Verwarming met waterstof in woningen

In Uithoorn stroomt waterstof door het bestaande aardgasnet. Veertien sloopwoningen zijn gereed gemaakt voor tijdelijke verwarming met waterstof. Dit is een techniek die wereldwijd nog in de kinderschoenen staat en nu voor het eerst in Nederland door Stedin wordt toegepast. Stedin werkt hierbij samen met woningcorporatie Eigen Haard, de gemeente Uithoorn en energieconsultant DNV GL. Feenstra voert werkzaamheden aan de binnen installatie uit en Nefit Bosch en Remeha leveren de waterstof cv-ketels. Dit project is voor alle partners een kans om te leren over de overgang van aardgas naar waterstof in bestaande gasnetten.

In 2050 wil de overheid geen aardgas meer gebruiken in woningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Verwarming met waterstof in woningen kan in de toekomst een alternatief zijn naast volledig elektrisch en warmtenetten. In Uithoorn wordt dit nu in de praktijk onderzocht. De ombouw van aardgas naar waterstof bestaat uit een aantal stappen. Het onderzoeken van bestaande gasleidingen en verbindingen zowel in de straat als in de woningen en het verwarmen van woningen met speciale waterstof cv-ketels. Stedin werkt hierbij op basis van strenge veiligheidseisen en in nauwe samenwerking met de lokale brandweer en onder toezicht van de Veiligheidsregio.

“In Uithoorn onderzoeken we in de praktijk hoe wij ons bestaande aardgasnet geschikt kunnen maken voor verwarming met waterstof in woningen. Gedurende een aantal weken stroomt er waterstof door de gasleidingen en verwarmen we de huizen met waterstof. Zo leren we over wat een ombouw van aardgas naar waterstof precies betekent voor ons als netbeheerder en voor de partijen waarmee wij samenwerken”, vertelt Marc van der Linden, CEO van Stedin. “Dat dit nu in de praktijk gebeurt is een mijlpaal voor Stedin. Het toont aan dat we de gebouwde omgeving, met de juiste stappen en een aantal aanpassingen in ons netwerk, technisch geschikt kunnen maken voor het gebruik van duurzame gassen en waterstof in de toekomst.”

DNV GL ondersteunt Stedin gedurende het gehele project op het gebied van veiligheid in de meest brede zin van het woord; bij het opstellen van de benodigde procedures, -werkwijzen en -werkvoorschriften en bij de afstemming met andere stakeholders, zoals veiligheidsregio en brandweer. Tevens heeft DNV GL de gasinstallatie geleverd, die als alternatief wordt gebruikt voor de toekomstige toevoer vanuit het hogedruk gasnetwerk. De installatie is voorzien van alle benodigde veiligheidsvoorzieningen, zodat deze probleemloos kan worden ingezet in de bebouwde omgeving. Na afloop van het project zal DNV GL de rapportage en verslaglegging voor haar rekening nemen.

Lees ook: Waterstof technologie voor elk huishouden 

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws