like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

PvdD: geen nieuwe gentechmais in Europa

Van: op 29 januari 2014

gentech maisDe Partij voor de Dieren wil dat de regering zich verzet tegen de introductie van een nieuw gengewas in de EU. De Europese Commissie dreigt toestemming te geven voor de teelt van de door Pioneer genetisch gemanipuleerde maissoort 1507. Als dat gebeurt, worden alle Europese lidstaten verplicht de teelt van dit omstreden gewas toe te staan op hun akkers. Landen die geen risico’s willen lopen met gentech, zoals Oostenrijk en Frankrijk, maken al langere tijd bezwaar. Nederland heeft nog altijd niet duidelijk gemaakt wat haar positie is, terwijl die bepalend kan zijn voor het besluit over toelating van deze teelt in de hele EU. De Partij voor de Dieren roept de regering op de keuzevrijheid van burgers, boeren en lidstaten voorop te stellen en tégen de toelating van nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen te stemmen.

Een groeiend aantal landen in de Europese Unie wil vanwege de grote risico’s van genetische manipulatie geen teelt of import van gengewassen meer toestaan. De controverse binnen de EU is zo groot dat besluiten over de introductie van nieuwe gentechgewassen al een tijd stilliggen. Het chemische bedrijf Pioneer heeft echter afgedwongen dat de EU voor half februari een besluit neemt over toelating van de mais die zij via genetische manipulatie heeft omgetoverd tot een gifproducerende plant (maistype 1507). Dat betekent dat er voor het eerst in meer dan tien jaar in Brussel wordt gestemd over een zogenaamde teelttoelating. Als de EU de teelt toelaat, mag het gengewas in alle lidstaten worden verbouwd, ook in landen die daar fundamentele bezwaren tegen hebben. Daarbij zou dit de deur openzetten voor nog meer introducties van genetisch gemanipuleerde gewassen in Europa.

De omstreden mais van Pioneer is een genetisch gemanipuleerde plant die continu een gifstof afgeeft. Het gif dat de plant zelf produceert is bedoeld om de maisboorder uit te schakelen maar brengt ook schade toe aan andere vlinders en motten. Bovendien is de plant resistent gemaakt tegen bestrijdingsmiddelen die glufosinaat bevatten. Terwijl wetenschappers waarschuwen dat het resistent maken van gewassen een hoger gebruik van landbouwgif in de hand werkt, staat Brussel op het punt een gengewas toe te staan dat resistent is tegen een middel met grote risico’s voor zoogdieren en andere organismen. Vanwege de gevaren van glufosinaat wordt juist getracht het gebruik van deze onkruidbestrijder aan banden te leggen.

Schimmige procedure, Kamer buiten spel
Vóór half februari moeten de lidstaten een besluit nemen over de toelating van de gentechmais. Als dat niet gebeurt, of als er bij de stemmingen geen gekwalificeerde meerderheid wordt bereikt, zal de Europese Commissie de teelt van het gewas automatisch toestaan. Maar hoewel dat al bekend is sinds oktober 2013 wordt er zowel in Brussel als in Nederland steeds voor gekozen om het debat over dit controversiële onderwerp uit de weg te gaan. De Griekse voorzitter van de EU stelde zelfs voor om alleen maar een schriftelijke stemming te houden, zonder een voorafgaand inhoudelijk debat. Onder andere door druk vanuit de Partij voor de Dieren is dit voorstel geblokkeerd.

Uiteindelijk staat het voorstel voor toelating van genmais 1507 nu op de agenda van de Raad Algemene Zaken op 11 februari in Brussel, waar minister Timmermans namens Nederland aan deelneemt. Esther Ouwehand heeft het kabinet nogmaals gevraagd snel duidelijkheid te verschaffen over haar positie, zodat de Kamer de koers van de regering nog kan bijstellen als dat nodig is. Ouwehand: “Gentechgewassen zijn zeer omstreden, ook in Nederland. Een grote meerderheid van de mensen wil niet dat er geknutseld wordt met hun voedsel, en al helemaal niet als dit ook nog grote consequenties heeft voor dieren en het milieu. Het is onbegrijpelijk dat de regering een controversiële beslissing over het telen van gengewassen in de hele EU maar niet voorlegt aan het parlement.”

Lees hier meer over Pioneer 1507 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Europa, Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
 

Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Hendrik Bos schreef:

  Misschien omdat de politici niet zoeken op die plaatsen waar ze zouden moeten zoeken, namelijk de USA. Waar de bevolking al ruim 15 jaar wordt blootgesteld aan ggg’s. Omdat Monsanto het voor elkaar heeft gekregen, dat de aanwezigheid van een ggg en/of ingrediënt uit een ggg, niet in de ingrediëntenopsomming op de verpakking van een voedselproduct behoeft te worden vermeld.
  Steeds meer wetenschappers, huisartsen en medisch specialisten in de US, komen in opstand tegen ggg’s. Waarom? Op basis van spoken? Of op basis van ziektesymptomen die zij weten te verbinden met het eten van ggg’s?

  Informatiebronnen uit de USA:
  http://www.responsibletechnology.org/
  http://seedsofdeception.com/
  http://www.centerforfoodsafety.org/
  http://www.youtube.com/watch?&v=F11tZDyjPws

  Hoe de biotech industrie omgaat met wetenschappers die een tegengeluid laten horen laat o.a. de dvd “Scientists Under Attack” zien.
  DVD-info:
  When scientist Arpad Pusztai reported that genetically modified (GM) foods caused serious health problems in rats, he was a hero at his prestigious UK institute — for two days. But after two phone calls (apparently) from the Prime Minister’s office, he was fired, gagged, and mercilessly attacked.
  When UC Berkely professor Ignacio Chapela discovered GM corn contamination in Mexico, he too faced a firestorm of distortion and denial that left him struggling to salvage his career. Find out how the biotech industry “engineers” the truth and what they are trying to hide from you.

  Een recent voorbeeld daarvan is de door de EFSA gesteunde hetze tegen de Séralini-rattenproef (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637).
  Waarbij enkele onafhankelijke Franse wetenschappers, die een onafhankelijk geluid lieten horen, per kerende post een indrukwekkende lading venijn over zich uitgestort kregen (http://gentechvrijvoedsel.nl/archives/efsa-hetze-seralini).

  De EFSA, het Europees wetenschappelijk adviesorgaan, behoort ook onafhankelijk onderzoek te omarmen. Helaas doet de EFSA dat alleen met onderzoek dat door de biotech industrie en aanhang wordt aangeleverd. Om die reden heeft de AFSA zijn geloofwaardigheid dan ook verloren.

  Het is dus zaak voor de (Nederlandse) politiek daar hun kennis te halen, waar (helaas voor de betreffende bevolking) al praktijkervaring met ggg’s in de voedselketen is opgedaan.

 2. job schreef:

  @Hendrik Bos, De politiek is zo stil omdat de beweerde spoken van tegenstanders nooit aannamenlijk zijn gemaakt.
  Onderzoek naar gentech heet verdraaid en aangepast.
  Zo behouden tegenstanders hun “gelijk” zoals bij gelovigen.

 3. Hendrik Bos schreef:

  Waarom is de politiek toch zo stil omtrent de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde gewassen (ggg’s) en de risico’s ervan voor mens en dier.

  De EFSA, het Europees adviesorgaan, wordt beïnvloed door de bio-tech industrie en heeft om die reden zijn geloofwaardigheid verloren.
  Wanneer de landelijke politiek nu ook nog verstek laat gaan en zijn invloed niet laat doorklinken tot op Europees niveau, dan heeft de bio-tech industrie vrijspel binnen Europa en daarmee ook in Nederland.
  Is dat wat we willen?

  Al geruime tijd bestaat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, waaruit gebleken is dat de toepassing van ggg’s verre van risicoloos is voor de gezondheid van dier en derhalve ook voor de mens.

  Ook is bekend dat de bio-tech industrie de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek aanpast aan hun wensen, om een maar zo gunstig mogelijk beeld te creëren van hun product. Het gaat hier uiteindelijk om miljarden winsten voor de bio-tech industrie die men graag wil binnenhalen.

  Het is daarom verheugend te vernemen dat eindelijk een politieke partij een duidelijk “nee” laat horen tegen dit soort ontwikkelingen. Maar het zijn er veel te weinig.
  Het is aan de Nederlandse politiek om de belangen van het volk te vertegenwoordigen, tot op het Europees niveau.
  Het is aan de politiek om de voedselveiligheid te bewaken en ook hier het voorzorgsprincipe in ruime mate toepassen. Om verontreiniging van onze voedselketen met ggg’s te voorkomen.
  Zolang niet onomstotelijk is aangetoond dat ggg’s geen risico vormen voor mens en dier, moet een moratorium gelden op de invoering en toepassing van ggg’s in Europa.

  Het is aan de Nederlandse politiek om dit nu duidelijk te maken in het Europees parlament.

  “what we do today, echoes in eternity”