like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

ECN: Power-to-Gas te duur als back-up voor zon en wind

Van: op 30 september 2014

power to gasPower-to-Gas kan de komende decennia een belangrijke rol spelen in het terugdringen van CO2-uitstoot en de overgang van fossiele brandstoffen naar wind- en zonne-energie. De technologie om elektriciteit om te zetten in waterstof en synthetisch aardgas is echter minder geschikt om alleen de pieken in vraag en aanbod van duurzame energiebronnen op te vangen. Daarvoor zijn de investeringskosten en kapitaallasten nog te hoog. Dat blijkt uit een studie die Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en partner DNV GL hebben uitgevoerd naar de mogelijke rol van Power-to-Gas (P2G) in de toekomstige Nederlandse energievoorziening.

De studie onderzocht de mogelijke rol van deze technologie in de toekomstige Nederlandse energiehuishouding vanuit een integraal energiesysteemperspectief. Het is de eerste keer dat in Nederland een dergelijk onderzoek plaatsvond. Nederland heeft als doelstelling om in 2050 de CO2-emissie met 80 tot 95 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Daarvoor is grootschalige winning van zonne- en windenergie noodzakelijk. Die bronnen leveren doorgaans echter alleen elektriciteit. Omdat elektriciteit minder dan 20 procent van de totale energievraag omvat, en omdat niet alle energievraag kan worden ge-elektrificeert, is een schakeltechnologie nodig die van duurzame stroom een duurzame brandstof maakt. Bijvoorbeeld voor de industrie en de transportsector. Via P2G kan die omzetting tegen de laagste maatschappelijke kosten worden gemaakt, aldus de studie.

Fairphone 3_Staring lady

Bij P2G wordt via elektrolyse water omgezet in waterstof en zuurstof. Waterstof kan direct worden gebruikt in de industrie- of transportsector. Ook kan het bijgemengd worden in het aardgasnetwerk, maar daaraan zijn beperkingen. Als aan waterstof CO2 wordt toegevoegd - bijvoorbeeld uit biomassa - kan er synthetisch aardgas gemaakt worden dat onbeperkt in het aardgasnetwerk kan worden ingevoed. Nadeel alleen is dat deze optie duurder is en er bij verbranding opnieuw CO2 vrijkomt.

Hoewel P2G vaak wordt genoemd als de ideale methode om tijdelijke overschotten aan wind- en zonne-energie op te slaan en zo pieken in het aanbod op te vangen, is dit niet de beste optie. Het onderzoek laat zien dat enkel voor deze functie geen rendabele business case kan worden gemaakt. ,,De investeringskosten zijn te groot in verhouding tot het geringe aantal draaiuren dat de installaties hiervoor maken,” legt projectleider dr. Jeroen de Joode van ECN uit. Volgens de studie zijn er andere, goedkopere opties om dreigende overschotten in het aanbod te benutten. Bijvoorbeeld het uitwisseling van overschotten met andere landen, het (flexibel) sturen van de electriciteitsvraag, de opslag van elektriciteit in bijvoorbeeld batterijen en het tijdelijk afschakelen van windmolens en zonnecellen. Als P2G echter al wordt ingezet voor de productie van CO2-vrije brandstof, dan kan het flexibel opereren van de P2G installatie wel extra baten opleveren. Sowieso is volgens ECN nader onderzoek nodig om de technologie op de langere termijn rendabel te maken. Nu is dat nog niet het geval.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (9)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. henkz schreef:

  Power to Gas is volkomen onzin:
  1) minder dan 20% van ons energieverbruik is elektriciteit, de rest is gas (met name voor verwarming) en olie (voor transport). Elektriciteit kan alleen al door die verhouding niet zo maar de rol van olie en gas overnemen.
  2) er zijn al voldoende andere maatregelen zoals piekcentrales en verbindingen met het buitenland om pieken op te vangen.
  3) volgens de trias energetica moet je eerst besparen en dan pas duurzaam opwekken. Er is nog heel veel te besparen met name bij elektriciteitsopwekking. Momenteel wordt er maar liefst 12,5% van het gehele energieverbruik verspild in de vorm van restwarmte bij elektriciteitscentrales. Dit zou verboden moeten worden, net zoals in Denemarken.

 2. Hendrik Neet schreef:

  ECN: Power-to-Gas te duur als back-up voor zon en wind.
  Dat is nogal wiedes als je gezien het artikel alleen inzet op piekmomenten in de productie van elektriciteit, die momenten zijn altijd van een beperkte tijdsduur en dus zijn je investeringen niet terug te verdienen. Neem nu eens energiegebruikers die nu al te maken hebben met hoge kosten, bijvoorbeeld auto’s, wat voor conclusie kun je dan trekken. Of produceer aardgas voor opslag in een leeg aardgasveld,je synthese apparatuur kan 2000 tot 3000 uur per jaar voluit produceren. Wanneer nodig kun je dit gas voor diverse doeleinden inzetten. Er zijn allang gascentrales voor piekmomenten, die vooral nodig zijn om schommelingen aan de vraagkant op te vangen. Ga maar eens narekenen wat dat voor een effect heeft op de uitkomsten van je rapport.

 3. redactie schreef:

  Voor de volledigheid: Als gevolg van de EU liberalisering is sinds 1 juli 2005 het gashandelsbedrijf GasTerra afgesplitst van Gasunie. De N.V. Nederlandse Gasunie is voor 100% in handen van de Staat der Nederlanden en houdt zich bezig met het transport en de opslag van aardgas, en GasTerra met de gaslevering en -handel.

  GasTerra heeft als aandeelhouders Shell (25%), ExxonMobil (25%) en de Staat der Nederlanden.

 4. Sjaak schreef:

  @Albert

  De N.V. Nederlandse Gasunie is een 100% staatsbedrijf. Zie http://www.gasunie.nl/investor-relations/aandeelhouders.

  Bovendien werkt Gasunie mee aan de eerste Power-to-Gas installatie in Nederland. Zie http://www.energyvalley.nl/nieuws/eerste-grootschalige-power-to-gas-installatie-in-delfzijl

 5. Deze kop is echt fout gekozen.
  De tekst zegt immers:
  “De technologie om elektriciteit om te zetten in waterstof en synthetisch aardgas is echter minder geschikt om ALLEEN de pieken in vraag en aanbod van duurzame energiebronnen op te vangen. Daarvoor zijn de investeringskosten en kapitaallasten NOG te hoog.”
  In die zin sluit ik aan bij de andere reageerders.

  Mijn kop zou zijn:
  P2G belofte voor verduurzaming energie-voorziening!
  Zie de eerste regel van het stuk.

 6. Roel Bergema schreef:

  Het tijdelijk afschakelen van windmolens en zonnecellen? Juist niet! dan kun je ze inzetten voor P2G, zie ook het Audi e-gas…Ik vind dit een raar onderzoek en net wat René van der Vlerk zegt; niet alles is te vangen in een business case, het lijkt de VVD wel. Audi laat met het e-gas project zien dat het wel duidelijk voordelen heeft en economisch haalbaar is, bij verbranding is de CO2 uitstoot dezelfde hoeveelheid die gebruikt werd voor de productie.

 7. Albert schreef:

  Een van de financiers van dit onderzoek is Nederlandse Gasunie N.V.
  Wie heeft hierin een belang? Shell! Zal Shell eventuele onwelgevallige uitkomsten accepteren?
  Bij stijgende olie- en gasprijzen zal P2G lucratiever worden voor investeerders, hoe je het ook draait.

 8. rené van der Vlerk schreef:

  P2G te duur! dat werd ook van zonne energie en wind gezegd. alleen vergeten we de rede waarom we over moeten stappen van fossiele brandstoffen. Niet alles is te vangen in een business case.

 9. Otto Willemsen schreef:

  Powertogas wordt interessant als energie in overvloed aanwezig is.
  stap 1 in duurzame energie is de mix van bronnen. (wind en zon in de goede verhouding dekt 80% van het jaar af)
  stap 2 opslag voor etmaal in accu en smartgrids om vraag en aanbod te matchen op een bepaald tijdstip
  Stap 3 is opgeslagen energie gebruiken. Biomassa, biogas, hout en gas al dan niet P2G gemaakt uit overtollige wind en zon pieken die niet nuttig konden worden gebruikt.