duurzaamheid nieuwe economie nieuwe economie

Duurzaamnieuws gaat over ontwikkelingen die de wereld blijvend beter maken. Daarom hebben we een heel brede blik op duurzaamheid. Natuurlijk gaat het hier over milieu, klimaat en energie. Maar we kijken vooral naar duurzaamheid als een optelsom van eerlijk, veilig en gezond. Dat zijn 3 basisvoorwaarden voor blijvend welzijn van iedereen.

Duurzaamheid is eerlijk

In een duurzame wereld delen we waarde zo eerlijk mogelijk. Dat gebeurt nu nog lang niet. De verschillen in inkomen en bezit van mensen, en dus in welvaart, zijn enorm. Een groot verschil in welvaart leidt vaak tot spanningen. Onveiligheid neemt dan toe door bedreiging, opstand en oorlog. Lijfelijk, maar ook op het internet. Het kan daarbij gaan om de verdeling van geld of ruimte, maar ook om toegang tot informatie, zorg of onderwijs. Of om voedsel, grondstoffen, water, schone lucht of energie.

Duurzaamheid is gezond

Wie niet gezond is kan niet optimaal functioneren of helemaal gelukkig zijn. Daarom is ook het streven naar gezonde leefomstandigheden en toegang tot gezondheidszorg voor iedereen van groot belang. Gezonde voeding is daarin niet weg te denken. Voldoende en gezond wat betreft voedingswaarde, maar ook gezond geproduceerd, op een natuurlijke manier en zonder gebruik van schadelijke middelen.

Recent wordt de wereldwijde gezondheid bedreigd door het nieuwe coronavirus. We kijken naar de uitbraak en de gevolgen ervan vanuit duurzaam perspectief. We zien de pandemie als een direct gevolg van veel ontwikkelingen, die we juist als onduurzaam beoordelen.

Duurzaamheid is veilig

Niet alleen wanneer de toegang tot bronnen en middelen ongelijk is verdeeld ontstaat onveiligheid. Ook wanneer mensen te veel van de natuur nemen ontstaat onveiligheid in de vorm van klimaatverandering, extreem weer, ziekten en/of schaarste. Duurzaamheid is het resultaat van evenwicht in nemen en geven, het is de uitkomst van een lange optelsom.

De definitie die Gro Harlem Brundtland in 1987 gaf aan duurzaamheid kun je ook vertalen als: doe alles op een manier, die geen schade toebrengt aan de kwaliteit van leven voor volgende generaties. Met andere woorden, beperk hun levensruimte niet door een verpest milieu, schaars gemaakte grondstoffen en een onleefbaar klimaat. Maar ook niet door aantasting van mensenrechten en oneerlijke beperking van inkomen en welvaart. In een eerlijke verdeling als de basis van duurzaamheid delen ook toekomstige generaties mee.

Nieuwe economie

Ons bestaan hangt af van het verdienen van een inkomen om in onze levensbehoeften te voorzien. Van werk, geld verdienen en besteden, van economie dus. Economie en werkgelegenheid staan ook voortdurend bovenaan als aan mensen gevraagd wordt wat ze belangrijk vinden in het leven. En de manier waarop we de economie inrichten is zowel bepalend voor de verdeling van welvaart, welzijn en geluk, als voor de gevolgen van ons handelen voor klimaat, ecosystemen en milieu.

In de huidige economie gaat dat niet goed. De ongelijkheid is groter dan ooit en het klimaat en de natuur lopen schade op die misschien niet meer is te herstellen. Daarom moeten we naar een nieuwe economie die niet alleen uitgaat van geld als doel van alle inspanningen, maar die meer waarde creeert voor de samenleving en die waarde ook eerlijk verdeelt.

Over die eerlijke verdeling en over hoe we de samenleving daarop inrichten moet iedereen kunnen meebeslissen, en het moet voor iedereen inzichtelijk zijn hoe beslissingen worden genomen. Dat verbindt ook democratie en transparantie onlosmakelijk met duurzaamheid.

Daarom neemt Duurzaamnieuws.nl economie, gezondheid en veiligheid als belangrijke uitgangspunten voor de berichtgeving over de complexe transitie naar een duurzame samenleving. Wanneer de samenleving evenwichtig en fair wordt ingericht en wanneer het resultaat van onze inspanningen eerlijk wordt gedeeld, dan worden we onvermijdelijk duurzamer.

Peter van Vliet, hoofdredacteur