Het omstreden onkruid bestrijdingsmiddel glyfosaat, onder andere bekend van het merk Roundup van Monsanto, moet volgend jaar opnieuw worden toegelaten in de Europese Unie. Toelating moet gebeuren op basis van nieuw onderzoek, dat de onschadelijkheid van het middel moet aantonen.

We schreven daar in augustus al over, toen uit onafhankelijk onderzoek van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) bleek dat het middel waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen.

groenopladen generic keuzehulp

Ook in Duitsland speelt de discussie over de (on)veiligheid van glyfosaat volop. In twee recente tv-reportages wordt een beeld geschetst van de aanloop naar de EU beslissing over hernieuwde toelating. Daaruit blijkt dat de EU deze onderzoeken heeft uitbesteed aan het in Berlijn gevestigde instituut BFR.

Deze instelling baseert zich hoofdzakelijk op onderzoek van de industrie zelf en schuift onafhankelijke onderzoeken, die op risico duiden, zonder inhoudelijk motivatie terzijde. Bij navraag naar de wel gebruikte onderzoeken wordt geantwoord dat deze geheim zijn, wat door de EU wordt bevestig en gesteund. Kortom, de EU huurt een slager in die zijn eigen vlees keurt. En uiteraard goedkeurt.

Ondertussen stapelen de aanwijzingen dat het middel daadwerkelijk gevaarlijk is zich op. Een Deense varkensfokker toont misvormde biggen. Zijn onderzoek laat zien dat de misgeboortes vaker voorkomen, naarmate er meer glyfosaat in het voer zit. In Argentinië zien we het zelfde bij mensen die in de grote landbouwgebieden wonen.

In Europa is bij 70% van de mensen glyfosaat in de urine meetbaar. Er komen enorme hoeveelheden van het spul in bodem en grondwater terecht. Naarmate er meer en langer gespoten wordt, nemen de ziekteverschijnselen toe. Hoe komen we er ooit van af?

Bekijk de uitzending van Europamagazin

Bekijk de reportage van de WDR 

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws