like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Het echte risico op een kernramp: elke zes jaar één Fukushima

Van: op 6 oktober 2013

De kernramp in Fukushima blijft de gemoederen bezighouden. Bijna wekelijks komen er berichten over nieuwe lekken, meer straling en nieuwe besmetting. En elk nieuw bericht veroorzaakt een stroom reacties van sceptici en atoomliefhebbers die de risico's van kernenergie erg overdreven vinden.

Ons bericht van vorige week, waarin de Japanse diplomaat Akio Matsumura zegt dat het leven op aarde wordt weggevaagd als reactor 4 ploft, was daar een goed voorbeeld van. Natuurlijk overdreef de beste man. Maar niet zonder reden: het wordt hoog tijd om naar de werkelijke risico’s te kijken en daar lijken officiële instanties en de grote media nauwelijks toe bereid. De statistieken die de risico’s moeten voorspellen, gaan uit van berekende waarschijnlijkheden. Daarom hebben we de echte cijfers, gebaseerd op 60 jaar ervaring, er bij gezocht.

Bullguard Internet Security, free 60 days Trial

Op dit moment staan er wereldwijd 437 werkende kerncentrales.  Die hebben er samen ongeveer 15.000 operatieve jaren opzitten. In die periode zijn er 5 ernstige ongevallen geweest met een (gedeeltelijke) meltdown. Dat is 1 per 3000 operatief jaar, ofwel gemiddeld over deze periode, elke 12 jaar een zware ramp.

Officiële statistieken gingen tot nu toe uit van 1 ramp elke 20.000 operatieve jaren, wat neerkomt op een ramp elke negentig jaar, bij de huidige aantallen reactoren.  Nieuwe berekeningen van het MIT gaan nu uit van een prognose van een ramp elke 8 jaar.

Duurzaamnieuws.nl keek naar de cijfers van rampen en zware incidenten, die door verschillende bronnen zijn gepubliceerd en kwam tot de volgende cijfers, waarbij we een lijst van de Guardian uit 2011 als basis namen, gecorrigeerd voor de INES waarde van Fukushima, die inmiddels op 7 is gesteld:

Het totaal aantal ongevallen in kerncentrales sinds 1952 bedroeg 33.  Vóór Chernobyl was dat 1 ongeval per 2,3 jaar, daarna was dat gemiddeld een ongeval per 1,4 jaar.  Ook de INES waarde neemt toe.  Uitgesplitst in periodes van 10 jaar ontstaat het volgende beeld:

kernenergie rampen per jaar

Zware incidenten kerncentrales, per 10 jaar

Als we nu vooruit rekenen met de werkelijke cijfers en alleen kijken naar de kans op een (bijna) meltdown, krijgen we de volgende som:

Stel dat er de komende 50 jaar nog zo’n 70 werkende reactoren bijkomen (er worden er 2 per jaar nieuw opgeleverd, en er gaat elke 18 maanden een dicht).

500 reactoren x 50 jaar = 25000 operatieve jaren. Elke 3000 jaar een ramp, is 8,3 rampen, ofwel één ramp elke zes jaar. Dat is het gemiddelde waarbij nog geen rekening gehouden is met de toenemende ouderdom van de installaties en de toenemende trend die we in de grafiek zien. Het zal dus waarschijnlijk nog vaker gebeuren.

Voor wie nog steeds sceptisch is kunnen we ook uitgaan van de theoretische risicoberekeningen: als het correct zou zijn dat de kans op een meltdown 1 per 90 jaar is en we hebben er nu al vijf in de helft van die periode gehad, dan zou de volgende ramp op zijn vroegst over 500 jaar kunnen plaatsvinden…..

Wat kost dat?

Schattingen van de kosten van een kernramp zijn heel moeilijk te maken omdat de omvang nauwelijks is te overzien en de duur van de effecten tientallen jaren kan omspannen. Voor Chernobyl worden de kosten tot nu toe geraamd op € 280 miljard met officieel 4000 doden, maar meer waarschijnlijk het tienvoudige. In Fukushima staat de teller voorlopig op € 187 miljard, aantal slachtoffers onbekend.

Chernobyl staat in relatief dunbevolkt gebied. Fukushima ligt aan de kust. In Europa en de VS liggen veel kerncentrales in dichtbevolkte gebieden. Als daar iets gebeurt zijn de kosten en de slachtoffers een veelvoud van de eerdere rampen. Dat overleeft ook de economie niet.

Dit overzicht geeft nog maar een beperkt beeld. Zo zijn de kosten van de natuur- en klimaatschade bij de winning en opslag van uranium en kernafval niet meegeteld.

Op basis van deze cijfers kan de conclusie niet anders zijn dat economische en fysieke veiligheid van kernenergie een illusie is en het verkondigen van de boodschap dat kernenergie veilig is, feitelijk onjuist.

Lees ook: Alles over kernenergie wat je weten moet

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Jan Korsmit schreef:

  Volledig mee eens. Elke ramp heeft zo zijn eigen oorzaak, bijna altijd onvoorzien. Zo ook Fukushima. Over de directe oorzaak van het uitvallen van de koeling wordt niet geschreven. Op basis van alle bekende gegevens kan ik niets anders dan concluderen dan dat door de aardbeving de koelleidingen zijn verbroken. Daardoor kon er geen koelwater ingebracht worden en erger kon het koelwater uit de reactorvaten en de opslagtanks weglopen, vaak zeer raduoactief verontreinigd water. Door scheuren in het gebouw kon dit water vrijelijk de zee instromen. Ook het grondwater had daardoor vrij spel. Tepco moet dit al heel snel geweten hebben. Zij zijn crimineel verantwoordelijk voor het verzwijgen van de onmogelijkjheid om te koelen en voor het weigeren van hulp van experts. De directe oorzaak is een technologische fout. Het gebouw was niet berekend op een beving van de sterkte 9. Hierdoor werd het gebouw structureel beschadigd, ook al was dit uitwendig in de eerste dagen niet te zien. De tjunami was natuurlijk ook geen pretje. Maar deze werd en wordt steeds als dekmantel gebruikt voor de ramp. Dat is bedrog. De aarbeving was de directe ooraaak.
  Het was een ernstige ontwerpfout dat het koelsysteem zo kwetsbaar was door het gebruik van gedeelde leidingen voor zowel de normale als de noodkoeling. Als die leidingen breken dan is een meltdown niet ver weg, in dit geval al naar ongeveer 15 uur, naar we heel veel later hoorden. De centrale van Borsele heeft wellicht eenzelfde systeem.
  Door al dat water, waaraan ook Tepco met het ongecontroleerd water dumpen heeft bijgedragen, is nu zelfs de stabiliteit van de centrale in gevaar. Het risico op een verder uit de hand lopen van de situatie, die natuurlijk al heel erg uit de hand gelopen is, is op dit moment gigantisch groot. Dat Tokio ontruimd zal moeten is zeer wel denkbaar.
  Ik heb een uitvoerige onderbouwing van deze hypothese naar Trouw en de NRC gestuurd. Helaas heb ik daar niets op gehoord, noch iets in de krant gezien.
  Voor liefhebbers: google vb: fukushima, korsmit