like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Duurzame mestverwerking met superkritische vergassing

Van: op 23 juli 2014

mestvergassingDe melkveehouderij in Nederland staat nu en ook in de komende jaren voor een grote uitdaging om verantwoord in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar melk op de wereldmarkt. De consumptie van verse zuivelproducten zal in de komende 10 jaar volgens het rapport ‘OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023’ met 2,7% per jaar stijgen. In Nederland lijkt het melkveefosfaatoverschot de bottleneck te worden. Bovendien loopt de capaciteit van mestverwerking sterk achter bij de groei in de melkveehouderij. Tegelijk beseft vrijwel iedereen, dat we alle fosfaat in de toekomst hard nodig zullen hebben voor de voedselvoorziening van een groeiende wereldbevolking.

In het kader van het project SCARLET-PLUS, waarvan het Nederlandse ministerie van EZ (Topsector Energie / TKI Gas) de belangrijkste medefinancier is, wordt momenteel met succes geëxperimenteerd met de verwerking van natte biomassa, zoals digestaat, waterzuiveringsslib, rundveedrijfmest en hekkelmateriaal (afgemaaide waterplanten) via superkritische vergassing. SPARQLE International BV is de initiatiefnemer van deze technologie.

Bullguard Internet Security, free 60 days Trial

Bij het proces komen waterstofrijk brandbaar gas en CO2 vrij, die bruikbaar zijn in de landbouw. Het restproduct is een filtraat van water met daarin een neerslag van met name mineralen, onder andere fosfor, kalium en stikstof. Onderzocht wordt wat de samenstelling van die restfractie is en hoe de ‘groene mineralen’ weer teruggewonnen kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe die groene mineralen kunnen worden toegepast als kunstmestvervangers en hoe dat binnen de wettelijke regels mogelijk is of kan worden gemaakt.

Er is in de melkveehouderij nu behoefte aan een demo-unit voor de superkritische vergassing van rundveedrijfmest op praktijkschaal. Momenteel wordt daarvoor in samenwerking met het melkveehouderijbedrijf van de Maatschap Van de Lageweg in Friesland (Ureterp) en Wetterskip Fryslân een plan ontwikkeld.

Meer informatie via Buizer Advies  

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws