like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Duurzaamheid is eerlijk delen van welvaart, gezondheid en geluk

Duurzaamnieuws gaat over ontwikkelingen die de wereld blijvend beter maken. Daarom hebben we een heel brede blik op duurzaamheid. Natuurlijk gaat het hier over milieu, klimaat en energie. Maar we kijken vooral naar duurzaamheid als een optelsom van veilig, eerlijk en gezond. Gezondheid is een basisvoorwaarde voor mensen om goed te functioneren en gelukkig te kunnen zijn. Eerlijk gaat over de verdeling van welvaart tussen mensen. Veiligheid ontstaat als gevolg van een eerlijke verdeling.

Een groot verschil in welvaart leidt vaak tot agressief gedrag. Onveiligheid neemt dan toe door bedreiging, opstand en oorlog. Lijfelijk, maar ook op het internet. Het kan daarbij gaan om de verdeling van geld of ruimte, maar ook om toegang tot informatie, zorg of onderwijs. Of om voedsel, grondstoffen, water, schone lucht of energie.

Wanneer mensen te veel van de natuur nemen ontstaat onveiligheid in de vorm van klimaatverandering, extreem weer, ziekten en/of schaarste. Duurzaamheid is het resultaat van evenwicht in nemen en geven, het is de uitkomst van een lange optelsom.

De definitie die Gro Harlem Brundtland in 1987 gaf aan duurzaamheid kun je ook vertalen als: doe alles op een manier, die geen schade toebrengt aan de kwaliteit van leven voor volgende generaties. Met andere woorden, beperk hun levensruimte niet door een verpest milieu, schaars gemaakte grondstoffen en een onleefbaar klimaat. Maar ook niet door aantasting van mensenrechten en oneerlijke beperking van inkomen en welvaart. In een eerlijke verdeling als de basis van duurzaamheid delen ook toekomstige generaties mee.

Ons bestaan hangt af van het verdienen van een inkomen om in onze levensbehoeften te voorzien. Van werk, geld verdienen en besteden, van economie dus. Economie en werkgelegenheid staan ook voortdurend bovenaan als aan mensen gevraagd wordt wat ze belangrijk vinden in het leven. En de manier waarop we de economie inrichten is zowel bepalend voor de verdeling van welvaart, welzijn en geluk, als voor de gevolgen van ons handelen voor klimaat, ecosystemen en milieu.

Over die eerlijke verdeling en over hoe we de samenleving verder inrichten moet iedereen kunnen meebeslissen, en het moet voor iedereen inzichtelijk zijn hoe beslissingen worden genomen. Dat verbindt ook democratie en transparantie onlosmakelijk met duurzaamheid.

Vervolgens is gezondheid een voorwaarde om op een goede manier in in je levensbehoeften te kunnen voorzien, en is gezonde voeding weer een voorwaarde voor gezondheid.

Daarom neemt Duurzaamnieuws.nl economie, gezondheid en veiligheid als belangrijke uitgangspunten voor de berichtgeving over de complexe transitie naar een duurzame samenleving. Wanneer de samenleving evenwichtig en fair wordt ingericht en wanneer het resultaat van onze inspanningen eerlijk wordt gedeeld, dan worden we onvermijdelijk duurzamer.

Peter van Vliet, hoofdredacteur