like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Stammenstrijd of sociale actie, een essay als e-boek

Van: op 12 oktober 2019

klimaatstaking

In iedere krant staat wel een keer elite of populisme. Er is veel maatschappelijke discussie maar weinig echt debat. Enkele vaak voorkomende voorbeelden uit die discussies: op universiteiten en hogescholen zie je vrijwel alleen linkse docenten. Politiek correct gedrag is de norm, maar het taalgebruik verruwt misschien wel maar het is wel de taal van het volk. De Euro is alleen goed voor de grootbanken. 

Wat ik in mijn essay heb geprobeerd is al die verschillende achtergronden en oorzaken – met relevante literatuur – systematisch op een rij te zetten. Toch  zitten er een paar duidelijke hoofdlijnen in al die achtergronden en oorzaken. We zien sinds de jaren ’80 een politiek van het neoliberalisme met groeiend marktfundamentalisme.  Groeiende inkomens- en vermogensverschillen. Alles wordt commercieel; heeft een verdienmodel en in een algoritme gestopt. Het ontbreken van een lange termijn visie bij bedrijven en overheden. 

De maatschappelijke gevolgen ook in hoofdlijnen: ’t verdwijnen van de solidariteit. Vroegere duidelijke kaders en instituties zijn ‘vloeibaar’ geworden. Tribalisme: alleen de eigen groep telt; populisme; anti-elitarisme. Digitaal denken in ja/nee nul/een. 

We moeten proberen betere alternatieven te geven. We moeten in gesprek te blijven. De beste invalshoek hiervoor in: de wijk, de stad, het dorp, de regio.  Voor deze veranderpolitiek geef ik in het tweede deel van mijn essay de nodige aanzetten en ideeën. 

Er kan veel, er gebeurt veel, er is nog veel meer nodig. De urgentie rond biodiversiteit en klimaat groeit letterlijk zienderogen! Zolang de systeemkrachten die economische groei veroorzaken onaangetast blijven zal die urgentie blijven groeien. In de woorden van Greta Thunberg voor de VN in september 2019: Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.

John Huige

Download het e-boek

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws