kernafval kernenergie

Waarom komt de VVD nu plots weer met kernenergie in Nederland aandragen? Als er één ding is wat momenteel prioriteit heeft, is het snel terugbrengen van de CO2 uitstoot, liefst zo betaalbaar mogelijk. En kernenergie doet beide niet.

Natuurlijk zijn er de traditionele argumenten om geen kernenergie in Nederland te willen, zeker niet in een dichtbevolkte omgeving als de onze. Het probleem rond kernafval is nog steeds niet opgelost en zal dat ook niet worden in de nabije toekomst. Het risico bij een calamiteit is onverantwoord hoog in dichtbevolkt gebied en wordt volledig op de samenleving afgewenteld. En een bijkomend probleem zijn de verwachtingen van een sneller stijgende zeespiegel, wat in ons land extra risico oplevert.

groenopladen generic keuzehulp

Bovendien is kernenergie alleen maar CO2 neutraal als je de winning van uranium niet meerekent, waarbij en passant enorme natuurgebieden worden verwoest.

Onvoldoende uranium

En dan is er nog de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende uranium: China heeft de grootste voorraden al geclaimd, de VS heeft haar productie zelf nodig en wat er overblijft ligt vooral in politiek explosief gebied.

Tel daarbij op de ervaringen met de laatste generatie EPR kerncentrales. Alle drie de locaties waar er gestart is met bouwen (Flamanville in Frankrijk, Hinkley Point in het Verenigd Koninkrijk en Olkiluoto in Finland, liggen tot tien jaar achter op de plannen (wegens fouten in constructie en uitvoering) en kosten tot drie maal zoveel als begroot.

Tweemaal duurder dan wind

Het resultaat is dat de kosten van de stroom die door deze centrales geleverd wordt bij aanvang al 2 keer zo duur is als de huidige prijs van windenergie. Bovendien dalen de kosten van hernieuwbare energie in de loop van de tijd, die van kernenergie lopen alleen maar op leert de ervaring (zeker als je de maatschappelijke kosten meetelt).

Ten slotte de factor tijd. Als je nu zou starten met de voorbereiding van de bouw van een centrale moet je een elektriciteitsbedrijf bereid vinden om deze te exploiteren. Een lokatie vinden die niet tot een volksopstand leidt. En hopen op een bouwproces dat niet meer dan tien jaar uitloopt. Over de duim en op basis van de ervaringen elders praten we over 15 tot 20 jaar. Vanaf een volgende kabinetsperiode, want in de huidige gaat het niet gebeuren. We schrijven dat 2040.

Wie het laatste IPCC rapport heeft gelezen (en ook wie er alleen maar over heeft gehoord) weet dat het dan waarschijnlijk niet meer hoeft. Blijft de vraag: wat beweegt de VVD om deze rationeel onzinnige discussie over kernenergie in Nederland weer op te rakelen?

Peter van Vliet

Lees ook:

Alles over kernenergie wat je weten moet

Het echte risico op een kernramp: elke zes jaar een Fukushima

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws