie je nergens meer terug)

  En in de Tweede Kamer is door MinFin cq. EZ al geantwoord dat het “historische doel” energiebesparing overvleugeld wordt door het doel “geld binnen harken” (uiteraard in nette ambtelijke bewoordingen gesteld). Zoek ik nog wel eens op, als ik tijd heb (heb ik nu niet).

  Je bent nog een derde component vergeten die thuis wordt “meegesaldeerd”. Dat is de beruchte ODE / opslag duurzame energie (separaat per kWh resp. per m3 – en impliciet doorberekend bij GJ over stadswarmte verbruik). In 2016 nog relatief kleine posten. Maar die gaan per 1 januari a.s. 32% (elektra) resp. 41% (gas) omhoog.

  Zie tabel in:

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV136.htm#30nov2016_aankondiging_SDE2017_12md_Euro

  ODE moet WEL betaald worden over de opgewekte hoeveelheid stroom “van vreemd dak” bij postcoderoos projecten. “Anomalie” numero zoveel, maar dit is immers Nederland …

 27. Peter Segaar schreef:

  Saldering zonnestroom NL zal géén effect hebben op “systeemprijs”, bij 1.700 elkaar te vuur en te zwaard beconcurrerende Nederlandse leveranciers. Moduleprijs nu weer ultralaag door gigantische productie overschotten China vanwege flink kappen in FITs medio 2016.

  Gaat weer een leuk reactie lijstje worden, schat ik in. Han Blok mag geprezen worden voor het gooien van wat spreekwoordelijke steenkooltjes op het salderings-vuur 😉

 28. Math Geurts schreef:

  Produktie van elektriciteit kan grijs of groen zijn, maar verbruik is verbruik; dat heeft geen kleur. Alle verbruik moet ontmoedigd worden. Aan de produktiekant is er de keus tussen grijs ontmoedigen en groen stimuleren. Het maakt in zoverre dat het allemaal betaald moet worden. We moeten ons er wel van bewust zijn dat elektriciteit nog meer kwaliteitsaspecten heeft dan alleen grijs of groen

  “Het is dus van de zotte dat wegens allerlei kromme redeneringen sinds 2004 groene energie weer op dezelfde manier belast wordt als grijze”
  De REB in z’n oorspronkelijke vorm was een regelrechte blunder. Het in één regeling, via vrijstelling belasting, op maat stimuleren van minder verbruik en groen produceren is onbeheersbaar. Nu het verbruik van alle groene energie betrokken uit het net belastingplichtig is, en de produktie van binnenlandse groene energie gesubsidieerd wordt, is het een rudimentair achterblijfsel van de oorspronkelijke regeling dat alleen nog energie die zelf achter de meter geproduceerd wordt vrijgesteld is van belasting gerelateerd aan verbruik.

  “De regeling verlaagd tarief ofwel de postcoderoos regeling geeft eveneens vrijstelling van REB + BTW voor de hoeveelheid stroom die je zelf maakt met de panelen waarvoor je geïnvesteerd hebt.
  Het zou zeer onrechtvaardig zijn als het salderen werd afgeschaft terwijl de regeling verlaagd tarief nog wel gewoon doorgaat.”

  Daar ben ik het helemaal mee eens. De postcoderoosregeling is er ook alleen maar gekomen toen duidelijk werd dat de vrijstelling van (alleen) achter de meter geproduceerde elektriciteit vrijgesteld van belasting gerelateerd aan verbruik een uitermate kromme spijker is. Het is een wanhopige poging om die kromme spijker weer een beetje recht te slaan.

  Het is hoog tijd om niet langer op deze manier door te modderen. Ook PV achter de meter heeft recht op ondersteuning, maar wel op maat, en niet via deze gekunstelde constructie.

  “De vergelijking tussen 5 cent subsidie voor windturbines op zee en 14 cent subsidie voor PV gaat helemaal mank”
  Ik kan zo gauw niet inzien waarom. Het zijn beide manieren om nagenoeg CO2-vrije elektriciteit te produceren. En stuurbaar zijn ze allebei niet.

  “Als duurzame energie niet en grijze energie wel belast zou worden en wel voor iedereen in gelijke mate per kWh zou er helemaal geen subsidie voor windenergie nodig zijn”

  Je moet je dan wel afvragen of er nog voldoende reden is om PV achter de meter te subsidieren.

 29. Jaap Langenbach schreef:

  PS 5-6 jaar tereugverdientijd voor iets wat 30 jaar meegaat deugt ook niet. Achter de meter opwekken is overigens OK maar voor terugleveren, net als voor ieder ander, de normale prijs.

 30. Jaap Langenbach schreef:

  Je moet het subsidiesysteem voor zonnepanelen thuis (want dat is salderen) los zien van anderen (grootverbruikers), toekomst en andere subsidiesystemen en op zichzelf beoordelen. Het idiote is dan vooral dat men bijna 20 ct vangt voor opgewekte stroom die maar 10 cent kost. Dat is gewoon geen goed en fair systeem. En de winst zal zelfs stijgen naarmate de elektriciteitsprijs stijgt en de panelen goedkoper worden. Maar te grote winst drijft waarschijnlijk eerder de panelen/systeemprijs op.