extreem weerNederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering,  maar is op terreinen als infrastructuur, de stad en volksgezondheid onvoldoende op de toekomst met klimaatverandering  voorbereid. Daarom is een Nationale Adaptatiestrategie nodig. Die moet zich concentreren op de vitale infrastructuur (zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken) en de ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied. Doen we dat niet, dan dreigen er Engelse toestanden. Deze conclusie komt naar voren uit onderzoek dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) samen met Kennis voor Klimaat en het KNMI heeft uitgevoerd.

2014 was wereldwijd gezien het warmste jaar sinds de temperatuurmetingen begonnen. Wereldwijd worden er elk jaar weerrecords gebroken. Klimaatverandering geeft de mogelijkheid in het voorjaar wat eerder op een terras te zitten, maar de keerzijde zijn de toenemende heftigheid van weerextremen met schade aan onze gebouwde omgeving en infrastructuur. In 2013 en 2014 was zware regenval in Engeland oorzaak van uitval van hele delen van het spoor, problemen met de stroomvoorziening en onbegaanbare wegen; de uiteindelijke schade voor de bedrijven “achter die spoorlijn” was in de orde van een miljard euro. In Nederland willen we dat voorkomen. Daarom willen we nu beginnen onze omgeving ‘klimaatbestendig’ te maken.

Maarten Hajer, directeur van het PBL, zegt dat we onvoldoende voorbereid zijn op de gevolgen van weersextremen voor de robuustheid van de elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken. Een domino-effect kan optreden als een deel van de stroomvoorziening uitvalt bv. op lokaal of regionaal niveau. Dan kunnen het ICT netwerk en zelfs hele transportnetwerken uitvallen. Dat ontwricht de hele maatschappij. Ook moeten we goed de vinger aan de pols houden bij de mogelijke gevolgen van geleidelijke klimaatverandering voor de volksgezondheid en ziekten en plagen in de landbouw.

Peter Heij, Directeur Generaal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is blij met de onderzoeken: “Met deze studies hebben we een nog beter inzicht gekregen in de risico’s van klimaatverandering voor onze maatschappij. Overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties kunnen die inzichten gebruiken bij het opstellen van adaptatiestrategieën. Met name sectoroverstijgende effecten van klimaatverandering hebben daarbij onze speciale aandacht. De inzichten en de verschillende adaptatiestrategieën vormen de basis voor de Nationale Adaptatiestrategie, die in 2016 gereed moet zijn

Download hier de PBL-rapporten.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws