ware winst Christian FelberIn deel 1 en 2 van dit drieluik kon je lezen over de uitgangspunten van de Gemene-Goed-Economie, en over de praktische verankering in de economische realiteit. In dit derde en laatste deel gaan we in op de beweging die achter het succes van dit alternatieve economische systeem staat, en hoe ze zich verhoudt tot andere modellen.

Snelgroeiende burgerbeweging

De Economie van het Gemene Goed vindt wereldwijd weerklank. Verspreid over een 20-tal landen zijn inmiddels al meer dan 150 lokale ondersteuningsgroepen opgericht. De Gemene-Goed-Economie-Beweging omvat gespecialiseerde consultants, auditeurs, redacteurs, sprekers en ambassadeurs. Circa 100 universiteiten en hogescholen onderrichten over de Gemene-Goed-Economie en steeds meer overheden steunen en promoten het model. Ook in Nederland is een GGE-beweging actief, en recent werden ook in België de eerste stappen gezet.

Wereldwijd werken al meer dan 400 ondernemingen in zo'n 35 landen volgens Felbers model. Zij berekenen nu al de Gemene-Goed-Balans, die een rechtstreekse maat levert voor hun bijdrage aan het gemene goed – de nieuwe indicator voor economisch succes. Ook tal van andere bedrijven, coöperaties en organisaties brengen nu al veel van de basiswaarden van de Gemene-Goed-Economie in de praktijk. In het boek Ware Winst worden talrijke praktijkvoorbeelden belicht.

Met de Nederlandstalige versie van het boek hopen de initiatiefnemers van de beweging dat de Economie van het Gemene Goed ook in Nederland en België breed ingang vindt bij bevolking, onderwijs, ondernemingen en politiek: “De kracht van Felbers systeem is de geïntegreerde en transparante manier waarop hij de systeemwegwijzers in de richting van het gemene goed plaatst en daardoor fundamentele wijzigingen versnelt, niet alleen in de economie maar ook in onze manier van denken en samenleven, onze educatie en politieke participatie”, zegt Martine Couvreur, vertaalster van Ware Winst.

Gemene-Goed -Economie democratisch en open

De Gemene-Goed-Economie pretendeert niet het ´beste´ economische systeem te zijn dat er is. Wel is het participatief en open en zoekt synergie en samenwerking met vergelijkbare benaderingen. Die reiken van de solidaire economie en de post-groeieconomie, de commons, de benefit corporations tot de transitiebeweging en complementaire munteenheden.

 

Lees meer in het boek Ware Winst. Hier kan je het boek bestellen.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws