Archief:

klimaat

Er zijn miljarden euro’s beschikbaar voor het nieuwe kabinet om de klimaatcrisis in Nederland aan te pakken. Ook als Nederland het eigen klimaatdoel verhoogt is er genoeg geld beschikbaar.

Lees verder

Zes op de tien bedrijven in duurzame energie denken dat de klimaatdoelen in het gedrang komen als er vóór de zomer geen nieuw kabinet is. Urgenda dreigt opnieuw met de rechter.

Als het kabinet niet snel met concrete maatregelen komt en de doelen uit het vonnis nakomt, dreigt Urgenda opnieuw naar de rechter te stappen.

De zeespiegel steeg in het verleden soms met drie meter per eeuw, of 30 mm per jaar. Het huidige stijgingspercentage is 3,2 mm per jaar. Het kan dus 10 x sneller worden.

Veel van de eisen van het Europees Parlement zijn tijdens de onderhandelingen voor de Europese klimaatwet gesneuveld. Die is nu te slap om effectief klimaatverandering te voorkomen.

De Amerikaanse president Joe Biden organiseert een eigen internationale klimaattop. Het wordt een belangrijke test van zijn klimaatbeleid.

De Klimaatwakers roept alle burgers die zich zorgen maken over het klimaatbeleid op om mee te waken, om zo de formerende partijen er tijdens de gehele formatie aan te herinneren dat serieuzer klimaatbeleid een noodzaak is voor een leefbare toekomst.

Ook het water in de oceanen warmt op als gevolg van klimaatverandering. Het is nu warmer dan in welke warmteperiode in het verleden dan ook.

fietsen

Fietsen heeft meer effect op de strijd tegen de klimaatverandering dan elektrische auto’s. Ze brengen de uitstoot veel sneller naar beneden. Dat laat nieuw onderzoek zien.

Meer dan 100 landen en regio’s willen de emissies van hun broeikasgassen rond het midden van de eeuw naar netto nul terugbrengen. Maar de tijd waarin ze dat willen doen verschilt erg.

klimaatschuld

De bank kan met één druk op de knop Euro’s erbij maken, terwijl de leefbaarheid van de aarde voorbij de 2 à 3 graden niet te herstellen is. 

fossiele investeringen

De grootste banken hebben sinds Parijs 3800 miljard dollar in fossiele brandstoffen gepompt en die investeringen blijven toenemen.

boomkor trawler

De uitstoot van een boomkortrawler, waarbij zware netten over de bodem gesleept worden, is ongeveer even groot als die van een vliegtuig.

De Nederlandse klimaatfinanciering schiet vooralsnog op belangrijke punten tekort om de kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen.

co2 grensheffing

Het Europees Parlement stemde in met een afgezwakt voorstel voor een CO2-grensheffing na stevige lobby van de industrie.

agro industrie

Banken en investeerders breiden hun investeringen uit in voedingsmiddelen en grondstoffen en verplaatsen zo het klimaatrisico, in plaats van het op te lossen.

Zoek hier voor meer resultaten: