Archief:

biodiversiteit

Zoetwatervissen worden op grote schaal bedreigd. Maar ze zijn van cruciaal belang voor de voedselzekerheid van 200 miljoen mensen.

Lees verder

Traditionele graansoorten zoals sorghum en gierst winnen weer terrein, nu droogte de teelt van mais in delen van Afrika steeds moeilijker maakt.

Een team van wetenschappers heeft in Oeganda populaties van potentieel droogtebestendige wilde koffiesoorten van hoge kwaliteit ontdekt.

De Europese gezondheidsdienst wil meer sterfte van honingbijen toestaan. Hiermee worden lidstaten tegemoet gekomen die de EFSA-bijenrichtlijn blokkeren.

De VN hielden een cruciale top over biodiversiteit. Van de twintig biodiversiteitsdoelen die landen tien jaar geleden afspraken, is geen enkele gehaald.

In hoog tempo wordt het leven op deze planeet uitgeroeid. Want zo kun je een terugval in de biodiversiteit van maar liefst 68% in 50 jaar wel noemen.

In Bhutan, China, India, Nepal en Rusland maakt de tijger een opmerkelijke comeback. Het Wereldnatuurfonds spreekt van een succesverhaal.

Het doel van de samenwerking is om de integrale kennis over de Nederlandse biodiversiteit aanzienlijk te vergroten in alle milieus.

Projecten die biodiversiteit versterken kunnen nu een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen bij het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds.

Voor de financiële sector is het van belang om de risico’s van biodiversiteitsverlies in beeld te brengen. Dat concluderen DNB) en het PBL.

De zogenaamde zesde uitstervingsgolf vertraagt niet, diersoorten sterven nog sneller uit dan tot nog toe werd aangenomen.

De plannen voor biodiversiteit duren tien jaar en zijn belangrijke onderdelen van de zogenoemde Europese Green Deal waarmee Europa wordt verduurzaamd.

De helft van de miljoen dieren- en plantensoorten die met uitsterven worden bedreigd, zijn insecten. Als ze verdwijnen is dat catastrofaal voor de mensheid.

Miljoenen jaren geleden al vormden de voorouders van de moderne mens een bedreiging voor de biodiversiteit door voedsel te stelen van grote vleeseters.

De impact die bedrijven hebben op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal wordt steeds belangrijker gevonden. Daarom heeft het PBL onderzoek laten uitvoeren.

1 miljoen soorten worden nu met uitsterven bedreigd, stelt een nieuw rapport van IPBES - een vergelijkbare organisatie van de VN als het IPCC voor klimaat.

Zoek hier voor meer resultaten: