voedselbaronnen

De leider van de Europese Green Deal en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans is "teleurgesteld" over hoe de lidstaten en EP-leden omgaan met de hervorming en vergroening van het landbouwbeleid.

"Ik moet eerlijk toegeven dat ik erg teleurgesteld was. Teleurgesteld dat de Europese Raad en het Europees Parlement vasthouden aan een landbouwbeleid dat niet duurzaam is en dat zo niet kan doorgaan", zei Timmermans vorige week tegen de Duitse omroep Tagesschau.

Nadat de EU-ministers van Landbouw en Europarlementariërs een onderhandelingsstandpunt bereikten, ging het eindspel van de tripartite vorige week van start.

Het doel is nu om vóór de informele deadline van eind maart een compromis te vinden over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor 2012-2027.

Groene Europarlementariërs, klimaatactivisten en maatschappelijke organisaties roepen de commissie op om het landbouwbeleid in te trekken, met het argument dat het GLB-voorstel in zijn huidige vorm niet verenigbaar is met de Green Deal.

Een groep ngo's heeft er bij de EU op aangedrongen om het in 2018 gepresenteerde voorstel te dumpen en een nieuw voorstel in te dienen dat boeren echt ondersteunt bij de overgang naar duurzame landbouw.

Terwijl Timmermans onlangs de deur openliet voor een mogelijke terugtrekking, heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen die optie uitgesloten omdat ze ervan overtuigd is dat de onderhandelingen "kunnen resulteren in een nieuw GLB dat geschikt is voor het beoogde doel".

"We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we tijdens de onderhandelingen het GLB in overeenstemming brengen met de Green Deal", voegde ze eraan toe.

Het GLB, dat goed is voor meer dan € 350 miljard van de komende zevenjarige begroting, is gebaseerd op twee grote betalingsonderdelen: rechtstreekse betalingen aan boeren en steun voor plattelandsontwikkeling.

De plannen van de EU-Raad en het EU-parlement voorzien dat ten minste respectievelijk 20 en 30 procent van de rechtstreekse betalingen aan de landbouw verband houdt met milieueisen.

Veel lidstaten en EP-leden geven echter nog steeds prioriteit aan de functie van inkomensoverdracht van het GLB, boven de dringende noodzaak om het verlies aan biodiversiteit terug te draaien en de uitstoot van broeikasgassen in de sector terug te dringen.

Volgens Jabier Ruiz van WWF (Wereld Natuur Fonds) Europa, "met zulke betreurenswaardige GLB-standpunten van zowel de raad als het parlement, moet de commissie al haar invloed gebruiken om het GLB dichter bij de Green Deal te brengen."

Het GLB subsidieert tot zeven miljoen landbouwbedrijven in de hele EU, maar de institutionele architectuur zorgt voor ongelijke toegang tot fondsen, aangezien de betalingen verband houden met de grootte van de bebouwde oppervlakte.

"Tegenwoordig krijgt 20 procent van de boeren 80 procent van het Europese geld. Zo kunnen we niet verder. Ik moet volhouden dat er meer geld naar de boeren gaat en niet alleen naar de grote boerderijen", zei Timmermans ook tegen Tagesschau.

Voor Timmermans moet het GLB beantwoorden aan "hogere verwachtingen" voor klimaatactie, bescherming van de biodiversiteit en ecologische duurzaamheid, en tegelijkertijd een redelijk inkomen voor alle boeren garanderen.

"De EU Green Deal impliceert moeilijke veranderingen in elke sector. Het GLB moet boeren kunnen ondersteunen bij hun transitie", twitterde hij, nadat de besprekingen begonnen waren.

Onderhandelingsronden die over elke verordening afzonderlijk verlopen - zijn voorlopig gepland voor 19 november (verordening strategische plannen), voor 2 december (verordening gemeenschappelijke marktordening) , en voor 4 december (financierings- en monitoringregeling).

Elena Sánchez Nicolás

Dit artikel is gepubliceerd met toestemming van
euobserver

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws