forest in GhanaHet opnieuw aanplanten van bossen kan een grote rol spelen in het halen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken. Investeerders zijn nu aan zet. “Hoewel we moeten blijven proberen om ontbossing tegen te gaan, kan het opnieuw beplanten van percelen bos die eerder gekapt zijn een flinke bijdrage leveren aan het gevecht tegen klimaatverandering,” stelt Kofi Annan, die zich met zijn Kofi Annan Foundation sterk maakt voor een eerlijkere en veiligere wereld. Hij steunt het Nederlandse initiatief ‘Forests for the Future, New Forests for Africa’ en is de hoofdgast tijdens de officiële lancering van de beweging, op 16 en 17 maart in de Ghanese hoofdstad Accra.

Paul Hol, directeur van het Nederlandse bosbouwbedrijf Form International: “Ieder jaar verliest het zuidelijk halfrond 15 miljoen hectare bos. Opnieuw aanplanten is van levensbelang. Dat moet duurzaam gebeuren. En als je er draagvlak voor wilt krijgen moet het ook economisch aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld door de verkoop van hout. Wij beheren in Ghana een gebied van 20.000 hectare met een degelijk rendement. Een goed business model is cruciaal om werkelijk succesvol te zijn.”

Van belofte naar actie

In Parijs spraken 10 Afrikaanse landen af om zeker 100 miljoen hectare nieuw bos aan te planten, onder het AFR100-plan. “Maar heel erg bindend waren die afspraken niet,” stelt Hol. “Wij willen de volgende stap zetten en daarom brengen we de 10 grootste bosbouwers van Afrika, overheidsfunctionarissen en internationale investeerders samen in Accra. De bedrijven hebben de kennis, de overheid kan land aanwijzen en de investeerders zijn nodig om de opstartkosten te dekken,” aldus Hol. In dit bedrijf werd het afgelopen decennium meer dan 30 miljoen dollar gestoken door ervaren internationale investeerders en om het aantal opnieuw beplante hectares nog verder uit te breiden, is er een commitment om in 2030 in zijn totaliteit 150 miljoen geïnvesteerd te hebben. “Herbebossen is veel meer dan alleen nieuwe bomen planten,” vertelt Hol. “Ook juist de gevolgen voor het ecosysteem zijn erg belangrijk, zoals verbetering van de bodem, microklimaat, biodiversiteit en waterbeheer. Daarnaast is de werkgelegenheid een enorm belangrijk aspect van deze lange termijn investering.”

Belang van herbebossing

Prof. dr. Tineke Lambooy LL.M. (Professor Corporate Law and Corporate Social Responsibility aan Nyenrode Business Universiteit) ondersteunt vanuit Nyenrode het initiatief met het uitvoeren van onderzoek en het mede-organiseren van de conferentie in Accra. Zij legt uit: “Met het oog op behoud van biodiversiteit in Afrika, is het vergroten van het areaal aan bosplantages van groot belang. Daarmee worden namelijk corridors gecreëerd voor het wildleven. Bovendien is de aanplant van bossen van cruciaal belang om erosie, verdroging en klimaatverandering tegen te gaan.” Dat het belang van de herbebossing nog veel verder gaat dan bomen planten, beaamt ook Hendry Djombo, minister van Economische Zaken Congo: “Als het Congobekken niet goed gemanaged wordt, raakt het land aangetast en wordt het grasland. Met alle gevolgen van dien. De woestijn neemt dan heel Afrika over,” zei hij in Parijs.

Lange adem

Senior Investment Officer Gerhard Engel van FMO zegt over investeren in herbebossing: “Investeren in herbebossing is een zaak van lange adem. Wie op een duurzame manier wil herbebossen en financieren moet met passie en commitment aan de slag gaan. De impact van bosbouw is immens voor de reductie van CO2-uitstoot en voor het realiseren van lokale, vooral rurale werkgelegenheid. Daarmee geeft bosbouw mensen toekomstperspectief en meer kansen om te plannen en te handelen.” Hol: “Na 20 jaar groeien is een deel van de bomen, het deel met de grootste waarde, kaprijp. De vrijgekomen ruimte wordt direct opnieuw beplant. Het hout wordt op de markt gebracht. Het rendement van ca. 10-15% per jaar komt dan pas vrij. We zoeken dus naar investeerders die een lange adem hebben. De aanwezigheid van het Nederlandse FMO en haar Finse evenknie FinnFund op 16 en 17 maart in Accra stemt mij dan ook hoopvol.”
 

 
newforestsforafrica.org

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws