like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Biologische landbouw even productief als reguliere

Van: op 22 februari 2018

bodem microben landbouw

Gronden die vele jaren achtereen biologisch beheerd worden, blijken stabieler en rijker aan koolstof. Dat is de uitkomst van een onderzoek op de zandgronden van Limburgse proefboerderij Vredepeel dat deze week is gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Agriculture, Ecosystems and Environment. Een stabielere bodem met veel koolstof is belangrijk met het oog op 'weg'vangen van het belangrijkste broeikasgas (koolstofbinding) en kan periodes van droogte en regen opvangen.

Bovendien leidt de bio-landbouw tot een stabieler en efficiëntere productie: met 50% minder uitspoeling van nitraat, meer organische stof (door koolstofbinding en dus CO2-vermindering) en een stabieler bodemvoedselweb. Ziektes en plagen zijn de belangrijkste reden van opbrengstverlies ten opzichte van de verwachte opbrengsten.

 

Schone productie

Bionext, de ketenorganisatie van de biologische sector, is blij met de uitkomsten van het onderzoek dat door Janjo de Haan verricht is. Bavo van den Idsert, directeur van Bionext: “Langdurige veldproeven als deze zijn heel belangrijk om meer kennis op te doen over de effecten van verschillende teeltsystemen en manieren van bemesten. Het resultaat van dit langjarige praktijkonderzoek sluit exact aan bij de jarenlange ervaringen van de biologische boeren. De bodemstructuur verbetert door biologische landbouw, waardoor de opbrengsten steeds verder kunnen toenemen in de loop der jaren. En gelukkig vindt de biologische sector ook een eigen antwoord op bijvoorbeeld de aardappelziekte phytophthora. Biologische boeren kiezen bewust voor nieuwe resistente aardappelrassen en investeren in de bodem, waardoor chemie overbodig wordt. Het resultaat is schone productie die veel minder belastend is en daarmee natuur en biodiversiteit ondersteunt en schoon water oplevert in sloot en bodem. De transitie naar (veel) meer biologische productie kunnen we niet snel genoeg maken.”

In de studie blijven een aantal vragen nog onbeantwoord. Zo kunnen de onderzoekers niet verklaren waarom het organische stofgehalte in de bodem zo stijgt. Bionext vindt verdere voortzetting van dit soort langlopende proeven belangrijk om ook hier zicht op te krijgen. Met een onstuimiger klimaat wordt het belang van een weerbaardere bodem steeds belangrijker. Hoe sneller we daarover nog meer leren, hoe beter.

Het hele onderzoek is hier te lezen.

 

Groei bio

De groei van de zorgzame, biologische landbouw en voeding zet wereldwijd onverminderd door. In de afgelopen 15 jaar is de biologische consumptie met bijna 400% toegenomen. De Rabobank heeft in het najaar van 2016 een rapport over de bio-sector uitgegeven, waarin de verwachting wordt uitgesproken dat biologisch In Europa tot 2025 jaarlijks met gemiddeld 10% zal blijven groeien. Op basis van deze rapportage en de ontwikkelingen in 2016 en 2017 verwacht Bionext dat de omzet in landen als Zweden, Zwitserland, Denemarken, Duitsland en Frankrijk in 2025 rond de 20% zal bedragen. In Nederland zal het marktaandeel toenemen van 3,4% naar 7%. Een snelle groei, maar als we echt werk willen maken van duurzaamheid en natuurbehoud moet het nog veel sneller. Nederland loopt achter, wat voornamelijk te maken heeft met onze sterke positie in de gangbare, intensieve voedingssector. De biologische sector zet zich in voor 100% vergroening van het cruciale Europese landbouwbeleid.

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws