like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Investeren in olietankers wordt riskant

Van: op 21 juli 2019

investeren in olietankers
Investeren in olietankers wordt riskant, waarschuwt consultancybedrijf Maritime Strategies International. De beslissingen moeten nu genomen worden, maar de vraag naar de schepen dreigt tegen 2050 met een derde te dalen naarmate hernieuwbare energie oprukt.

Als het de wereld ernstig is met de klimaatdoelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs, moet de temperatuurstijging onder de 1,5 graden Celsius gehouden worden. Dat betekent veel minder gebruik van olie en dus ook minder vraag naar tankers.

“De implicaties zijn behoorlijk ontnuchterend”, Stuart Nicoll van Maritime Strategies International (MSI), die de gevolgen in kaart bracht in opdracht van de European Climate Foundation. Als de financiële wereld te veel gaat investeren in olietankers, zal de wereldwijde transitie naar schonere energie “een hoop kapitaal wegvegen”, zegt hij.

Steenkool

Ook bulkcarriers die droge goederen vervoeren zullen zwaar getroffen worden door de terugval van de steenkoolhandel, maar zij kunnen nog diversifiëren naar andere grondstoffen zoals graan. Er zijn ook wel mogelijke groeikansen in bijvoorbeeld het transport van houtpellets of biobrandstoffen, maar de meeste hernieuwbare energiebronnen hebben helemaal geen grondstoffen nodig.

Het rapport raadt investeerders dan ook aan om te investeren in de meest efficiënte scheepstypes en hun geld weg te halen bij het transport van CO2-intensieve brandstoffen.

Om de klimaatverandering wereldwijd te beperken tot 1,5 graden Celsius is een ongekende transitie nodig, zowel wat betreft politieke wil, geldstromen als gedrag, waarschuwt MSI.

2 graden

Het rapport brengt ook een tweede scenario in kaart waarbij rekening wordt gehouden met een maximale opwarming van 2 graden, het minder ambitieuze doel dat is afgesproken in Parijs. “Er is duidelijk een waaier aan mogelijke uitkomsten”, zegt Nicoll. “Maar het concept van de gestage groei in de transportsector, die het fundament vormt van de industrie… men moet accepteren dat die in om het even welk scenario niet meer mogelijk is.”

Campagnevoerders dringen er bij banken, pensioenfondsen en andere grote investeerders op aan om investeringen weg te trekken uit de handel en het transport van fossiele brandstoffen.

De ngo ShareAction raadde in mei aan om rederijen te mijden die meer dan 30 procent van hun inkomsten halen uit het vervoer van steenkool, en dat is het geval voor de meeste rederijen die zich specialiseren in droge bulk.

Investeren in olietankers op de lange termijn

“Gezien het lange operationele leven van schepen vormt de transitie naar schonere energie een reële dreiging voor de rederijen die te sterk afhankelijk blijven van het transport van fossiele brandstoffen”, zegt Christian Wilson van ShareAction in een reactie op het MSI-rapport.

Elf grote banken hebben zich vorige maand geschaard achter de Poseidon Principles, die klimaatstandaarden opleggen aan de vloten van rederijen. Die beloftes houden echter geen rekening met de ecologische of financiële risico’s van de vracht die de schepen vervoeren.

Johannah Christensen, directeur van het Global Maritime Forum, zegt in een verklaring dat de transitie naar schonere energiebronnen “onvermijdelijk een impact” zal hebben op de industrie.

“Sobere inschattingen van de implicaties van die transitie op de scheepvaart zijn immens belangrijk voor de industrie en investeerders om strategische beslissingen op lange termijn te nemen die de noden van de wereldwijde handel en de maatschappij als geheel ten goede komen”, zegt ze.

Bron: Climate Home News

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!