olie boren noordpool

Vier oliebedrijven, waaronder Shell en ExxonMobil, gaan miljardensubsidies cashen voor CO2 afvang en opslag in oude gasvelden onder de Noordzee. Die subsidie kan oplopen tot 1,5 miljard. Dat meldde het FD.

Geld, dat bedoeld is om schone energie op te wekken, dreigt onder de grond te verdwijnen in een tweede poging om CCS in te zetten voor het halen van  klimaatdoelen. Een eerdere poging, die ook werd gesubsidieerd, kwam niet van de groend. Experts twijfelen ook aan de haalbaarheid van de tweede poging.

Follow This, de kritische aandeelhoudersbeweging van Shell, reageert:

CO2 afvangen en opslaan (Carbon Capture and Storage) zou de sluitsteen van klimaatbeleid moeten zijn, niet de hoeksteen. Laat Shell en ExxonMobil eerst zelf miljarden inzetten in de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Anders is CCS een excuus voor business as usual.

Zolang deze bedrijven niet laten zien dat ze er alles aan doen om fossiele energie te vervangen door duurzame energie, zouden ze niet in aanmerking mogen komen voor subsidie van CCS, dat dan een excuus vormt om door te gaan met fossiel.

Overheden subsidiëren hiermee fossiele energiebedrijven om hun fossiele businessmodel voort te zetten.

Immers, zolang CO2 begraven goedkoper is, zullen ze niet schoon energie gaan opwekken.

Tevens is er gevaar voor een pervers gevolg: naast dat fossiele bedrijven gestimuleerd worden om langer op de oude voet door te gaan, onttrekt het project ook financieringsmogelijkheden voor projecten die wel schoon opwekken. Het effect is dus dubbel negatief.

CCS is nodig om Parijs te halen

In de meeste IPCC scenario’s om het doel van het Klimaatakkoord van Parijs te halen (de wereldwijde opwarming te beperken tot ruim onder de 2°C, liefst 1,5°C) is inderdaad CCS nodig.  Maar eerst moeten we zo veel mogelijk energie besparen en zo veel mogelijk duurzame energie opwekken. De fossiele brandstoffen die de wereld dan nog nodig heeft, moeten we compenseren met onder andere CCS. In die volgorde is het niet alleen effectiever, maar uiteindelijk ook goedkoper.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws