like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Amsterdam test opslaan eigen stroom in elektrische auto

Van: op 13 mei 2014

stroom netwerkIn Amsterdam Nieuw-West gaat een Vehicle2Grid pilot van start, waarbij bewoners de batterij in hun elektrische auto kunnen gebruiken om lokaal opgewekte energie op te slaan.  Bewoners kunnen nu zelf bepalen wat er gebeurt met lokaal opgewekte energie, bijvoorbeeld van eigen zonnepanelen. De energie kan worden teruggeleverd aan het net, direct worden gebruikt, of opgeslagen worden in de batterij van een elektrische auto om later te gebruiken voor vervoer of in huis.

De pilot is een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder Cofely, Alliander, ABB, Mitsubishi Motors Corporation, Amsterdam Smart City, Hogeschool van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West. Voor dit project is door het TKI Switch 2 Smart Grids een subsidie gehonoreerd, waardoor gezamenlijk een investering van 1,6 miljoen euro wordt ingezet. Deze samenwerking zal in een periode van drie jaar een bijdrage leveren om de verschillende technische, economische en sociale barrières weg te nemen. Dit zal de grootschalige implementatie van elektrische auto’s, de inzet van zonnepanelen en het zelfvoorzienend worden van huishoudens een stap dichterbij brengen.

Open platform & bewonersonderzoek
In de pilot wordt een systeem getest waarbij de consument de controle heeft over zijn eigen energievoorziening. In de toekomst kan dit een bijdrage leveren aan het beter balanceren van het energienet. Er zouden op bepaalde momenten prikkels gegeven kunnen worden aan bewoners om de auto als opslag aan het energienet aan te bieden of juist om de batterij te ontladen. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan onderzoek doen naar het gedrag onder bewoners alsook hun energiebehoeftes in kaart brengen. Een ander belangrijk onderdeel van de pilot is de ontwikkeling van een open online platform voor datacommunicatie. Dit open platform brengt verschillende partijen met elkaar in verbinding, die normaliter niet vanzelfsprekend met elkaar zouden samenwerken door verschillen in communicatieprotocollen. Zo kan data uit een huishouden worden gekoppeld aan data uit een auto of een laadpaal. Met de data kunnen mogelijk nieuwe producten en diensten  worden ontwikkeld voor de eindgebruiker, zoals apps gekoppeld aan duurzame energie, elektrisch vervoer of het handelen in energie tussen huishoudens.

In 2014 gaat de Vehicle2Grid pilot van start gedurende drie jaar en bestaat uit de volgende fases:

  1. Vehicle2Home 2014, Lochem: Enkele geselecteerde en enthousiaste huishoudens in Lochem gaan een eerste test doen om het platform en het systeem te optimaliseren.
  2. Vehicle2Building 2015, Amsterdam: Met de kennis uit Lochem wordt in Amsterdam Nieuw-West een test gedaan met een (bedrijfs)gebouw en een aantal e-auto’s van verschillende gebruikers.
  3. Vehicle2Grid 2016, Amsterdam: Tot slot wordt al deze kennis meegenomen in de laatste fase van de pilot en zal de Vehicle-to-Grid oplossing getest worden in een hele straat of buurt in Nieuw-West.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws, Noord-Holland