koffie koffieboeren

De toekomst van onze koffie is in gevaar. Koffieboeren leven onder de armoedegrens, waardoor de volgende generaties hun heil zoeken in andere sectoren. De productieketen van bes tot bakkie koffie is ontransparant, en ontneemt daarmee zowel boeren als consumenten het zicht op de oneerlijke winstverdeling in die keten. Daarvan is de boer de dupe. Fairfood wil met blockchain technologie productieketens inzichtelijk maken en het probleem zo bij de wortels aanpakken. De organisatie haalt 100 kilo geblockchainde koffie naar Nederland.

Samen met onder meer ID Coffees en Bext360 zet Fairfood de reis van 100 kilo Colombiaanse koffie op de blockchain. De partijen maken de productieketen van die koffie inzichtelijk door elke stap te loggen met gebruik van blockchaintechnologie. Een QR-code op de verpakking van de koffie brengt de consument naar een pagina waarop elke stap met de nodige verificatie wordt toegelicht. Daarmee is onder meer te zien hoeveel de boeren aan hun koffie verdiend hebben.

Vraag Offerte aan

“Door boeren en consumenten mee te nemen op de blockchain, krijgen consumenten zicht op de herkomst van hun producten”, aldus Marten van Gils, program manager blockchains bij Fairfood. “Aan de andere kant krijgt de boer meer zicht op wat er met zijn product gebeurt. Die informatie kan hij gebruiken voor het verstevigen van zijn positie."

Transparantie

“Wij geloven dat transparantie een belangrijk onderdeel is van de toekomst van koffie”, aldus Van Gils. “De transparantie die blockchains kunnen bieden, geeft de verschillende spelers in de productieketens de kans om die ketens opnieuw te bekijken en nieuwe inzichten op te doen. Het is het begin van een transformatie die nodig is voor een eerlijke verdeling van het geld in die ketens.” Fairfood wil dat het project een inspiratiebron is voor de koffie-industrie. “We hopen dat anderen ons navolgen en dat transparante koffie straks in alle supermarkten te koop is.”

Problemen voor de koffieboeren

Op dit moment blijft minder dan 10% van de opbrengsten van koffie achter in het land van productie. Twintig miljoen kleinschalige koffieboeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië verbouwen 70% van alle koffie die wereldwijd gedronken wordt. Het merendeel van hen leeft onder de armoedegrens van 1,60 euro per dag. Dit leidt onder meer tot grote schulden en werkt grotere problemen als kinderarbeid, houtkap en overmatig gebruik van pesticiden in de hand.

WAKEcUPCALL

De geblockchainde koffie is onderdeel van een campagne die Fairfood eerder lanceerde. Met de hulp van koffiedrinkend Nederland trapte Fairfood in mei het WAKEcUPCALL-initiatief af, waarmee de koffie-industrie wordt aangespoord koffieboeren een eerlijke prijs te betalen. Fairfood ziet zich daarbij gesteund door een coalitie van koplopers die het initiatief onderschrijven. Onder deze koplopers zijn onder meer kleinere specialty coffee’s die veelal zelf hun koffie inkopen en nauwe banden onderhouden met hun koffieboeren. Samen met deze specialty coffee’s en verschillende koffiebars en barista’s roept Fairfood Nederlanders op om zich aan te sluiten en de koffie-industrie wakker te schudden op de website www.wakecupcall.nl.

Lees ook: Gebrek aan duurzaamheid in de sector zorgt voor koffiebubbel

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws