luchtvervuiling

[ Updated ] Mensen die op plaatsen wonen waar veel luchtvervuiling heerst, hebben hoogstwaarschijnlijk minder kans om een coronabesmetting te overleven. Dat zegt de Europese Public Health Alliance (EPHA). De verhoogde sterftekans wordt nu ook bevestigd door onderzoek van Harvard.

Luchtverontreiniging kan hoge bloeddruk (hypertensie), diabetes en luchtwegaandoeningen veroorzaken. Deze aandoeningen worden door artsen nu ook gekoppeld aan hogere sterftecijfers door toedoen van Covid-19.

Ook een studie door de gezaghebbende Harvard-universiteit bevestigt wat zich ook in andere landen al aftekende: wie in gebieden met hogere luchtvervuiling woont, loopt een veel hogere kans om te sterven aan covid-19. In Italië werd die trend al eerder vastgesteld: in het noorden van het land, waar de luchtvervuiling groter is, is de mortaliteit hoger dan in de rest van Italië.

1 microgram

De studie analyseert de sterfgevallen door covid-19 in de VS tot 4 april in drieduizend Amerikaanse districten, goed voor 98 procent van de Amerikaanse bevolking. Die cijfers worden vergeleken met gegevens over de vervuiling met fijnstof in de districten.

De wetenschappers hielden daarbij ook rekening met andere factoren zoals armoede, rookgedrag, obesitas en het aantal ziekenhuisbedden en andere maatregelen in de strijd tegen de epidemie.

“We ontdekten dat een verhoging van amper 1 microgram fijnstof per kubieke meter leidt tot stijging met 15 procent in de mortaliteit, en dat met 95 procent zekerheid”, concluderen de onderzoekers. “Een kleine toename van de blootstelling aan luchtvervuiling leidt dus tot een sterke toename van de mortaliteit voor covid-19, en die link is twintig keer sterker dan die tussen luchtvervuiling en algemene mortaliteit.”

Voorbereiden

Op korte termijn is de studie een waarschuwing voor gebieden met een hoge luchtvervuiling die nu nog geen hoge mortaliteit vaststellen door covid-19, zeggen de onderzoekers. De overheid doet er goed aan om in die gebieden bijvoorbeeld strengere maatregelen te nemen om de ziekte te vertragen, of te voorzien in meer ziekenhuisbedden en zorg.

Op langere termijn vormt de studie een extra argument in de strijd tegen luchtvervuiling, zeggen de wetenschappers, zeker nu het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) eind maart heeft aangekondigd dat het minder streng zal optreden om milieuwetten af te dwingen.

Een onderzoek uit 2003 naar slachtoffers van het SARS-coronavirus wees ook al uit dat patiënten in regio's met matige luchtverontreiniging 84 procent meer kans hadden om te overlijden dan mensen in regio's met lage luchtverontreiniging.

Dieselvoertuigen

“De luchtkwaliteit in de stad is de afgelopen halve eeuw verbeterd, maar de dampen van benzine- en vooral dieselvoertuigen blijven een serieus probleem”, zegt Sara De Matteis, hoofddocent arbeids- en milieugeneeskunde aan Universiteit Cagliari in Italië en lid van de European Respiratory Society. “Zelfs de nieuwste dieselmotoren zijn erg vervuilend. Patiënten met chronische long- en hartaandoeningen zijn minder goed in staat longinfecties te bestrijden en hebben daarom meer kans om te overlijden. Dit is waarschijnlijk ook het geval voor Covid-19.”

Luchtvervuiling is de grootste milieu-uitdaging in Europa. Het probleem is het grootste in de steden, zegt het Europese Milieuagentschap (EEA). Stikstofdioxide (NO₂) en ozon (O₃) veroorzaken de meeste schade en leiden tot 400.000 voortijdige overlijdens per jaar.

Hotspot

“Een hotspot van luchtvervuiling is Noord-Italië, het centrum van de corona-uitbraak in Europa”, stelt het bericht van de EPHA.

Ook in Wuhan, waar de pandemie begon, en in andere delen van China is de luchtkwaliteit slecht. En in Nederland is Noord Brabant een regio met problemen rond de luchtkwaliteit.

Anderzijds is het ook zo dat in Lombardije het niveau van fijnstof met een diameter van 10 micrometer (PM10) al enorm is gedaald na tien dagen van Covid-19-maatregelen voor sociale afstand. Ook de NO₂-niveaus zijn afgenomen tijdens de lockdown.

“De lucht klaart misschien op in Italië, maar de schade aan de menselijke gezondheid en hun vermogen om infecties te bestrijden, is al een feit”, zegt Sascha Marschang, de secretaris-generaal van EPHA. “Regeringen hadden lang geleden de chronische luchtverontreiniging al moeten aanpakken, maar hebben de economie voorrang gegeven boven gezondheid door de auto-industrie te zacht aan te pakken.

“Als deze crisis voorbij is, moeten beleidsmakers de maatregelen versnellen en vuile voertuigen van onze wegen krijgen. De wetenschap vertelt ons dat epidemieën zoals Covid-19 steeds vaker zullen voorkomen. Schone lucht is dus een basisinvestering in een gezondere toekomst.”

Lees de laatste ontwikkelingen over het coronavirus hier.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws