Samen met onderzoeksbureau Citisens onderzoekt Duurzaamnieuws.nl periodiek hoe Nederlanders denken over duurzaamheid en hoe ze ermee omgaan. Waarom handelen we duurzaam, of juist niet? En hoe hoog zetten we duurzaamheid op de politieke agenda?

Regelmatig vinden er onderzoeken plaats naar het duurzame gedrag van Nederlanders en de beweegredenen daarachter. Ook in dit onderzoek keken we daarnaar.

Zorgen om klimaat

Een grote meerderheid van de ondervraagden maakt zich zorgen over klimaatverandering: 83% geeft dat aan. Het aantal mensen dat het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken is nog iets groter: 86%. Bovendien is 83% bereid om zijn levensstijl aan te passen om klimaatverandering tegen te gaan. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan daar zelfs meer belasting voor te willen betalen. Maar doen ze dat ook?

Als voornaamste reden om duurzaam te willen leven geeft opnieuw een grote meerderheid aan dat het beter voor de wereld is. Maar ook meer dan de helft van de ondervraagden doet dat voor een goed gevoel. Besparen van geld speelt slechts bij een derde een rol van betekenis.

Geld grote drempel voor duurzame keuzes

Is geld geen grote motivator om duurzamer te worden, een grote drempel is het wel om dat niet te doen. Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan dat geld de belangrijkste factor is om niet duurzamer te zijn. Er is te weinig geld beschikbaar voor de benodigde investeringen (48%), of de terugverdientijd is te lang (26%).

Kortom we willen het best wel, maar het is te duur. Misschien vinden we het ook niet ons pakkie-an. 81% van de ondervraagden geeft aan dat de overheid meer moet investeren in duurzaamheid, en 56% vindt de overheid ook de eerste aangewezene om daarbij het voortouw te nemen. Dit initiatief ligt volgens hen veel minder bij bedrijven (21%) en burgers zelf (8%).

Duurzaamheid en politiek

Op de vraag of duurzaamheid de komende jaren het belangrijkste thema op de politieke agenda is, antwoordde 70% positief. Voor 60% van de ondervraagden gaf dat ook de doorslag bij hun stemkeuze bij de provinciale verkiezingen.

Dat sluit ook goed aan bij de partijen waarop werd gestemd door de ondervraagden: 59% koos voor een groene partij, meer dan de helft daarvan voor GroenLinks.

Zorgelijk

De uitkomsten laten een aantal spanningen zien die zorgelijk zijn voor het tempo waarin de samenleving kan verduurzamen. We willen best wel, zagen we, maar we hebben het geld er niet voor (over). Die trend herkennen we wel, maar de respondenten van dit onderzoek zijn al groener of gemotiveerder dan de gemiddelde Nederlander, blijkt uit hun stemgedrag.

Misschien kunnen we de uitkomst samenvatten in een oproep: Overheid, neem het voortouw! We willen ons best aanpassen voor duurzaamheid en klimaat en we willen er ook aan mee-betalen. Maar we kunnen het niet alleen.

Over het onderzoek

citisens In totaal hebben 2.198 panelleden van de Citisens-community per e-mail de vragenlijst ingevuld. Aanvullend heeft Duurzaamnieuws.nl het onderzoek onder de aandacht van haar lezers gebracht, wat nog eens 97 extra ingevulde vragenlijsten heeft opgeleverd.

De uitkomsten zijn een weergave van de mening van alle 2.295 respondenten die in de periode van donderdag 4 april tot en met maandag 15 april hebben deelgenomen aan het onderzoek. De uitkomsten zijn gewogen op geslacht, leeftijd en sociaal-economisch profiel.

Lees ook: Duurzaam leven: het verschil tussen willen en doen

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws