like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Stelling: Zonder elektrificatie komt er geen succesvolle energietransitie

Van: op 8 oktober 2016

energietransitieDe energietransitie betekent: minder energie gebruiken en deze zoveel mogelijk duurzaam opwekken. Dat betekent dichtbij huis: LED-verlichting, energiebesparende apparaten, een elektrische auto en een goed geïsoleerd huis met zonnepanelen of aardwarmte. Zo willen we ervoor zorgen dat we in Nederland in 2050 (bijna) geen CO2 meer uitstoten.

Maar energiebesparing bij u thuis is niet genoeg. Weinig mensen realiseren zich dat de industrie bijna de helft van het jaarlijkse Nederlandse energiegebruik voor haar rekening neemt. We halen ons doel enkel als alle partijen in de komende jaren grote stappen zetten. En dat geldt met name voor de industrie.

 

Besparing loont niet voor bedrijven

De industrie in Nederland is ingericht op de onbeperkte beschikbaarheid van goedkope olie, gas en kolen. Industriële processen vergen vaak hoge temperaturen, dus moet er veel gestookt worden. Bovendien worden olie en gas niet alleen als brandstof maar ook als grondstof gebruikt. Biomassa wordt nog weinig toegepast. De extreem lage prijs van olie en andere fossiele brandstoffen in de afgelopen jaren, en de lage kosten voor CO2-uitstoot, maken het onaantrekkelijk om te investeren in energiebesparing of in vervanging van fossiel door duurzame alternatieven. Daardoor stoot de industrie nog enorme hoeveelheden koolstofdioxide uit. Het loont voor bedrijven niet om besparende maatregelen te nemen.

Er zit dus weinig beweging in de industrie. Omdat het hier om bijna de helft van ons energiegebruik gaat, leidt dit tot een enorme vertraging van de energietransitie. Dat moet anders, en dat kan ook.

Er zijn al heel wat technologieën beschikbaar om de uitstoot van CO2 door industriële processen radicaal te verlagen. Je kunt bijvoorbeeld biomassa, maar ook duurzaam opgewekte elektriciteit in de industrie inzetten ter vervanging van fossiele energie. Dat laatste noemen we elektrificatie van de industrie.

 

Ingrijpende verandering

Met duurzame elektriciteit kun je bijvoorbeeld warmte opwekken. Nog beter is restwarmte opwaarderen door een warmtepomp te installeren die restwarmte hergebruikt. Ook kun je met duurzame elektriciteit waterstofgas maken uit water en brandstoffen zoals methanol uit CO2. Het mes snijdt hier aan drie kanten. Tot slot kunnen elektrochemische processen de plaats innemen van chemische reacties die nu nog bij hoge temperatuur verlopen en daardoor veel brandstof vergen.

Het industriële landschap zal ingrijpend veranderen door de overschakeling van fossiele naar duurzame energie. De nieuwe productieprocessen kunnen op kleinere schaal worden toegepast en zijn flexibeler dan de huidige grootschalige installaties. Kleinschalige fabrieken staan daar waar de producten nodig zijn en draaien op lokaal opgewekte duurzame elektriciteit. Omdat de processen flexibel zijn, kunnen ze snel stilgelegd worden bij overcapaciteit of overstappen op een andere grondstof.

Zeker is dat deze ontwikkelingen tijd vergen. Ook zonnepanelen en windturbines bestaan al enkele tientallen jaren en worden nu pas rendabel. Willen we met de transformatie van de procesindustrie niet de boot missen, maar juist een voorsprong opbouwen, dan moeten we nu actie ondernemen. Bedrijven, overheid en kennisinstellingen moeten nu de handen ineen slaan om deze ontwikkelingen samen op te pakken en te versnellen. Het energielandschap zal er in 2035 in ieder geval heel anders uitzien. Grote kans dat de industrie dan verregaand is geëlektrificeerd.

In het kader van de Nationale Energieweek (3-10 oktober 2016) publiceert ECN elke dag een Stelling van de Dag. Onze experts belichten een aan energie gerelateerd thema. Vandaag is de beurt aan Sigrid Bollwerk, Program Development Manager Energy Efficiency.

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
 

Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. T. Khan schreef:

  Wie elektrificatie ziet als milieudoelstelling, is gehersenspoeld door “het grootkapitaal”. Sinds Edison is electriciteit populair gemaakt omdat er aan verdiend kon worden, zonder te denken aan het milieu.
  Mede als gevolg daarvan kan veel hedendaagse technologie alleen op electriciteit werken; zoals computers. Als we duurzame energie willen, denken we aan electrisch; misschien omdat computers zo onmisbaar zijn.
  Ondertussen is het grootste deel van ons energieverbruik nog steeds bestemd voor de produktie van warmte. Een behoefte, waarin inderdaad ook electrisch kan worden voorzien.
  Eelctriciteit wordt echter vooral opgewekt door warmte, uit verbranding van fossiele brandstoffen; een proces waarin minstens de helft van de energie verloren gaat!
  Er zijn gevallen denkbaar waarin electrisch verwarmen relatief efficient kan zijn,gezien de stand van onze technologie. Maar, in essentie is electrisch verwarmen een verspillende omweg, waar fabuleuze besparingen mogelijk zijn. Te meer omdat veel warmte ook kan komen van thermische zonnecollectoren; die een veel hoger rendement hebben als pv-panelen.
  De-elekrificatie (van m.n. warmtevraag) lijkt me een betere milieudoelstelling dan elektrificatie; ook al heeft “het grootkapitaal” daar minder belang bij.

 2. Ric schreef:

  Ik weet niet of bijvoorbeeld in de staalindustrie alles met electriciteit kan, maar ik ben zeker vóór.