like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Troonrede 2014: geen plaats meer voor duurzaamheid

Van: op 16 september 2014

de auteur van de troonrede 2014: Mark RutteDe enige zin in de troonrede, waarin duurzaamheid bijvoeglijk om de hoek kwam, gaat over maatschappelijke ontwikkeling in de overzeese rijksdelen. En het investeringsklimaat is nog het enige klimaatbegrip dat Rutte de Koning in de mond laat nemen. Voor de rest was de troonrede van dit jaar een verzameling van bekende liberale mantra’s als groei, (on)veiligheid en, ja hoor, nu openlijk de aankondiging van een structurele verhoging van defensieuitgaven. Het streven naar een groene samenleving is duurzaam uit de politieke toekomstplannen van dit kabinet verwijderd. Net zoals kennelijk de invloed van de PVDA.

Vooral deze passage uit de troonrede maakt het vooruitzicht dat Nederland zich nadrukkelijk door de leiband van Europa en de VS laat sturen, concreet:

“In Europees verband blijft de regering zich inzetten voor versterking van de interne markt en voor begrotingsdiscipline en structuurversterkende maatregelen binnen de lidstaten. Dit zijn basisvoorwaarden voor een sterke Europese economie. Kansen op economische groei liggen onder meer op het terrein van de digitale markt, de energiemarkt en de lopende onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en andere landen.”

En: ”Europese samenwerking moet gericht zijn op die terreinen waar gezamenlijk optreden echt waarde toevoegt. Dat is ook de kern van de strategische agenda voor de komende vijf jaar, die als uitgangspunt dient voor het werkprogramma voor de nieuwe Europese Commissie. Daarin zijn belangrijke grensoverschrijdende thema's opgenomen als de interne markt, het energie- en klimaatbeleid en de aanpak van de georganiseerde misdaad, inclusief cybercrime.”

De bewindsdames op het voor duurzaamheid cruciale ministerie van Infrastructuur en Milieu komen ook niet veel verder dan economisch belang, getuige hun uitspraken:

Minister Schultz van Haegen: ‘Voor onze economie is het van wezenlijk belang dat mensen en goederen zo snel mogelijk op hun plek van bestemming komen. Daarom investeren we ook in 2015 fors in onze infrastructuur en halen wij belemmeringen in de regels weg om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Staatssecretaris Mansveld: ‘Een sterke economie is een groene economie. Samen met burgers en bedrijven zet ik me in voor schonere steden in een duurzaam Nederland, waar mensen snel en comfortabel reizen van deur tot deur. Daarom wordt de kwaliteit op de belangrijkste vervoersverbindingen eerst verbeterd voordat er meer gaat rijden.'

Het nieuwe Deltaplan is uitsluitend gericht op het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, niet op het voorkomen ervan. En door nu al weer te morrelen aan het energieakkoord dreigen grote investeerders in schone energie, zoals Eneco, zich terug te trekken. Als dat gebeurt worden de doelstellingen zeker niet gehaald.

De samenstelling van de nieuwe Europese Commissie beloofde al niet veel goeds voor duurzame ontwikkeling en deze troonrede ademt dezelfde ranzige geur: het uitvergroten van risico’s maakt de bevolking bang en mak. Door het oppoken van de oorlogsindustrie wordt de oude economie misschien nog voor een laatste keer stevig opgestookt en kan de illusie van groei nog even worden volgehouden. Tot aan de grote plof.

Rutte, bedankt.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht, Opinie 

Reacties: (7)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Ik sluit me geheel aan bij J.P’s opmerking: je kunt er zelf mee beginnen om duurzamer te leven. Informeer jezelf hierover hoe je dit kunt doen. Komt het niet vanuit de politiek, dan komt het gewoon vanuit het volk, toch?!

 2. Doan Akbas schreef:

  Mooie aanvulling Ellen, Monique. Ik ben (weer) aardig op de hoogte. Het #TTIP verdrag is het meest ondemocratische verdrag ooit. Dit kan nooit door de burgers geaccepteerd worden.
  Ik meen mij een EU referendum over Ja of nee EU te herinneren en dat wij als NL een Nee over het verdrag van Lissabon. In de achterkamers is alles toch doorgezet. Dan is de Nederlandse politiek niks waard als zij toch naar de pijpen van de VS lobby dansen. Innovatie wordt onderdrukt door de grote reuzen uit de VS. Wanneer staat er eens een goede burgerpartij op? Kansrijk doet en denkt mee! Transitie en innovatie begint van onderop. Als dit netwerk zich zo sluit, voorzie ik na Schotland nog meer regio’s die zich gaan afscheiden. Dan blijft er niks meer over van de EU. Als je niet alle burgers erbij betrekt dan heb je als EU authoriteit niks te vertellen. Ik geloof (naïef / idealistisch) in de kracht van samenwerking. Samen bouwen aan een nieuwe toekomst. Groot denken dat zeker, maar kleine stappen zetten mét elkaar. Transparantie & Vertrouwen x Duurzaam = Kansrijk NL
  Let’s Shape the Future !

 3. ellen vader schreef:

  Een overzichtje van het in gang gezette EU-beleid dat een grote impact zal hebben voor de toekomst van de Europese burgers.

  Bedrijfswereld schrapt EU milieubeleid : De aankondiging van het team van Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, is een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Dat is heel kort samengevat de boodschap die een coalitie van de grootste milieu-ngo’s in Europa de wereld in stuurde. In plaats van duurzaamheid centraal te zetten in zijn nieuwe team, heeft Juncker besloten om het te verbannen naar de marges door het schrappen van de speciale functies van een klimaat en een milieu commissaris. Alvast één reden waarom elke EU burger zich zorgen moet maken: volgens Juncker zou niet het departement milieu, maar het departement ondernemingen moeten beslissen of chemicaliën al dan niet een gevaar voor onze gezondheid vormen. Dit is een regelrecht verraad aan de belangen van EU-burgers.
  http://www.mo.be/opinie/bedrijfswereld-schrapt-eu-milieubeleid

  De Europese Commissie deelde afgelopen vrijdag mee dat een nieuw Europees Burgerinitiatief over de controversiële onderhandelingen van het EU-VS vrijhandelsverdrag (TTIP) niet toegelaten zal worden. Het deze zomer gelanceerde Burgerinitiatief roept de Europese Commissie en de Raad van Ministers op om het onderhandelingsmandaat voor TTIP te herroepen en het Economisch handelsverdrag met Canada (CETA) op te schorten. De Europese Groenen reageren verbolgen op het in de kiem smoren van dit burgerinitiatief en roepen de nieuwe commissievoorzitter Juncker op om deze ondemocratische beslissing ongedaan te maken.
  http://www.bartstaes.be/articles.php?id=4129

  EU-lobby: 119 van de 130 commissievergaderingen over het vrijhandelsverdrag (TTIP) werden, achter gesloten deuren, bijgewoond door lobbyisten uit de industrie.
  http://corporateeurope.org/trade/2013/09/european-commission-preparing-eu-us-trade-talks-119-meetings-industry-lobbyists

  Europa blokkeert haar eigen actieplan tegen voedselverspilling en voor een Europees duurzaam voedselsysteem. Bart Staes (Groen – Europarlementariër): “Dat de Commissie Barroso een actieplan tegen voedselverspilling tegenhoudt in 2014, het jaar dat werd uitgeroepen tot het Europees jaar tegen voedselverspilling is de zoveelste, cynische oorlogsverklaring van de Europese Commissie aan het gezond verstand en het algemeen belang.”
  http://www.bartstaes.be/articles.php?id=4130

 4. klaas schreef:

  @Monique van Eijkelenburg:
  Jammer dat het energieakkoord die “kolen niet uit he vuur haalt”. De afschaffing van de kolenheffing bevordert kolengebruik, weinig duurzaam en onbegrijpelijk. De kolenheffing is te zien als een begin van de noodzakelijke CO2 heffing, maar zelfs daat wijst het energieakkoord af. Het “half volle glas” klinkt dan wel erg hol.

  Ook zonder energieakkoord gaat de verbetering van de bebouwde omgeving verder. 160 aktiepunten, 40 partijen moeten verhullen dat nauwelijks iets wezenlijks gebeurt

 5. Tjara schreef:

  Als ik zo je reactie lees Monique….energieakkoorden, half vol, 40 partijen, de doelen, 160 actiepunten etc etc…….krijg ik juist een akelig stroperig poldermentaliteitsgevoel….

  Laat zij die zich echt geroepen voelen iets te doen tegen al die overlegorganen, al die theoretische wijsneuzen en ander juist duurzaamheid trainerende gasten, die alleen hun ego maximaal isoleren en zodoende alleen zichzelf nog horen blaten, naar het mondiale protest komen om echt iets te doen!!

  21 september 2014 massaal de straat op in Amsterdam!!

  Zie wijwillenactie.nl en komt allen ipv te tijgeren met je halfvolle speenflesjes op loze vergaderingen.

 6. Het Energieakkoord zijn wij vanuit de Duurzame Energie Koepel nog steeds als een goed glas half vol dat door 40 partijen inclusief het Rijk, VNO/NCW, vakbeweging, de groene werkgevers, en vele anderen is ondertekend. Wij gaan voor uitvoering van de afspraken in het half volle glas omdat we denken dat we dan in de gebouwde omgeving en in verduurzaming van centrale opwekking met elkaar wel het meeste kunnen bereiken. De doelen (verwoord in meer dan 160 actiepunten) zijn helder en er zijn/worden al tal van maatregelen openbaar op de website van SER / Energieakkoord of worden nu voorbereid (invulling 186 PJ ”overig”/warmte/koude). Als de maatregelen (nog) niet vliegen, dan is vervolgactie om die maatregelen wel te laten vliegen nodig. Alertheid in wet- en regelgeving (AMvB Experimenten, STROOM, Omgevingswet) zijn nu cruciaal vanuit besparing en verduurzaming bekeken. Kijk en doe je mee in deze stroperig en taaie/saaie materie om deze kolen uit het vuur te halen?

 7. J.P. schreef:

  Als we het van de overheid moeten hebben als het gaat om duurzaamheid, dan kun je nog heel, heel lang wachten. De overheid heeft louter baat bij een immer meer consumerende, niet al te oud wordende ja-knipper zonder kritisch denkvermogen.

  Vergeet die overheid dus en zorg eerst voor jezelf, je gezin en familie. Probeer daarna lokale, duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Wees zoveel mogelijk zelfvoorzienend en deel je kennis met anderen.