virusonderzoek

Onderzoekers van het Radboudumc hebben mogelijk een essentieel mechanisme in het proces van Covid-19 gevonden.  Als dat klopt, kan dat belangrijke gevolgen hebben voor de behandeling van de ziekte. Om het nieuwe inzicht te toetsen wordt nu internationaal meer onderzoek verricht.

Het Radboudumc geeft de volgende beschrijving: Een infectie met het coronavirus COVID-19 verloopt anders dan een griep of andere infectie.  In het begin worden patiënten snel kortademig door vocht op de longen. Daar komt later een ontstekingsreactie in de longen bij; de antistoffen van de patiënt vallen het virus in de longen aan, wat de situatie in de long nog verder kan verergeren. Een deel van de patiënten dat na verblijf op de IC herstelt, ontwikkelt trombose en littekens in de longen door het lang bestaande vocht waardoor het herstel wordt bemoeilijkt.

groenopladen generic keuzehulp

Kaalslag ACE2 receptoren

De vochtproblemen in de longen in de eerste fase zijn heel kenmerkend. Die lekkage brengt de longen in de problemen, omdat ze deels vollopen. Onderzoekers van het Radboudumc komen nu met een hypothese. “Covid-19 komt de longen binnen via de ACE2 receptor. Het virus bindt aan de receptor en wordt door de receptor de longcel ingetrokken waar het virus zich kan vermenigvuldigen. Bij een massale infectie verdwijnen die ACE2 receptoren dus van de buitenkant van de cel. Daarmee verdwijnt ook hun functie.”

Bradykinine maakt bloedvaten lek

ACE2 speelt een rol speelt bij het op peil houden van de bloeddruk in het hele lichaam. Maar ACE2 heeft nog een andere functie. ACE2 houdt het stofje bradykinine onder controle. Bradykinine maakt bloedvaten lek. En bij deze Covid-19 infectie verdwijnen ACE2 receptoren van de longcellen door het naar binnenbrengen van het virus. Daardoor heeft bradykinine vrij spel en gaan de kleine bloedvaten massaal lekken op de plaats van infectie.

Ook sommige bijwerkingen van ACE-remmers, die worden gebruikt tegen hoge bloeddruk, lijken sterk op verschijnselen die bij COVID-19 worden gezien, zoals het droge hoestje.

Snel delen en testen van de inzichten

Onderzoekers van het Radboudumc hebben hun inzichten gepubliceerd in een artikel dat is verschenen op Preprints. Artikelen op Preprints zijn niet door collega’s beoordeeld en van commentaar voorzien, maar kunnen daarom wel heel snel worden gepubliceerd. Het artikel op Preprints is al ongeveer 1500 keer bekeken en meer dan 800 keer gedownload. Op basis van deze gedeelde kennis is het Radboudumc nu bezig om de eerste behandelingen op te zetten met Icatibant, een middel dat de effecten van bradykinine kan remmen.

Publicatie in Preprints: Kinins and Cytokines in COVID-19: A Comprehensive Pathophysiological Approach - Frank van de Veerdonk, Mihai G. Netea, Marcel van Deuren, Jos W.M. van der Meer, Quirijn de Mast, Roger J. Bruggemann, Hans van der Hoeven
https://www.preprints.org/manuscript/202004.0023/v1

Lees meer bij Radboudumc

Lees ook de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en COVID-19, waaronder nieuwe informatie over de cover-up door China over het begin van de uitbraak.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws