like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Amsterdamse regio kan meer dan € 800 miljoen terugwinnen uit reststromen

Van: op 23 december 2018

circulaire economie

De circulaire economie levert geld op.  Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam kan er voor €832 miljoen aan potentiële waarde worden gewonnen door ‘urban mining’ van reststromen uit Bouw & Sloop en E-waste. Dat blijkt uit een inventarisatie die is gemaakt door Dr2 New Economy en Metabolic. Hieruit is een economisch perspectief van €688 miljoen in de Bouw & Sloop en €144 miljoen in E-waste op jaarbasis naar voren gekomen. Dr2 New Economy en Metabolic hebben een database met de meest kansrijke substromen uit beide ketens ontwikkeld, zoals vrijkomend hout, isolatiemateriaal of printplaten en de daarin opgeslagen materialen. Op basis daarvan zijn vervolgens concrete en kansrijke business cases geformuleerd en een rekenmodel opgesteld dat openbaar toegankelijk is. 

Voor het opstellen van de database met de kansrijke reststromen is een model ontwikkeld van de materialen die in verschillende lagen van de gebouwde omgeving opgeslagen liggen en vrijkomen bij sloop of renovatie. Ook is een model opgesteld voor de kwantitatieve onderbouwing van de hoeveelheid e-waste (elektronisch afval) in de Metropoolregio Amsterdam.

BES LED

Deze kennis is vervolgens getoetst bij relevante stakeholders tijdens een eerste werksessie op 11 september j.l. Op basis van de inzichten die zijn verkregen uit deze sessie zijn er kansrijke businesscases geïdentificeerd voor het ontwikkelen van circulaire verdienmodellen. Hiervoor is een innovatief en ketenbreed rekenmodel ontwikkeld dat zowel horizontaal- als verticaal activity based is, hierdoor wordt het mogelijk om te zien hoeveel volume er nodig is van een specifieke reststroom om zo een hoogwaardige techniek rendabel te maken. Zo wordt het mogelijk gemaakt een circulair verdienmodel te ontwikkelen voor de regio.

Ketenpartners willen aan de slag met pilotprojecten

Meer dan 40 ketenpartners hebben tijdens een tweede werksessie op 25 september j.l. input geleverd op de ontwikkelde business cases en het rekenmodel. Vanuit  hier is het inzichtelijk geworden waar investeringen nodig zijn zodat de gehele keten de potentie van deze reststromen kan benutten. Alle ketenpartners zijn enthousiast en het is duidelijk geworden dat er veel tractie is ontstaan in de regio. Relevante partners in het bedrijfsleven zijn gemotiveerd om met pilotprojecten aan de slag te gaan en de volgende stap te zetten voor concrete verandering.

Pepijn Duijvestein (Dr2 New Economy): “Eindelijk hebben we nu inzicht in wat de reststromen waard zijn en welk economisch perspectief er is voor het bedrijfsleven om concreet aan de slag te gaan. Het innovatieve rekenmodel is online en dit is een mooie basis om circulaire business cases rond te krijgen! Een concrete stap richting werkelijke implementatie”

Dr2 New Economy en Metabolic geloven in de kracht van het delen om innovatie te bereiken; daarom zijn de database en het ontwikkelde rekenmodel, evenals de twee rapporten via deze link beschikbaar voor iedereen in de regio die de vrijkomende reststromen hoogwaardig willen verwaarden.

Gerard Roemers (Metabolic): "Met de openbare database is de waarde die opgeslagen ligt in de gebouwde omgeving voor iedereen zichtbaar. Het potentieel voor waardebehoud is helder! De data toont aan dat financiële waardecreatie en het behalen van de doelstellingen uit het Nationaal grondstoffenakkoord én Parijs goed te verenigen zijn!"

De oplevering van beide rapporten dient als een startpunt voor de regio. Aan de MRA Overheden wordt een Handreiking aangeboden met concrete tips om de circulaire randvoorwaarden voor beide grondstofstromen te verbeteren. In 2019 zal de MRA zich dan ook verder inzetten om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Jolein Baidenmann (MRA): "Voor overheden is het heel belangrijk om te weten waar belemmeringen liggen voor bedrijven, zodat ze die belemmeringen kunnen wegnemen, waar mogelijk. Want dat is een belangrijk doel in de MRA: circulaire bedrijvigheid mogelijk maken en hergebruik van materialen stimuleren."

Kijk hier voor meer informatie over de openbare database, de kansrijke business cases en het openbare rekenmodel. 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws