like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Nogmaals: consument wil dat overheid en bedrijven voortouw nemen bij verduurzaming

Van: op 8 juli 2019

zonnepanelen paneelopnaam

Nederlanders verwachten vooral op het gebied van voeding, kleding en recreatie een grote bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Voor mobiliteit, energie en wonen kijken zij juist naar de overheid; een grote meerderheid verwacht dat bedrijfsleven en overheid op die terreinen een voortrekkersrol vervullen. Dat wees eerder onderzoek al uit en dat concludeert nu ook ABN AMRO in de tweede editie van de Monitor Duurzaamheid, die zij elk kwartaal in samenwerking met PanelWizard verricht onder ruim duizend Nederlanders. 

Ongeveer één op de drie Nederlanders ziet voor zichzelf een voortrekkersrol weggelegd als het gaat om de verduurzaming op het gebied van voedsel. Consumenten zijn al bewust bezig met duurzaamheid als het gaat om voedsel. Zo geeft 60 procent van de Nederlanders aan zo min mogelijk voedsel weg te gooien, koopt
30 procent zo veel mogelijk seizoengroente en -fruit en eet 27 procent bewust geen vlees. Tegelijkertijd vindt een vijfde van de Nederlanders dat bedrijven de voornaamste rol moeten pakken om er voor te zorgen dat verduurzaming op het terrein van voedsel in een stroomversnelling komt. Zo zijn voedselketens complex, is niet altijd duidelijk waar ingrediënten vandaan komen en hoe duurzaam producten zijn.

Op het gebied van kleding geeft ruim 60 procent van de consumenten aan hun kleren zo lang mogelijk te gebruiken of een tweede leven te geven door het te verkopen, ruilen of aan een goed doel te geven. Opnieuw vinden zij echter dat een deel van de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de kledingproductie bij het bedrijfsleven ligt. Zo kunnen kledingmerken in productielanden productieprocessen samen met fabrikanten, overheden en ngo’s beter inrichten.

Overheid moet duurzamer wonen, werken en reizen faciliteren

Eén op de vijf Nederlanders beschouwt het primair als zijn eigen verantwoordelijkheid om duurzamer te recreëren. Veel consumenten pakken die rol ook al. Zo is duurzaamheid voor een derde van de Nederlanders doorslaggevend in de keuze voor een vakantiebestemming en kijkt 28 procent bij het boeken van een reis naar duurzame kenmerken van accommodaties. Prijs en snelheid spelen een belangrijkere rol in het maken van keuzes voor de reis. “Voor de verduurzaming van wonen, energie en vervoer kijkt de consument vooral naar deoverheid”, zegt Jan Raes, Sustainability Advisor van ABN AMRO.

“Dat is niet zo vreemd, want juist op deze onderwerpen kan de overheid veel voor elkaar krijgen. Denk aan fiscale stimulering of het aanleggen van infrastructuur. Toch doen veel consumenten hun best om duurzamer te wonen en te reizen, bijvoorbeeld door dubbel glas te plaatsen, zo veel mogelijk de fiets pakken en minder lang douchen. Uit ons onderzoek blijkt verder dat consumenten het niet eens zijn over wie de grootste inspanning moet leveren om de maatschappelijke verduurzaming te realiseren. Wij zien dit echt als een gedeelde verantwoordelijkheid, waaraan iedereen kan bijdragen.”

Foto: Vrijopnaam

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws