vliegtuig luchtvaart co2De internationale luchtvaart gaat de groei van de CO2-uitstoot compenseren. Dit is afgesproken in Montreal, bij de driejaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de VN (ICAO). Hiermee is de luchtvaart de eerste sector die specifieke mondiale afspraken maakt over afname van CO2-uitstoot. Maar wel pas vanaf 2020.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu): "Het klimaatakkoord in Parijs was historisch maar bevatte geen specifieke afspraken voor de luchtvaart. Maar na Parijs volgt nu dus Montreal: vanaf vandaag kan de luchtvaart niet langer verstoppertje spelen. De wereld heeft de kans gegrepen en een systeem aangenomen waarmee de luchtvaart haar verantwoordelijkheid neemt”.

groenopladen generic keuzehulp

De internationale luchtvaartsector is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. En er zullen de komende jaren heel veel vluchten bij gaan komen, naar verwachting een verdubbeling in omvang de komende twintig jaar. Nu is afgesproken dat compensatie van de extra CO2-uitstoot opgepakt wordt. Bijvoorbeeld doordat vliegtuigmaatschappijen gaan betalen voor CO2-uitstoot door emissie-eenheden te kopen als deze vrijkomen in andere sectoren of te investeren in klimaatprojecten die duurzame energie bevorderen.

D66: Akkoord luchtvaartemissies klopt van geen kant

"We hebben een akkoord en dat is mooi, maar inhoudelijk klopt het van geen kant. Juist die landen waar we een grote groei van de luchtvaartsector verwachten, met bijhorende uitstoot, doen niet of pas veel later mee met de afspraken. Dit akkoord kan leiden tot allerlei dubieuze bomenaanplant-projecten waarvan de opbrengst voor het milieu niet duidelijk is. Het is maar de vraag of we echt schoner gaan vliegen en een structureel schoner en duurzamer transportsysteem krijgen." Dat zegt D66-Europarlementarier Gerben-Jan Gerbrandy.

GroenLinks: zo komen we er nooit

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was bij de onderhandelingen aanwezig namens het Europees Parlement: "Dit is een magere deal, maar het is een begin. Het is absoluut cruciaal dat de EU en andere rijke werelddelen verder gaan dan wat vandaag op papier is gezet."

Eickhout: "Er is een waslijst aan kanttekeningen te zetten bij de overeenkomst. De luchtvaarsector moet veel meer doen dan enkel het compenseren van groei in emissies. De uitstoot moet naar beneden. Zelfs de slappe doelstelling van CO2-neutrale groei is trouwens nog lang niet in zicht.”

Deelname is vrijwillig tot 2027, zoals het er nu voorstaat zullen veel landen de komende tien jaar niet mee doen. Alle landen horen deel te nemen vanaf het begin, en om dat te bereiken moeten ook de rijkere landen veel verder moeten gaan dan dat ze nu hebben afgesproken, stelt Eickhout. Verder is veel meer zekerheid nodig rondom transparantie en de integriteit van het mechanisme. “Met het huidige tempo zullen we er nooit in slagen om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.”

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws