Archief:

mvo

Bedrijven zouden zich verantwoordelijker moeten gedragen tegenover dieren. Dat stelt ethicus Monique Janssens in haar proefschrift

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet authentiek zijn. Als het naar greenwashing ruikt, heeft het een averechts effect op werknemers

Alle leden van de Green Business Club Beatrixkwartier committeren zich om vóór 2030 energieneutraal te zijn.

Banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars zeggen toe dat ze zichzelf harde CO2-reductiedoelstellingen opleggen. 

De supermarkten vinden dat aan hun inspanningen voor verbetering van mensenrechten geen recht wordt gedaan door Oxfam Novib onderzoek Behind the Barcodes.

Onderzoek van de VBDO bij 39 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laat zien dat inzake Leefbaar Loon belangrijke vooruitgang geboekt werd.

De belangrijkste belemmering om meer aan duurzaam ondernemen te doen is het feit dat ondernemers hun businesscase niet rond krijgen.

Duurzaam ondernemen kan alleen als de hele organisatie er ook echt in gelooft." Maar hoe zorg je daarvoor? 8 tips van Geanne van Arkel.

Beter inzicht creëren in een keten is duur en tijdrovend. Bovendien zijn de voordelen niet helemaal duidelijk. Onderzoek laat de waarde zien.

Bijna driekwart van de bedrijven verwijst naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG's van de Verenigde Naties, maar er iets mee doen blijft lastig.

Bedrijven worden mogelijk geconfronteerd met een verlies van $ 1,6 trillion als ze bij hun besluitvorming niet uitgaan van de natural capital benadering.

Bedrijven moeten actiever omgaan met verduurzaming. Bovendien moeten organisaties veel meer inzetten op het uitwisselen van kennis en best practices.

Kantoren mogen vanaf 2023 alleen worden gebruikt, als zij energielabel C of hoger hebben en kunnen worden gesloten als ze niet aan de norm voldoen.

Een grote meerderheid van consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven goed zijn voor mens, maatschappij en milieu. In 2018 is dit opgelopen tot 81%.

Per 1 november 2018 zijn de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar via een gebruiksvriendelijke webtool mvicriteria.nl. Inkopers kunnen in deze tool eenvoudig de voor hen relevante criteria selecteren. De tool geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo goed mogelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen gaan inkopen. De tool is […]

Nieuwe ondernemers kijken niet alleen naar geld als doel. Ze willen een positieve impact maken op de samenleving door zich op meervoudige waarden te richten

Zoek hier voor meer resultaten: