alternatieve brandstof

De COVID-19-pandemie heeft de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer niet verminderd. Dat blijkt uit metingen van de World Meteorological Organisatie (WMO). De uitkomst is veel negatiever dan door veel instanties werd verwacht. Die rekenden op een daling als gevolg van de pandemie.

De lockdown heeft de uitstoot van veel vervuilende stoffen en broeikasgassen zoals kooldioxide wel tijdelijk verminderd. Maar de impact op de CO2-concentraties - het resultaat van cumulatieve eerdere en huidige emissies - is in feite niet groter dan de normale schommelingen van jaar tot jaar.

groenopladen generic keuzehulp

De concentratie van kooldioxide kende in 2019 opnieuw een groeispurt en het jaarlijkse wereldwijde gemiddelde overschreed de aanzienlijke drempel van 410 ppm (deeltjes per miljoen), volgens het WMO Greenhouse Gas Bulletin. De stijging zette zich door in 2020. Sinds 1990 is er een toename van 45% in het totale opwarmingseffect op het klimaat door langlevende broeikasgassen. Daarvan is CO2 goed voor vier vijfde.

“Koolstofdioxide blijft eeuwenlang in de atmosfeer en nog langer in de oceaan. De laatste keer dat de aarde een vergelijkbare concentratie CO2 ervoer, was 3-5 miljoen jaar geleden, toen de temperatuur 2-3 ° C warmer was en de zeespiegel 10-20 meter hoger was dan nu. Maar er waren geen 7,7 miljard inwoners '', zegt WMO-secretaris-generaal professor Petteri Taalas.

“We hebben de wereldwijde drempel van 400 deeltjes per miljoen overschreden in 2015. En slechts vier jaar later overschreden we 410 ppm. Een dergelijke stijging is nog nooit in de geschiedenis van onze archieven gezien. De lockdown-gerelateerde daling van de uitstoot is slechts een kleine dip in de lange termijn grafiek. We hebben een aanhoudende afvlakking van de curve nodig, ”zei professor Taalas.

Trends voor 2020

Het Global Carbon Project schatte dat tijdens de meest intensieve periode van de lockdowns de dagelijkse CO2-uitstoot wereldwijd met wel 17% verminderd kan zijn.

Voorlopige schattingen wijzen op een vermindering van de jaarlijkse wereldwijde emissie tussen 4,2% en 7,5%. Maar een emissiereductie op deze schaal zal er niet voor zorgen dat de atmosferische CO2 daalt. CO2 zal blijven stijgen, zij het in een iets lager tempo (0,08-0,23 ppm per jaar lager). Dit valt ruim binnen de 1 ppm natuurlijke jaarlijkse variatie. Dit betekent dat de impact van de COVID-19 lockdowns op korte termijn niet te onderscheiden is van natuurlijke variatie, aldus het Bulletin.

 

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws