energieakkoord postcoderoos cooperatieZonne-energie is cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen uit het SER Energieakkoord, zeggen marktexperts tegenover Solarplaza, organisator van het 7e The Solar Future NL evenement, 27 mei a.s. in Rotterdam.

Steeds meer Nederlandse bedrijven en huishoudens kiezen voor zonnepanelen om hun energierekening te verlagen en actief bij te dragen aan de huidige energietransitie. ‘Dit jaar is een forse volumepiek in zakelijke projecten te verwachten’.

Continue groei zonne-energie
‘In 2014 behaalde de Nederlandse zonne-energiesector een gezamenlijke omzet van 2,4 miljard euro. Met deze omzet en volumes kan de politiek niet meer om deze sector heen. Aanhoudende groei is gebaat bij een gunstig politiek klimaat en verder rust in de tent’. Aan het woord is marktanalist Peter Segaar van de blog www.polderpv.nl.

Stimulans grote zonnestroominstallaties

Segaar voorspelt dat het aandeel van ‘grotere SDE-projecten’ in 2015 groter zal worden. Hij zegt: ‘Steeds meer bedrijven kiezen voor zonne-energie om zelfvoorzienend te worden en MVO-doelstellingen te behalen. Het is ook interessant, omdat ondernemers aanspraak kunnen maken op de SDE+ subsidieregeling óf fiscale voordelen uit de Energie Investeringsaftrek (EIA-regeling). Meer zakelijke projecten is gezond voor de sector, omdat er meer voorwaarden wordt gesteld aan financiering en kwaliteit’.

Vraag Offerte aan

Dennis Gieselaar is managing director bij Oskomera Solar Power Solutions zegt dat de SDE+ en de huidige salderingsregeling een enorme kans bieden om in een zonnestroomcentrale te investeren. ‘Bedrijven dragen hiermee fors bij aan een duurzame energievoorziening en hebben een financiële prikkel om te investeren in zonne-energie. Afgaande op het aantal SDE-toekenningen, worden grote stroominstallaties op daken en open velden dé bepalende trend van 2015.


Netbeheer en financiering

Onlangs is bekend geworden dat aan meer dan 2.100 projecten (voorlopig) SDE-subsidie is toegekend. Het totale cumulatieve vermogen van deze projecten is ruim 550 MWp. Gieselaar plaatst een kanttekening: ‘Voorwaarde is wel dat netbeheerders meer duidelijkheid verschaffen binnen welke technische kaders lokale grotere PV-vermogens gerealiseerd kunnen worden. Hoe helderder dit is, hoe eenvoudiger het technisch potentieel is te overzien’. Ook Segaar plaatst grote vraagtekens of de aanvragers van de SDE-projecten tijdig hun financiering rondkrijgen voor de te realiseren projecten.

SER Energieakkoord
Wim Sinke, manager Programmaontwikkeling Zonne-energie bij ECN en als professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, onderschrijft de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven. Sinke: ‘Zonne-energie wordt en blijft een substantiële factor in onze stroomvoorziening tot 2020 en daarna, mede door robuuste technologische ontwikkelingen. En daarmee een extra energiebron om de doelstellingen uit het Energieakkoord te bereiken’.

Investeringszekerheid
Voorwaarde is dat de huidige stimuleringsregelingen voorlopig behouden blijven. Sinke: ‘Investeerderszekerheid is cruciaal voor de lange termijn ontwikkeling van de zonne-energiemarkt. Politici en beleidsmakers moeten daarom snel en in samenspraak met de sector uitsluitsel geven over de toekomst van de stimuleringsregelingen. Uitgangspunt moet zijn dat degenen die al een installatie hebben, nog gedurende een lange periode gebruik kunnen maken van de huidige regeling. Voor nieuwe instappers kun je voorwaarden eventueel geleidelijk aanpassen aan de prijzen van dat moment. Daarmee bereik je dat de stimulans ook maatschappelijk acceptabel blijft.’

Snelst groeiende duurzame energietak
‘Zonne-energie is de snelst groeiende tak binnen de duurzame energiesector’, zegt Peter Desmet, directeur van groothandel Solarclarity en voorzitter van ondernemersvereniging ZON. ‘Er is onder een grotere groep interesse in zonne-energie ontstaan. Hoewel de residentiele markt voor de lange termijn de kurk waar deze markt op drijft, gaan zakelijke projecten voor een volumepiek zorgen in 2015.’

Verder zegt Desmet: ‘Voor bedrijven en organisaties is zonne-energie zeer aantrekkelijk. Tegenover elke investering staat een zeer redelijke terugverdientijd en een beter rendement dan op de bank. Dus als je het geld kunt missen, is zonne-energie een betere investering’.

Kerncijfers Nederlandse markt 2014

  • Aantal zonnestroominstallaties: +/- 270.000 installaties (residentieel en zakelijk).
  • Totaal geïnstalleerd vermogen: ruim 1,1 Gigawattpiek (vergelijkbaar met twee kolencentrales).
  • Bruto omzet totale sector: ruim 2,4 miljard euro, waarvan 1,6 miljard euro in Nederland. In 2013 was de totale omzet 1,8 miljard euro. Hiermee is in 2014 een omzetgroei van 33 procent behaald.
  • Totale invoerwaarde zonnepanelen: 1,4 miljard euro, waarvan ongeveer 600 miljoen euro voor de Nederlandse markt bestemd is. Nederland is na Japan en de VS de grootste importeur van Chinese zonnepanelen.
  • Aantal aanbieders: 1.400 aanbieders (groothandels, leveranciers, installateurs, verkopers, adviseurs). Aantal fte’s: ruim 9.000.

Bronnen: http://polderpv.nl/ / Nationaal Solar Trendrapport 2015 / Nederlandse Douane

The Solar Future is het meest toonaangevende jaarcongres voor de Nederlandse zonne-energiemarkt. Door PV professionals is het erkend als hét congres dat jaarlijks nieuwe (strategische) inzichten biedt. Dit is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die serieus aan de slag is en wil met zonne-energie op de Nederlandse markt. Met David Rubin (PG&E), Patrick Crane (Sungevity USA), Jorg Mayer (BSW), Bruce Davis (Abundance Generation) en vele andere keynote sprekers, is The Solar Future NL wederom het belangrijkste platform voor kennis en netwerken op het hoogste niveau. Registratie is nu mogelijk op www.thesolarfuture.nl/registratie . Lezers van Duurzaamnieuws.nl ontvangen € 50,- korting; vermeld hiervoor de code DUURZAAM bij de aanmelding.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws