like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Tag: biomassa

PBL vindt biomassa nodig voor klimaatdoelen

PBL vindt biomassa nodig voor klimaatdoelen

Van: op 20 december 2020

Een snelle afbouw van biomassa leidt daarom tot meer aardgas en meer broeikasgassen, zowel op korte als lange termijn, vindt het PBL

 
Milieuorganisaties: Stop bijstook biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties: Stop bijstook biomassa in kolencentrales

Van: op 9 augustus 2020

Milieuorganisaties roepen minister Wiebes (Economische Zaken & Klimaat) op de bijstook van biomassa in kolencentrales per direct te stoppen.

 
SER: gebruik biogrondstoffen voor stroom en verwarming afbouwen

SER: gebruik biogrondstoffen voor stroom en verwarming afbouwen

Van: op 8 juli 2020

De inzet van biogrondstoffen voor elektriciteit en warmte voor gebouwen moet worden afgebouwd. Het kabinet moet duurzame initiatieven nemen.

 
PBL op de vingers getikt over conclusies biomassa

PBL op de vingers getikt over conclusies biomassa

Van: op 7 juli 2020

Het PBL-rapport ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ kwam niet met duidelijke conclusies; teveel verschillende meningen.

 
Biomassa studie PBL geeft geen duidelijke uitkomsten

Biomassa studie PBL geeft geen duidelijke uitkomsten

Van: op 10 mei 2020

Het gebruik van biomassa moet hoe dan ook aan duidelijke duurzaamheidscriteria voldoen, zegt het PBL in een nieuwe studie.

 
NVDE: Biomassa zou beter zijn voor klimaat dan aardgas

NVDE: Biomassa zou beter zijn voor klimaat dan aardgas

Van: op 13 maart 2020

Houtige biomassa is veel klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit onderzoek dat keek naar de emissies van houtige biomassa en van aardgas.

 
Te weinig hout voor groei biomassacentrales

Te weinig hout voor groei biomassacentrales

Van: op 28 januari 2020

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat concludeert Milieudefensie.

 
Negatieve berichtgeving over biomassa mist nuance

Negatieve berichtgeving over biomassa mist nuance

Van: op 12 oktober 2019

Een eenduidige boodschap: biomassa als brandstof is slecht voor het klimaat. De berichtgeving baseerde zich op een Europees onderzoek naar hout uit bossen.

 
Biomassa voor energie in Nederland vrijwel volledig uit reststromen

Biomassa voor energie in Nederland vrijwel volledig uit reststromen

Van: op 3 juli 2019

De gebruikte biomassa in Nederland bestaat bijna 100% uit rest- en afvalstromen: vooral B-hout en biomassa reststromen afkomstig van regulier beheer.

 
Vattenfall/Nuon wil  biomassacentrale Diemen toch doordrukken

Vattenfall/Nuon wil  biomassacentrale Diemen toch doordrukken

Van: op 13 juni 2019

Duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam en Diemen voeren actie tegen de door Vattenfall geplande grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam.

 
Greenpeace wil naar rechter tegen bijstoken biomassa in kolencentrales

Greenpeace wil naar rechter tegen bijstoken biomassa in kolencentrales

Van: op 24 april 2019

Greenpeace heeft drie kolenbedrijven aangeschreven en dreigt met een kort geding wanneer zij niet binnen 10 dagen stoppen met het bijstoken van biomassa.

 
Hout stoken is niet CO2 neutraal, boskap moet stoppen

Hout stoken is niet CO2 neutraal, boskap moet stoppen

Van: op 7 april 2019

Hout uit bossen mag niet langer worden opgestookt in energiecentrales. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame energiebron moeten worden afgeschaft. 

 
Te weinig biomassa om klimaatakkoord te halen

Te weinig biomassa om klimaatakkoord te halen

Van: op 9 december 2018

Er is te weinig biomassa duurzaam beschikbaar voor extra toepassingen, hoewel onderhandelaars in het Klimaatakkoord daar wel op mikken.

 
Nieuw kabinet moet rol biomassa sterker stimuleren

Nieuw kabinet moet rol biomassa sterker stimuleren

Van: op 27 juli 2017

Het maximaal benutten van biomassa als duurzame energiebron is hard nodig om aan internationale klimaatafspraken  te kunnen voldoen. Met alleen zon en wind komen we er niet. De discussie over biomassa wordt te nauw gevoerd (het gaat alleen over biomassa meestook in kolencentrales) en het nieuwe kabinet moet het voortouw nemen om innovatie en marktintroductie […]

 
Zembla: Bos als brandstof

Zembla: Bos als brandstof

Van: op 19 maart 2017 | 2 reacties | categorie: Nieuws

Door het gebruik van fossiele energie zijn er teveel broeikasgassen in de lucht en de gevolgen daarvan zijn ernstig: overstromingen, modderverschuivingen, smeltende ijskappen en grote droogtes. Kolencentrales stoten megatonnen CO2 per jaar uit. Gelukkig is er bos. Bossen zijn de zuiverende longen van de aarde. Ze nemen het CO2 op en scheiden zuurstof uit. Maar […]

 
Stelling: Biomassa heeft een duurzaam imagoprobleem en dat is onterecht

Stelling: Biomassa heeft een duurzaam imagoprobleem en dat is onterecht

Van: op 3 oktober 2016 | 10 reacties | categorie: Inzicht

Biomassa wordt meegestookt in vervuilende kolencentrales en dit bezorgt deze hernieuwbare energiebron een imagoprobleem. Energietoepassingen zouden zelfs de voedselvoorziening bedreigen. Hoe hebben we het zover laten komen? Biomassa, plantaardig materiaal dat tijdens zijn leven CO2 voor ons uit de atmosfeer heeft gehaald, levert na de oogst een duurzame grondstof voor energie en materialen. Een onmisbaar […]

 
Nederlandse bossen leveren biomassa voor duurzame energie

Nederlandse bossen leveren biomassa voor duurzame energie

Van: op 17 september 2016 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 te bereiken is een extra inspanning nodig om meer niet- fossiele energie te gebruiken. Zon, wind en water zijn nodig, maar zeker ook biomassa. Biomassa is al de belangrijkste niet-fossiele energiebron. De Algemene Vereniging Inlands Hout heeft met een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en medewerking van […]

 
Biomassa bijstook in kolencentrales overbodig voor energieakkoord

Biomassa bijstook in kolencentrales overbodig voor energieakkoord

Van: op 9 februari 2016 | 4 reacties | categorie: Nieuws

Biomassa bijstook in kolencentrales is niet nodig om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 uit het energieakkoord te behalen. Een pakket met wind op zee, zonne-energie en biowarmte vormt een uitstekend alternatief voor het halen van deze doelstelling. Dit pakket is 600 miljoen euro goedkoper, levert drie keer zoveel banen op in Nederland […]

 
Lancering Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland

Lancering Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland

Van: op 22 juni 2014 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden geven donderdag 26 juni a.s. gedeputeerden Annemieke Traag (provincie Gelderland) en Theo Rietkerk (provincie Overijssel) om 12.30 uur het startsein voor het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) in het gemeente huis Berkelland in Borculo. BIC-ON is een nieuw breed gedragen cluster met een meerjaren programma waarbinnen bedrijfsleven, […]

 
Bio-energiecentrales verbranden grote hoeveelheden recyclebaar afval

Bio-energiecentrales verbranden grote hoeveelheden recyclebaar afval

Van: op 2 juni 2014 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Door de opkomst van gesubsidieerde bio-energiecentrales wordt steeds minder afval hergebruikt, maar juist verbrand. Het rapport ‘Biomassa als grondstof of als brandstof’ van Greenpeace Nederland, IUCN NL, Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu maakt dit duidelijk. Het verbranden van bruikbaar afval gaat in tegen de recyclingdoelen die de Nederlandse regering zichzelf gesteld heeft en […]

 
Nederland helpt Oekraïne met duurzame biomassa

Nederland helpt Oekraïne met duurzame biomassa

Van: op 19 november 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Oekraïne ontdekt de mogelijkheden van biomassa. Dit is te danken aan Pellets for Power, een driejarig project dat Wageningen UR samen met bedrijven en met steun van Agentschap NL heeft uitgevoerd. Op termijn kunnen ook Nederland en andere EU-landen gebruikmaken van duurzaam geproduceerde biomassa uit het Oost-Europese land, verwachten de onderzoekers.  Van 2011 tot en […]

 
Meer CO2-uitstoot door houtkap voor bio-energie

Meer CO2-uitstoot door houtkap voor bio-energie

Van: op 13 augustus 2013 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Het kappen van bomen voor bio-energie – als vervanging van fossiele brandstoffen – brengt het risico met zich mee dat de uitstoot van CO2 eerst vele jaren stijgt voordat deze daalt. Het kan wel 100 jaar duren voordat er sprake is van een vermindering. Rest- en afvalhout heeft dit nadeel niet of in veel mindere mate. […]