De vier partijen die nu al ruim 200 dagen een complot proberen te smeden, houden het spannend. Hoewel er al veel is uitgelekt blijft het nog even onbekend wat ze ons straks allemaal gaan beloven. En, ook al kennen we alle beloftes, zullen we nog maar moeten afwachten wat er van waargemaakt kan worden. Ons land staat op positie acht van de tien rijkste ter wereld, maar lijdt aan een hopeloze onderlinge verdeeldheid op vrijwel elk gebied.

Uiteraard zal het de oprechte bedoeling van Rutte III zijn om ons land beter te maken. Maar wat is beter? Voor de één is dat meer kans op een baan, voor een ander minder inkomstenbelasting en voor weer anderen minder buitenlanders. Er zijn zelfs mensen die denken dat 2 à 3 % groei van de economie zaligmakend zal zijn. Het gaat vaak om iets meer hier en iets minder daar en vaak wordt het één weer gecompenseerd door het ander.

groenopladen generic keuzehulp

Dat geldt helemaal als we alle onkosten voor schadeherstel en behandeling van ziektes positief meetellen in het Bruto Nationaal Product (BNP). Alle lasten eerlijk delen, zou misschien ook wat zijn, ware het niet dat we het over de vraag wat eerlijk delen is, waarschijnlijk nooit eens zullen worden. Of een nieuw kabinet iets zal uitmaken is bovendien zeer de vraag want de meeste veranderingen in de maatschappij ontwikkelen zich autonoom zonder dat een regering daar iets aan kan doen.

Zo krijgen we bijvoorbeeld vrijwel zeker meer kamerdebatten. Iets waar niemand op zit te wachten, maar wat met 14 partijen in de kamer en een zeer krappe meerderheid in het kabinet onvermijdelijk is. Zeer waarschijnlijk krijgen we ook nog meer grote popfestivals en mega-evenementen. Dat is nu eenmaal een sterke trend en we hebben er nog maar zo’n 800 per jaar. Het zal pas minder worden als alle gelden voor uitkeringen, kinderbijslag, vakantietoeslag en studiefinanciering daar volledig aan dreigen op te gaan.

We krijgen ook beduidend meer en langere files waarin de werkende klasse zich zit te ergeren en hun kostbare tijd zit te verdoen. Niet omdat dat echt onvermijdelijk is, maar omdat elke denkbare maatregel om het fileprobleem aan te pakken, op een enorme muur van weerstand zal afketsen. Ook krijgen we meer tropische dagen met meer dan 30 graden en meer zware regens en zeker ook minder ijs op de sloten. Dat eerste stimuleert dan weer de verkoop van airco’s en daarmee de economie. Een aangekondigde klimaatwet zal daar geen invloed op hebben.

Zelfs als de hele wereld in één klap al het gebruik van fossiele energie zou afzweren, zal de opwarming nog jaren doorgaan. De hoeveelheid broeikasgas die al in de lucht zit, is daarvoor al voldoende en wat er al in zit, kunnen we er niet meer uithalen. Ik spring van de hak op de tak, maar dat kan, want autonome trends zien we op vrijwel alle fronten. Zo zullen er zeer zeker ook nog veel meer veel te dikke mensen komen. Tegen de door de supermarkten aan ons opgedrongen verslaving aan snoep en vette hap is nu eenmaal niet op te boksen.

Er zullen ook nog heel veel mensen aan longkanker overlijden want tegen nicotineverslaving helpt zelfs het publiekelijk offer van de geliefde en bijna heilig verklaarde burgervader Eberhard van der Laan niet. Vetzucht en longkanker jagen ons BNP enorm omhoog. Ze zijn goed voor de economie. Net als de stijgende zorgkosten doordat de geboortegolf van na ‘46 in de zorgelijke fase is aangeland.

Het is in deze column onmogelijk alle dingen waar de regering toch niets aan kan doen op te sommen. Maar, toch nog even één dingetje. Er zouden nog duizenden grote windturbines in ons land moeten komen omdat we niet bij de buren achter kunnen blijven en onze beloftes van Parijs na moeten komen. Ik ben wel benieuwd met welk windbeleid de regering komt. Maar ook hier geldt dat het waarschijnlijk helemaal niets zal uitmaken want het probleem is dat te veel mensen die dingen lelijk vinden.

Ons mooie landschap wordt erdoor aangetast, vinden ze. Daarom komen er waarschijnlijk meer bezwaarprocedures dan windmolens. Inderdaad zijn veel Nederlanders trots en zuinig op ons land en ons fraaie landschap. Wie kent niet de schilderachtige tafrelen met koeien in groene weiden van de Hollandse meesters die in de musea hangen? Iedere rechtgeaarde wat oudere Nederlander heeft natuurlijk die beelden voor ogen tijdens het zingen van het Wilhelmus. Dat zal bij de jeugd die straks, gesouffleerd door hun mobiles, het Wilhelmus moet leren playbacken anders zijn.

Dit karakteristieke landschap wordt tegenwoordig immers voor een groot deel aan het oog onttrokken door duizenden kilometers lelijke geluidswallen met daarop de meest afschuwelijke graffiti. Daar waar ooit die karakteristieke Hollandse sloten en vaarten waren, vinden we tegenwoordig ophopingen van stinkende blubber en vuiligheid op de oevers die daar in opdracht van de waterschappen ligt te rotten. Smerige drek waar nog slechts één duivels gewas op gedijt: de brandnetel. Langs alle ooit zo bonte bloemrijke wegbermen vinden we nu overal blikjes, flesjes, chips-zakken en sigarettenpakjes en menig pittoresk stadsbeeld is tegenwoordig verhabbezakt door reclameborden, foeilelijke bedrijfspanden en de meest afzichtelijke gedrochten van moderne architecten.

Dat gaat allemaal gewoon door omdat, om het even welke regering, iedereen in dit land toch z’n eigen gang gaat. Soms verzucht ik: “Och hadden we maar een hele machtige en wijze koning die met een kloeke besluitvaardigheid alles alleen kon beslissen, waarvoor we dan uit louter respect dagelijks uit volle borst en met z’n allen het volkslied zouden aanheffen”. Maar ja, of dat wel zo’n goed idee is, weet ik ook niet. Als ik naar het voorbeeld van een aantal van die machtige mannen elders in de wereld kijk, denk ik :”Nee dan toch maar liever nog even wachten op een kabinet dat naar alle waarschijnlijkheid bijna niets anders voor elkaar zal krijgen, dan alles wat toch wel gewoon doorgaat.”

Han Blok

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws