Nieuwsoverzicht duurzame economie

In een duurzame economie is groei niet langer het doel en het BNP niet de enige meetlat. Belangrijk zijn ook het terugdringen van economische ongelijkheid en herijken van het begrip waarde. Ook hervorming van het geldstelsel hoort daarbij, waarbij geldschepping terug onder beheer van de overheid komt.

Globalisering wordt meer in evenwicht gebracht met de lokale economie. De economie staat ten dienste van de samenleving, niet andersom.

Overshoot Day: ecologisch begrotingstekort van 36%

Vorig jaar schreven we het al: ‘sinds het ontstaan van de financiële en economische crisis lijkt het complete overheidsdenken nog maar op een ding gericht: het terugdringen van het begrotingstekort. Elk procentje boven de heilig verklaarde 3% leidt onmiddellijk tot politieke paniek. Die paniek bleef volledig uit toen op 22 augustus stilletjes de grens werd […]

De Windvogel vecht door voor onbelaste eigen energie

De rechtbank in Den Haag heeft het beroep over zelflevering dat de coöperatieve vereniging de Windvogel heeft aangespannen tegen de Belastingdienst ongegrond verklaard. Onder zelflevering wordt verstaan dat burgers hun eigen stroom opwekken en zo onafhankelijk zijn van energiebedrijven. Zie ook het eerdere artikel in Duurzaamnieuws. De rechtszaak is niet gewonnen maar de strijd om […]

De fabel van herstel

De afgelopen week lijkt er een georganiseerd pr-offensief te zijn gelanceerd om het ‘einde van de crisis’ aan te kondigen. In Nederland gaf Het Financiëele Dagblad de aftrap: ‘Economie van eurozone worstelt zich langzaam uit recessie’. De dag erna had het Amerikaanse Wall Street Journal een vergelijkbare boodschap: ‘Europe heads toward recovery, but slowly’. Om […]

Groen en Doen: subsidie voor groene vrijwilligers

Groene vrijwilligers kunnen vanaf 15 augustus weer meedoen met de Groen en Doen prijsvraag en subsidies aanvragen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in haar begroting van 2013 opnieuw 2 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor vrijwilligersactiviteiten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Met deze actie onderstreept staatssecretaris Dijksma haar voornemen om […]

Spaargeld huishoudens verdampt

Het spaargeld van een miljoen Nederlandse huishoudens wordt per jaar een miljard euro minder waard, omdat de spaarrente historisch laag ligt en de inflatie in Nederland nu de hoogste is in Europa. Het spaargeld van Nederlandse huishoudens bedraagt bij elkaar zo’n 80 miljard euro. Door de lage rente die spaarders ontvangen en de stijgende prijzen […]

Subsidie voor reshoring schaadt lokale economie

De beweging om werk naar het verre Oosten uit te besteden lijkt om te keren, onder druk van aldaar stijgende lonen en van de stijgende transportkosten. Nederlandse gemeenten proberen daar nu nog wat versnelling in te brengen door het subsidiëren van nieuwe banen voor werknemers uit sociale werkplaatsen, waarvoor ze zelf geen geld meer hebben. […]

Amerika tovert nepgroei

Op 31 juli werd Amerika met een pennenstreek 3% rijker. In geld uitgedrukt is dat ongeveer de waarde van de hele Belgische economie.  Dat kwam omdat afgelopen woensdag de definitie van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de Verenigde Staten voor de 14e keer werd aangepast. De dienstdoende economen van het Witte Huis volgen wel […]

De Financiële Coöperatie biedt alternatief voor bank

Vanuit onvrede met de huidige financiële sector en vanuit de overtuiging dat het anders kan, als je het maar samen doet, is op 1 augustus de Financiële Coöperatie gelanceerd. Belangrijkste initiatiefnemer is assurantieadviseur Jan Brink uit Apeldoorn. ‘Ik heb de afgelopen 24 jaar de cultuur in de financiële wereld zien veranderen. Financiële producten zijn steeds […]

Groei door schuld

Economie blijft toch een bijzonder fenomeen. Dat blijkt eens te meer als je een stapeltje kranten wat diagonaler dan gewoonlijk doorleest bij terugkomst van vakantie. Dan vallen tegenstrijdigheden wat sneller op. Zoals tussen de door de gevestigde orde zo bewierookte economische groei en de manier waarop het geld stroomt. Ik kom er op via een […]

EU en China akkoord over Chinese zonnepanelen

China en de EU hebben een akkoord bereikt over de import van zonnepanelen in Europa. Er zijn geen details bekend gemaakt van de overeenkomst. De voorlopige importheffingen die de EU op 5 juni instelde, zorgden voor een flinke daling van de vraag naar zonnepanelen, resulterende in faillissementen van enkele prominente Europese bedrijven als Gehrlicher Solar. […]

  • Vraag Offerte aan
Creative Commons-Licentie CC uitsluitend van toepassing op tekst redactie. Overige content alle rechten voorbehouden aan auteurs / producenten.