like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

130 miljoen euro subsidie voor monomestvergisting op melkveebedrijven

Van: op 13 september 2017

Coöperatie Jumpstart krijgt 130 miljoen euro SDE+-subsidie voor de plaatsing van 103 monomestvergisters op melkveebedrijven. Coöperatie Jumpstart is opgericht door FrieslandCampina dat met dit initiatief wil bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de doelstellingen van klimaatneutrale groei in 2020.

Coöperatie Jumpstart heeft op dit moment 68 aspirant-leden. Deze melkveehouders komen als eerste in aanmerking voor de nu beschikbaar gestelde SDE+-subsidie. De overige SDE+-subsidies worden toegekend op volgorde van inschrijving van nieuwe aspirant-leden. Er wordt gewerkt met verschillende typen monomestvergistingsinstallaties die aansluiten bij de omvang van het bedrijf en die het behalen van de weidegangdoelstellingen mogelijk maken.

Om de melkveehouders de zekerheid te bieden dat de installaties conform technische en economische verwachtingen presteren, zal er per type eerst met een beperkt aantal ervaring worden opgedaan. Vanaf zomer 2018 zullen vervolgens de overige installaties worden geplaatst. Naast leden van FrieslandCampina kunnen ook niet-leden van FrieslandCampina lid worden van deze zelfstandige coöperatie.

 

Reduceren methaanemissie en opwekken van groene energie

Monomestvergisting draagt op twee manieren bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: enerzijds door het reduceren van methaan, anderzijds door het opwekken van groene energie. Naast het eigen gebruik op het melkveebedrijf zal een deel van de met monomestvergisting opgewekte groene energie gebruikt worden om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de productielocaties en kantoren van FrieslandCampina in Nederland. Met de 103 installaties wordt een reductie van broeikasgasemissie van ruim 70.000 ton CO2-equivalenten gerealiseerd. Dit staat gelijk aan 31.000 auto’s minder op de weg of het equivalent van 670.000 zonepanelen.

 

Klimaatneutrale groei

FrieslandCampina richt zich in zijn strategie route2020 met de purpose ‘nourishing by nature’ op toekomstige generaties. FrieslandCampina investeert dan ook in duurzame langetermijngroei en de financiële gezondheid van de onderneming én de coöperatie. Het streven is om klimaatneutraal te groeien en minder gebruik te maken van schaarse natuurlijke bronnen zoals water, grondstoffen en fossiele brandstoffen. FrieslandCampina heeft de ambitie om het elektriciteitsverbruik in de keten volledig te dekken met de productie van groene energie op het boerenerf en daarmee bij te dragen aan het bereiken van de doelstelling voor klimaatneutrale groei in 2020. Om deze doelstelling te kunnen realiseren heeft FrieslandCampina naast monomestvergisting initiatieven op het gebied van zonnepanelen, aardwarmte en energiebesparing opgestart.

Naast bovengenoemde initiatieven, stimuleert FrieslandCampina eveneens de productie van groene energie door zijn leden-melkveehouders een bonus te geven van 10 euro per ton verminderde CO2-uitstoot.

 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws