like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Tag: klimaat

Landdegradatie is de moeder van de klimaatverandering

Landdegradatie is de moeder van de klimaatverandering

Van: op 17 juli 2018

Landdegradatie is een belangrijke oorzaak van verlies van biodiversiteit en ook van de klimaatverandering zegt de Zuid-Afrikaanse ecoloog Robert Scholes.

Hoofdlijnen klimaatakkoord: hopen dat het gaat lukken

Hoofdlijnen klimaatakkoord: hopen dat het gaat lukken

Van: op 10 juli 2018

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn bekend. En die zijn nog steeds behoorlijk vaag, maar dat zal niemand verbazen. Duurzame stroom wordt de norm.

Chinees isolatiemateriaal blaast gat in ozonlaag

Chinees isolatiemateriaal blaast gat in ozonlaag

Van: op 10 juli 2018

De uitstoot van CFK’s, verantwoordelijk voor het groeiende gat in de ozonlaag, stijgt weer. De oorzaak: de Chinese productie van goedkoop isolatiemateriaal.

Het klimaat verandert al voordat de zeespiegel stijgt

Het klimaat verandert al voordat de zeespiegel stijgt

Van: op 8 juli 2018

Al ver voor de zeespiegel stijgt kan ons klimaat drastisch veranderen. Dat komt doordat er steeds minder zee-ijs kan smelten dat als warmtebuffer dient.

2 graden opwarming brengt veel groter klimaatrisico mee

2 graden opwarming brengt veel groter klimaatrisico mee

Van: op 3 juli 2018

De gevolgen van klimaatverandering met 2 graden zijn ‘substantieel’ dramatischer voor gemeenschappen, de economie en ecosystemen dan bij 1,5 graden.

Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op

Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op

Van: op 2 juli 2018

Het kabinet wil per 2021 vliegbelasting invoeren: een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of per vertrekkende passagier.

Rapport over milieunormen vliegtuigen blijft geheim

Rapport over milieunormen vliegtuigen blijft geheim

Van: op 26 juni 2018

Natuur & Milieu is onaangenaam verrast dat het kabinet een geheim rapport over milieunormen van vliegtuigen niet openbaar hoeft te maken. “Dit is natuurlijk niet transparant, op deze manier kunnen we niet beoordelen of die normen geen sjoemelnormen zijn”, aldus directeur Marjolein Demmers. De organisatie had bij de rechtbank in Utrecht een zaak aangespannen, ondersteund […]

Milieuschade in geld bedraagt € 31 miljard per jaar

Milieuschade in geld bedraagt € 31 miljard per jaar

Van: op 22 juni 2018

De milieuschade in geld bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit welvaartsverlies Nederland staat gelijk aan 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp).

Antarctica, zuidpool smelt drie keer sneller dan vijf jaar geleden

Antarctica, zuidpool smelt drie keer sneller dan vijf jaar geleden

Van: op 15 juni 2018

De ijskap op Antarctica smelt in een recordtempo en dreigt een enorme zeespiegelstijging te veroorzaken met rampzalige gevolgen overal ter wereld.

Tomaten gaan groeien op bio-CO2

Tomaten gaan groeien op bio-CO2

Van: op 3 juni 2018

Glastuinders in Noord-Holland gaan hun gewassen groeien met BIO-CO2 dat wordt gewonnen uit de rookgassen van de bio-energiecentrale van HVC in Alkmaar.

Groei CO2-uitstoot in Nederland sterker dan in VS

Groei CO2-uitstoot in Nederland sterker dan in VS

Van: op 3 juni 2018

De uitstoot van CO2 nam in Nederland sinds 1990 met 2% toe. Dit is meer dan de toename van CO2 uitstoot in de VS (+1%) in de zelfde periode.

Amsterdams coalitieakkoord groener dan regeringsbeleid

Amsterdams coalitieakkoord groener dan regeringsbeleid

Van: op 31 mei 2018

Het nieuwe coalitieakkoord van Amsterdam zet een stevige groene koerswijziging in. Daarmee gaat het akkoord verder dan de Haagse politiek.

Milieudefensie zet klimaatzaak tegen Shell door

Milieudefensie zet klimaatzaak tegen Shell door

Van: op 29 mei 2018

Shell gaat niet in op de eisen van Milieudefensie in de aangekondigde klimaatzaak. Daarom is Milieudefensie genoodzaakt naar de rechter te stappen.

Private investeerders zijn onmisbaar in klimaatfinanciering

Private investeerders zijn onmisbaar in klimaatfinanciering

Van: op 29 mei 2018

Twee jaar na het klimaatakkoord van Parijs is de klimaatfinanciering nog steeds niet geregeld. Publiek-private samenwerking moet verandering brengen.

Klimaatakkoord gaat het land in

Klimaatakkoord gaat het land in

Van: op 17 mei 2018

Burgers krijgen de mogelijkheid rechtstreeks in gesprek te gaan met de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. Op vijf plaatsen zijn regiobijeenkomsten.

Al 10.000 mede-eisers in klimaatzaak Milieudefensie tegen Shell

Al 10.000 mede-eisers in klimaatzaak Milieudefensie tegen Shell

Van: op 17 mei 2018

Sinds Milieudefensie aankondigde een rechtszaak tegen Shell te beginnen, sloten al 10.000 mensen zich aan bij deze klimaatzaak.

Uitstoot CO2 weer hoger

Uitstoot CO2 weer hoger

Van: op 15 mei 2018

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017, vooral door huishoudens en dienstverlening.

EU begrotingsvoorstel klap in gezicht voor milieu en klimaat

EU begrotingsvoorstel klap in gezicht voor milieu en klimaat

Van: op 6 mei 2018

Deze EU begroting is een klap in het gezicht van iedereen die een Europese leidersrol verwachtte op het vlak van het milieu, natuur of de klimaatverandering

Klimaatverandering op Spitsbergen opent ogen van topbestuurders

Klimaatverandering op Spitsbergen opent ogen van topbestuurders

Van: op 29 april 2018

Topbestuurders, die op klimaatexpeditie gingen naar Spitsbergen, willen nu samen aan de slag om de Nederlandse energietransitie te versnellen.

Bomen met gras temperen toenemende zomerhitte in de stad

Bomen met gras temperen toenemende zomerhitte in de stad

Van: op 24 april 2018

Bomen koelen steden af, dat is bekend, maar met gras er onder blijken ze de hitte nog beter te temperen. Zo blijft het hitte-eiland effect beperkt.

Waarom ozon een gevaar is voor de voedselzekerheid

Waarom ozon een gevaar is voor de voedselzekerheid

Van: op 12 april 2018

In de troposfeer wordt ozon een probleem voor de gezondheid van mensen en gewassen. Het is ook het derde belangrijkste broeikasgas, na CO2 en methaan.

Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2-normen luchtvaart

Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2-normen luchtvaart

Van: op 10 april 2018

De Nederlandse overheid houdt stukken achter die van belang zijn voor de toekomst van de internationale luchtvaart. Natuur & Milieu stapte naar de rechter.

Ook Shell hangt klimaatzaak boven het hoofd

Ook Shell hangt klimaatzaak boven het hoofd

Van: op 4 april 2018

Als Shell haar beleid niet aanpast zal ze namens Milieudefensie in een nieuwe klimaatzaak aansprakelijk worden gesteld voor gebrekkig klimaatbeleid en klimaatschade.

Veranderend klimaat heeft gevolgen voor voedselproductie

Veranderend klimaat heeft gevolgen voor voedselproductie

Van: op 3 april 2018

Klimaatverandering leidt op lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu.

Naar de Zuidpool met wagen van afvalplastic op zonne-energie

Naar de Zuidpool met wagen van afvalplastic op zonne-energie

Van: op 24 maart 2018

Clean2Antarctica is een Nederlands initiatief om met een wagen, deels gemaakt van afvalplastic, op zonne-energie naar de geografische Zuidpool te rijden.