like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Voedseltop mist urgentie voor echt duurzame landbouw

Van: op 24 januari 2017

stadslandbouwOp de Nationale Voedseltop van 26 januari presenteren Ruim 150 CEO's en directeuren van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hun meerjarige afspraken aan 4 ministers om de transitie naar een gezonder, duurzamer en veiliger voedselsysteem te versnellen. Platform Aarde Boer Consument (ABC) mist daarin de échte koerswijzigingen die nodig zijn voor er sprake kan zijn van een duurzaam voedselbeleid en voor voedselzekerheid hier en elders.

Platform ABC kan zich goed vinden in de doelstellingen van de Voedselagenda rond thema’s als voedselzekerheid, volksgezondheid, milieu en klimaat. In de kamerbrief van het kabinet worden accenten gelegd op beleidsvoorstellen rond het thema ‘natuurinclusieve landbouw’. Enkele steekwoorden: agrarisch natuur- en landschapsbeheer, streekproducten, natuurlijke plaagbestrijders, bodemvruchtbaarheid, bestuivende insecten en eiwittransitie (b.v. de Green Deal Soja). Ook gezond voedsel krijgt veel aandacht, inclusief voorlichting hieromtrent. Platform ABC is het eens met deze voorstellen, maar beschouwd deze als volstrekt onvoldoende. Als het gaat om de zeer urgente transitie naar een duurzame landbouw en naar een kentering wat betreft de biodiversiteit en de voedselsituatie in de wereld, zijn er échte koerswijzigingen nodig:

 

Hans Geurts, melkveehouder en voorzitter van Platform ABC:

Essentieel voor voedselzekerheid en een duurzame landbouw nu en in de toekomst zijn kostendekkende opbrengstprijzen voor de boeren, zowel voor boeren hier als voor boeren in ontwikkelingslanden. Kostendekkende prijzen zijn echter alleen te realiseren in een stabiele markt waar vraag en aanbod in evenwicht zijn. Regulering is hiervoor noodzakelijk. Platform ABC ondersteunt de duurzaamheidsdoelen zoals geformuleerd in de Voedselagenda. Het is echter niet mogelijk duurzaam te produceren als deze producten vervolgens weggeconcurreerd worden door goedkope importen die niet aan deze eisen hoeven te voldoen. Daarom voeren wij ook actief campagne tegen TTIP en CETA. Een maatregel die al op de korte termijn effect sorteert is een verbod op verkoop onder de kostprijs in supermarkten, zoals in Duitsland.

 

Jacques van Nederpelt, publicist:

Vrijhandel met volledig geliberaliseerde markten gaat inderdaad niet samen met voedselzekerheid en een duurzame landbouw en met behoud van natuur en landschap. Platform ABC pleit ervoor om de landbouwexport naar landen buiten de EU alléén te faciliteren voor zover duurzaamheidseisen in handelsverdragen zijn vastgelegd en duurzame landbouw beloond wordt. Producten die niet voldoen aan de eisen die hier gelden, mogen niet worden geïmporteerd in de EU. ABC bepleit om ecologische, economische en politieke redenen een grotere mate van zelfvoorziening voor voedsel in Nederland en - binnen een voor alle EU-landen gelijkwaardig marktregiem – ook in Europa. Overproductie hier moet worden tegengegaan door het inzetten van variabele productiequota of productieheffingen op EU-niveau, waarbij het wisselende aanbod wordt afgestemd op de binnenlandse c.q. Europese vraag.

 

Greet Goverde, secretaris van Platform Aarde Boer Consument:

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de ontwikkelingslanden. Wij hebben moeite met het streven van het kabinet om ‘het Nederlandse bedrijfsleven te faciliteren om een bijdrage te leveren aan het uitbannen van honger en ondervoeding in ontwikkelingslanden.’  Boeren in ontwikkelingslanden moeten vooral zelf de kans krijgen om voldoende voedsel te produceren voor hun eigen bevolking. De landbouw in arme landen dient wat ABC betreft te worden gevrijwaard van dumping van voedseloverschotten uit landen met een hoogontwikkelde landbouw: die leiden tot prijsbederf.  Daarnaast zouden Europese importheffingen op producten als soja, palmolie en biobrandstoffen ervoor kunnen zorgen dat Europa minder beslag legt op schaars land in ontwikkelingslanden.

Zonder zulke ingrijpende koerswijzigingen in Nederland en Europa zullen een Nederlandse Voedseltop en het aangekondigde Voedselbeleid niet effectief kunnen zijn.

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 

Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Bertus Buizer schreef:

    Het heersende idee dat Nederlandse boeren de wereld zouden moeten voeden, is misleidend en schaadt boerengezinnen in ontwikkelingslanden. Dit zou een aandachtspunt op de nationale voedseltop* van morgen (26 januari) moeten zijn die door staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) wordt georganiseerd. Het idee dat ‘wij’ de wereld zouden moeten voeden wordt door Wageningen Universiteit bovendien gebruikt om in Nederland en in Europa te lobbyen voor het toestaan van nieuwe gentechnieken (GGO/ GMO) zoals CRISPR/CAS9 en ODM in de landbouw. Zij gaat daarmee voorbij aan de werkelijke uitdagingen en kansen voor de agrarische sector. Zie ook: http://www.sustainablefoodsupply.org/kansen-voor-agrarische-sector-in-nieuwe-wereldwijde-trend-ggo-vrij-voedsel/

    *Is die alleen voor CEO’s van agrarisch gelieerde bedrijven bedoeld?? De Nederlandse stichting Sustainable Food Supply, waarvan ik voorzitter ben, heeft in ieder geval geen uitnodiging ontvangen….