like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Tag: biodiversiteit

Nieuw innovatiefonds voor versterking biodiversiteit 

Nieuw innovatiefonds voor versterking biodiversiteit 

Van: op 21 juni 2020

Projecten die biodiversiteit versterken kunnen nu een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen bij het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds.

DNB en PBL: verlies biodiversiteit leidt tot financiële risico’s

DNB en PBL: verlies biodiversiteit leidt tot financiële risico’s

Van: op 16 juni 2020

Voor de financiële sector is het van belang om de risico’s van biodiversiteitsverlies in beeld te brengen. Dat concluderen DNB) en het PBL.

Massaal uitsterven van soorten gaat steeds sneller

Massaal uitsterven van soorten gaat steeds sneller

Van: op 2 juni 2020

De zogenaamde zesde uitstervingsgolf vertraagt niet, diersoorten sterven nog sneller uit dan tot nog toe werd aangenomen.

Strategie EU voor biodiversiteit verdient steun

Strategie EU voor biodiversiteit verdient steun

Van: op 26 mei 2020

De plannen voor biodiversiteit duren tien jaar en zijn belangrijke onderdelen van de zogenoemde Europese Green Deal waarmee Europa wordt verduurzaamd.

Half miljoen insectensoorten gaat verdwijnen

Half miljoen insectensoorten gaat verdwijnen

Van: op 15 februari 2020

De helft van de miljoen dieren- en plantensoorten die met uitsterven worden bedreigd, zijn insecten. Als ze verdwijnen is dat catastrofaal voor de mensheid.

Al in de prehistorie lieten mensen soorten uitsterven

Al in de prehistorie lieten mensen soorten uitsterven

Van: op 2 februari 2020

Miljoenen jaren geleden al vormden de voorouders van de moderne mens een bedreiging voor de biodiversiteit door voedsel te stelen van grote vleeseters.

Dit doen bedrijven voor de biodiversiteit

Dit doen bedrijven voor de biodiversiteit

Van: op 5 oktober 2019

De impact die bedrijven hebben op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal wordt steeds belangrijker gevonden. Daarom heeft het PBL onderzoek laten uitvoeren.

Instorten biodiversiteit groter probleem dan klimaatverandering

Instorten biodiversiteit groter probleem dan klimaatverandering

Van: op 6 mei 2019

1 miljoen soorten worden nu met uitsterven bedreigd, stelt een nieuw rapport van IPBES – een vergelijkbare organisatie van de VN als het IPCC voor klimaat.

Werken aan bijenbestand op bijenwerkdag

Werken aan bijenbestand op bijenwerkdag

Van: op 8 maart 2019

Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties op 15 en 16 maart voor de tweede keer de landelijke Bijenwerkdag.

Steeds minder vis door warmer zeewater

Steeds minder vis door warmer zeewater

Van: op 3 maart 2019

Visbestanden zijn gemiddeld gedaald met 4,1 procent, en in sommige regio’s zelfs tot 35 procent door het warmere zeewater, als gevolg van klimaatverandering

Biodiversiteit lager op de agenda van het bedrijfsleven

Biodiversiteit lager op de agenda van het bedrijfsleven

Van: op 2 maart 2019

Leiders van het bedrijfsleven rekenen ecologische zorgen als biodiversiteit niet langer tot de voornaamste bedreigingen voor de groei van het bedrijfsleven.

Focus op plastic trekt aandacht bij grotere problemen weg

Focus op plastic trekt aandacht bij grotere problemen weg

Van: op 26 februari 2019

De aandacht voor plasticvervuiling leidt de aandacht af van vele grotere bedreigingen zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Teelt voor biobrandstoffen is aanslag op biodiversiteit

Teelt voor biobrandstoffen is aanslag op biodiversiteit

Van: op 7 januari 2019

Onderzoekers waarschuwen dat teelt van biobrandstoffen net zo schadelijk kan zijn voor de wereldwijde biodiversiteit als de klimaatverandering zelf.

Hoe groeiende infrastructuur de natuur vernietigt

Hoe groeiende infrastructuur de natuur vernietigt

Van: op 3 januari 2019

Een pas ontdekte orang-oetan soort wordt bedreigd door de bouw van een dam, waarvoor het leefgebied van de apen wordt opgeruimd.

Miljoenen jaren nodig om effect van massa-uitsterving te herstellen

Miljoenen jaren nodig om effect van massa-uitsterving te herstellen

Van: op 21 oktober 2018

De komende vijftig jaar zullen zoveel zoogdiersoorten uitsterven dat de natuur miljoenen jaren nodig zal hebben om dat te herstellen.

Insecten verdwijnen nu ook uit regenwoud van Puerto Rico

Insecten verdwijnen nu ook uit regenwoud van Puerto Rico

Van: op 21 oktober 2018

Het aantal insecten daalt in angstaanjagend tempo. Nu blijkt ook in het regenwoud van Puerto Rico insecten verdwijnen, als gevolg van klimaatverandering.

Hoe landbouw bijdraagt aan het uitsterven van olifanten

Hoe landbouw bijdraagt aan het uitsterven van olifanten

Van: op 7 augustus 2018

Stoppen van de ivoorhandel alleen zal de terugloop in olifanten niet omdraaien. Landbouw is
in feite de grootste dreiging waar dieren mee te maken hebben.

Muggen op wk voetbal zijn goed nieuws

Muggen op wk voetbal zijn goed nieuws

Van: op 24 juni 2018

Het wk voetbal haalt niet alleen het nieuws omwille van het voetbal, maar ook door de miljoenen midges, insecten die spelers, pers en toeschouwers plagen.

Desastreuze insectensterfte brengt onze leefomgeving in gevaar

Desastreuze insectensterfte brengt onze leefomgeving in gevaar

Van: op 14 mei 2018

De desastreuze insectensterfte zoals deze door onderzoeken in natuurgebieden is aangetoond brengt onze leefomgeving in gevaar.

Duurzaam benutten van natuur goed voor economie

Duurzaam benutten van natuur goed voor economie

Van: op 19 mei 2016 | 2 reacties | categorie: Nieuws

De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals  water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden.  Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal. Dit […]

Green Deal zorgt voor meer vlinders langs de weg

Green Deal zorgt voor meer vlinders langs de weg

Van: op 15 mei 2016 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Er zijn in potentie veel terreinen waar de biodiversiteit gestimuleerd kan worden. Neem de 150.000 kilometer bermen langs snel- en provinciale wegen, vaarwegen en spoorlijnen. Als een gemiddelde berm vijf meter breed is, dan is deze oppervlakte naast deze wegen bijna net groot als de helft van de Natura 2000-gebieden. De nieuwe Green Deal Infranatuur […]

Koala’s moeten weg voor kolenmijn

Koala’s moeten weg voor kolenmijn

Van: op 22 februari 2016 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Een Chinees mijnbouwproject heeft groen licht gekregen van een Australische rechtbank in Nieuw-Zuid-Wales om de koala’s die nu in het gebied wonen, te verwijderen. Milieuactivisten reageren teleurgesteld, net als de plaatselijke boeren. Die vrezen voor de kwaliteit van het grondwater. Een Australische rechtbank heeft vrijdag geoordeeld dat de kolenmijn van de Chinese Shenhua Group gebouwd […]

Stuwdammen bedreigen massaal diversiteit van waterleven

Stuwdammen bedreigen massaal diversiteit van waterleven

Van: op 17 januari 2016 | 1 reactie | categorie: Inzicht

Aquatisch ecologen waarschuwen dat dertig procent van alle zoetwatervissen op aarde wordt bedreigd als er nog tientallen grote stuwdammen bijgebouwd gaan worden in de Amazone, Congo en Mekong. Tot nu toe zijn nog niet zoveel dammen gebouwd in de stroomgebieden van de drie grootste tropische rivieren in de wereld. Dat is mede te danken aan […]

Duurzame voedselvoorziening met biologische landbouw kan wel degelijk

Duurzame voedselvoorziening met biologische landbouw kan wel degelijk

Van: op 19 februari 2015 | 2 reacties | categorie: Inzicht, Opinie

Vorige week trok een thema-avond van de actieve studentenvereniging Kairos over “zin en onzin van (schijn-)duurzaamheid” een volle zaal studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Kairos organiseert wel vaker kritische thema avonden waarin interdisciplinaire, maatschappelijke thema’s worden besproken en bediscussieerd. Ik was deze keer uitgenodigd om mijn visie over duurzame voedselvoorziening […]

Biodiversiteit ook belangrijk voor menselijke gezondheid

Biodiversiteit ook belangrijk voor menselijke gezondheid

Van: op 16 februari 2015 | 2 reacties | categorie: Nieuws

Een rijke biodiversiteit houdt mensen gezond, staat in een VN-rapport dat vrijdag is gepubliceerd tijdens het 14e Wereldcongres over Openbare Gezondheid in Calcutta (India). Behoud van een rijkdom aan planten en dieren heeft een positieve invloed op de water- en luchtkwaliteit, voedingsstoffen en verscheidenheid aan micro-organismen in ons lichaam. Het gezamenlijke rapport van het Secretariaat […]