like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Vattenfall/Nuon wil  biomassacentrale Diemen toch doordrukken

Van: op 13 juni 2019

bio ketel

Ondanks alle serieuze juridische bezwaren, politiek verzet en volledig ontbreken van maatschappelijk draagvlak, wil Vattenfall / NUON koste wat kost zijn winstgevende businesscase doordrukken. Op 29 mei deed de Raad van State een 'historische' uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas). Het huidige stikstofbeleid is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Europese regels, zeggen samenwerkende duurzaamheidorganisaties.

Velerlei vergunningstrajecten worden opgeschort m.b.t. de veeteelt, wegenbouw, industrie maar ook de Biomassacentrale in Zaanstad. Vattenfall meent echter dat de bouw van de biomassacentrale van Diemen/Amsterdam gewoon kan doorgaan. Door een fout uit het verleden heeft Vattenfall in Diemen buitenproportionele uitstootnormen voor o.a. stikstof toegewezen gekregen, waar nu grif misbruik van wordt gemaakt. De afgelopen maanden is door verenigde duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam en Diemen actie gevoerd tegen de door Vattenfall geplande grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam.

Vraag Offerte aan

Onderzoeksresulaten

Vattenfall negeert hiermee de democratisch gekozen gemeenteraden van Amsterdam en Diemen die zich in grote meerderheid/unaniem tegendeze centrale keren. Duurzaamheidswethouder Jorrit Nuijens van Diemen heeft namens het college een brief aan Minister Wiebes te sturen om de miljardensubsidie op biomassa te stoppen. Zijn Amsterdamse collega Marieke van Doorninck heeft beloofd hetzelfde te doen. Tevens ziet een meerderheid van Provinciale Staten de biomassacentrale niet zitten, het standpunt van de nieuwe coalitie moet nog worden afgewacht. Onder druk van de publieke opinie en items van NOS, Nieuwsuur, Eenvandaag en Trouw heeft Den Haag het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar de impact van biomassa op klimaat en luchtkwaliteit. Ook de uitkomst van deze onderzoeken wacht Vattenfall niet af.

Verbijstering

Vattenfall maakt bovendien een cruciale inschattingsfout door niet te luisteren naar hun klanten, de burgers van Amsterdam en Diemen. Burgers, die door een onderhandse uitruildeal tussen gemeente Amsterdam en Vattenfall verplicht zijn hun warmte bij Vattenfall af te nemen. Deze afnemers hebben via diverse gremia te kennen gegeven dat zij hun huizen niet willen verwarmen met hout dat wordt verbrand in een biomassacentrale die vele malen meer CO2 uitstoot dan gas en bovendien bijdraagt aan de fijnstofdeken. Maar vooral het feit dat in een dichtbevolkt gebied zeer zorgwekkende stoffen zoals kwik, cadmium en dioxines en furanen worden uitgestoot, kan rekenen op ongeloof en verbijstering.

Petities en juridische strijd

Vanuit de verenigde duurzaamheidsorganisaties wordt de druk op Vattenfall nu opgevoerd. Vorige maand op 17 mei is, tijdens de Art Action Zeven zonden van biomassa, die door kunstenaars werd uitgevoerd voor het hoofdkantoor van Vattenfall, de landelijke petitie gestart tegen de miljarden overheidssubsidie op biomassa. De petitie tegen de biomassacentrale in Amsterdam/Diemen, die in februari van dit jaar werd gestart, is 7000 keer getekend. Tevens worden er nieuwe publieksacties voorbereid en is er ook een crowdfunding begonnen voor de juridische strijd.

Petitie: Geen biomassacentrale Diemen / Amsterdam

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws