like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

EFSA teruggefloten: onderzoek glyfosaat moet openbaar

Van: op 12 maart 2019

pesticide glyfosaat

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ten onrechte de toegang tot onderzoeksresultaten met betrekking tot glyfosaat, een controversieel pesticide, heeft geweigerd.

De vertrouwelijke studies vormden de kern van de toelating door EFSA van glyfosaat. Dit gebeurde ondanks een waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie die het middel in verband bracht met kanker.

Greenpeace EU food policy director Franziska Achterberg zei: "Het oordeel is een grote stap in de richting van transparantie en verantwoording in de besluitvorming van de EU. Mensen hebben het recht om de verwachte gezondheids- en milieueffecten te kennen van EU-besluiten over producten zoals pesticiden, en de rechtbank heeft dit recht bevestigd. Het is schokkend dat de EFSA voor de rechter moet worden herinnerd dat het haar missie is om de volksgezondheid te verdedigen, niet om de commerciële belangen van de fabrikanten van glyfosaat te beschermen. "

De EFSA had de toegang geweigerd tot studies en informatie waarom was gevraagd door leden van het Europees Parlement.

EFSA motiveerde haar weigering met het argument dat “openbaarmaking van de gevraagde informatie de commerciële en financiële belangen van de bedrijven die de studies hadden ingediend, had kunnen schaden en dat er geen hoger belang was dat de openbaarmaking ondersteunde.”

Het Hof constateerde dat het besluit van de EFSA in strijd was met de EU-regels inzake transparantie.

De uitspraak van het Hof

In de eerste plaats heeft het Hof verklaard dat het belang van toegang van het publiek tot informatie die betrekking heeft op de uitstoot van chemicaliën in het milieu, prevaleert boven de bescherming van commerciële belangen.

Ten tweede erkende het Hof dat glyfosaat vanwege het gebruik ervan bestemd is om in het milieu te worden geloosd. Daarom, aldus het Hof, "de voorzienbare emissies kunnen daarom niet als louter hypothetisch worden beschouwd. In elk geval kunnen glyfosaatemissies niet worden aangemerkt als slechts te verwachten emissies." Volgens het Hof zijn glyfosaatemissies in het milieu een feit, omdat de werkzame stof vooral aanwezig is als residuen in planten, water en voedsel.

Uiteindelijk besliste het Hof dat "het publiek niet alleen toegang moet hebben tot informatie over emissies als zodanig, maar ook tot informatie over de gevolgen op middellange en lange termijn van die emissies voor de toestand van het milieu, zoals de effecten van die emissies op niet-gerichte organismen. Het publieke belang van toegang tot informatie over emissies in het milieu is specifiek om niet alleen te weten wat is of voorlopig zal worden vrijgegeven in het milieu, maar ook om te begrijpen hoe het milieu kan worden beïnvloed door de emissies in kwestie. "

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!