like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Open haarden meest vervuilende vorm van verwarming

Van: op 2 april 2019

houtrook houtkachel

Verwarmen van woningen met open haarden geeft 250 keer hogere milieuschadekosten dan verwarming met moderne gasgestookte CV-toestellen. Dat blijkt uit de studie ‘Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming’ van CE Delft. De studie onderzoekt de milieuschadekosten ten gevolge van verschillende manieren van woningverwarming in Vlaanderen voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Over het algemeen blijkt dat verwarmingstechnieken die gebruik maken van hout veel hogere milieuschadekosten hebben dan technieken die gebruik maken van aardgas of stookolie. Ook de nieuwste houtgestookte toestellen voor ruimteverwarming (zoals gesloten houtkachels of ketels die op hout worden gestookt) hebben schadekosten die 5 tot 12 keer hoger zijn dan de milieuschadekosten van de schoonste gasgestookte CV-ketels. In tegenstelling tot open haarden worden deze modernere kachels en ketels wel steeds meer als hoofdverwarming gebruikt. Dit leidt tot gezondheidsschade en negatieve effecten voor natuur en gebouwen.

De bepaling van de milieuschadekosten valt in principe uiteen in vier stappen:

  1. Emissies: hoeveel emissies ontstaan er daadwerkelijk bij woningverwarming uitgesplitst per verwarmingstechniek en brandstofsoort?
  2. Verspreiding: Waar komen deze emissies terecht?
  3. Effecten: Welke schade veroorzaken deze emissies op de menselijke gezondheid, gebouwen en ecosystemen??
  4. Waardering: Hoe waarderen we deze schadelijke effecten?

In dit onderzoek is er op basis van bestaande literatuur naar schadekostenkengetallen en de nieuwste World Health Organization (WHO)-inzichten over de schadelijkheid van milieuvervuiling, een berekening gemaakt van de meest toepasselijke milieuschadekosten voor woningverwarming in Vlaanderen. De schadekosten van PM2,5, PM10 en NOx verschillen tussen stedelijk en landelijke omgeving, waarbij schadekosten in stedelijke gebieden hoger zijn dan die in het platteland. Dat komt door de hogere bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden.

De emissies van woningverwarming zijn zowel op het niveau van de individuele techniek als voor geheel Vlaanderen bepaald, rekening houdend met rendementen van verwarmingsinstallaties. De directe emissies komen uit de schoorsteen van de woning. Indirecte emissies komen vrij bij de productie van energiedragers, bijvoorbeeld methaan bij  aardgaswinning en leiden ook tot schade buiten Vlaanderen. Emissies die binnen de woning ontstaan door open haarden/open kachels zijn niet meegenomen.

Lees ook: Platform Houtrook wil van houtkachels af

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws