Archief:

economie

Het kabinet introduceert het Nationaal Groeifonds om uit de crisis te komen. De eenzijdige focus op economische groei staat zwaar ter discussie.

Lees verder

Een complete sanering van bedrijven en banen is meer op zijn plek als het virus onder controle is. De schatkist biedt nog meer dan genoeg ruimte.

Nederland behoort tot landen met de hoogste procentuele stijging in aantallen faillissementen door de coronacrisis, en die stijging gaat door in 2021. 

In de economie gaat het vaak over mensen als productie-eenheden. Menselijk kapitaal. Vervangbaar. Menselijke waardigheid telt dan niet.

Na de coronacrisis kan het best gekozen worden voor herstelmaatregelen die bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn.

Technologie alleen zal niet volstaan voor duurzaamheid, we hebben ook verregaande veranderingen nodig van onze levensstijl. En groene groei is een mythe.

De dalende vraag naar fossiele brandstoffen en het stijgende investeringsrisico kunnen de waarde van de reserves met bijna tweederde verlagen.

Rondpompen van geld zonder de volgende generatie op te zadelen met meer schulden, dat is herverdeling van inkomsten, met minder materiële consumptie.

Op dit moment worden heel veel bedrijven met heel veel geld ondersteund. Moeten aan die steun voorwaarden worden gekoppeld of niet, en zo ja welke?

De economie stort in en daarmee droogt ook de vraag naar olie op. Maar het aanbod blijft hoog en er is geen ruimte om alle overbodige olie op te slaan.

In een resolutie over de Covid-19 crisis, eist een meerderheid van het Europees Parlement een groot en groen economisch herstelplan.

Het coronavirus raast door de wereld en door de financiële markten. Wereldwijd kelderen beurzen en soms schieten ze ook weer kortstondig omhoog.

Laten we de coronacrisis gebruiken om het ongekend grote overheidsingrijpen aan te wenden, om een transitie te bewerkstelligen naar een duurzamere economie.

Na de coronacrisis, is het van groot belang daarbij rekening te houden met het Klimaatakkoord van Parijs, zeggen de Verenigde Naties. 

Wij hebben zelf de leiders gekozen die de geldgedreven markteconomie aanbidden en maatschappelijke solidariteit en zorg afserveren als kostenpost.

Nu de economie langzamer draait kijken we naar het verwoestende effect van corona en de kwetsbaarheid van het economische systeem dat we hebben gebouwd.

Zoek hier voor meer resultaten: