like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Zei de klimaatmaffioos tegen de islamofoob

Van: op 21 februari 2017

Beste mensen in de andere bubble, deze brief is eigenlijk bedoeld als antwoord op de recente reactie van Tilasmi Frigge op mijn stuk over schulpdieren en het reptielenbrein. Ik denk echter dat zijn reactie niet op zichzelf staat en door een bredere beweging wordt gedragen. Daarom mijn antwoord aan allen die zich voelen aangesproken.

Bedankt voor uw kritische reactie. Het is goed dat ik als lid van de groene klimaatmaffia ook eens geluiden van buiten de eigen bubble te horen krijg.

Ik heb getwijfeld of ik zou reageren. Maar ondanks de weinig vriendelijke stijl, heb ik via Google uitgevonden (http://ommekeer-nederland.nl/) dat u net als vele anderen serieus behept bent met het Islamiseringsprobleem en de migratie. Deze brief is dan ook tevens een reactie op de inhoud van die website.

Het is geenszins mijn bedoeling alle populisten als schulpdieren, fascisten of domme reptielen weg te zetten. Ik stel juist dat wij allen de natuurlijke neiging hebben om in onze schulp te kruipen. Ik stel echter dat deze reactie, hoewel natuurlijk, verleidelijk en universeel, toch contraproductief is.

Allereerst vond ik op de website onder uw naam verwijzingen naar vreselijke teksten uit de Koran. Ik ben met u eens dat daar geen fraai beeld uit naar voren komt. Echter dergelijke agressieve en intolerante opvattingen zijn typisch voor die tijd en de cultuur in die streek en ook te vinden in het Oude Testament. Ook in andere culturen ( Mongolië onder Dzjengis Khan, Rusland onder Stalin, Portugees en Spaans kolonialisme in Zuid Amerika) ) en in vorige eeuwen door het Christendom in Europa zijn de vreselijkste misdaden tegen de menselijkheid begaan. De Endlösung door Hitler werd met vergelijkbare filosofieën beargumenteerd die totaal los staan van de Islam en die zelfs door de RK werden getolereerd.

Ten tweede scheert u met deze verwijzingen naar teksten uit de Koran een paar miljard mensen over één kam, terwijl slechts een kleine subgroep de Salafistische geloofsopvattingen steunt. Ik ben geheel met u eens dat de fanatieke tak van de Islam een gevaar is en dat we terrorisme moeten bestrijden. Uw generalisatie zet echter veel kwaad bloed waardoor de haat tegen het Westen alleen maar groeit. Een beter voorbeeld geven met onze eigen normen en waarden is mij dunkt een beter recept om de intolerantie en de haat-imam te weerstaan. Er schort overigens nog heel veel aan onze eigen normen en waarden en de kritiek op onze decadentie en egoïstische samenleving is niet geheel onterecht. De onbeschoftheid van de heren Trump en Wilders en mevrouw Le Pen kan ik helaas niet als voorbeeldig voor onze edele normen en waarden beschouwen.

Uw angst voor islamisering van Europa is schromelijk overdreven. Ik begrijp niet waar u de alternatieve waarheid vandaan haalt dat Europa 60 miljoen asielzoekers wil toelaten. Zelfs in de afgelopen jaren 2014 en 2015 waarin oorlog in de Arabische landen woedde, zijn er niet meer dan 2 miljoen asielverzoeken voor landen in Europa. Voor Nederland zijn het er voor 2015 en 2016 samen 60.000 – 80.000. Lijkt veel maar het is minder dan 0,5 % van onze bevolking. Gemiddeld over de afgelopen 20 jaar zijn het er ca 20.000 per jaar. In Nederland worden per jaar 175.000 Nederlandse kinderen geboren.

In de gehele wereld zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. 86% wordt opgevangen in naburige ontwikkelingslanden. In Libanon met een bevolking van 6 miljoen worden 1,5 miljoen vluchtelingen opgevangen. In Jordanië met 8 miljoen inwoners zijn minstens 0,8 miljoen vluchtelingen opgevangen. Dat is 10 – 25 % op een 5 à 10 keer zo veel armere bevolking dan in Europa.

De reden dat deze mensen op de vlucht zijn, is echt niet om het Westen te komen Islamiseren zoals u suggereert.

Verreweg het grootste deel van de 65 miljoen vluchtelingen vlucht voor oorlogsellende, vervolging in eigen land en uitzichtloosheid. Dit zal in de nabije toekomst nog veel meer worden omdat er vele miljoenen klimaatvluchtelingen en economische vluchtelingen bij zullen komen. In de Arabische landen is de werkloosheid onder jonge mannen meer dan 25 %. Dat is voor sommigen ook een drijfveer om naar IS over te gaan, die hen prachtige beloftes doet. Toch wijzen 90 % van die jongeren IS af.

Ik ben met u eens dat de bevolkingsgroei in die landen niet gezond is, maar behalve de Islam is daar ook de RK kerk mede schuldig. (Kenia, Brazilië, Venezuela, Filipijnen) Wie zijn wij dat we hen allemaal zouden moeten en mogen steriliseren? Bedenk dan wij slechts één generatie terug ook extreem grote gezinnen hadden en dit via kerk en fiscus stimuleerden.

De armoede in veel ontwikkelingslanden is mede veroorzaakt door de Westerse landen. Zo zorgt Nederland er bijvoorbeeld voor dat bedrijven in die landen hun winst via ons land kunnen doorsluizen naar belastingparadijzen. Daardoor onttrekken wij méér geld aan de Griekse en Portugese economieën dan we er via steun naar toe brengen. De "eigen volk eerst” mentaliteit zal dit nog erger maken.

Uw focus op het Islamiseringsgevaar leidt er toe dat u andere veel grotere gevaren niet wilt zien. Zo is het wereldwijde klimaatprobleem vele malen ernstiger en urgenter en bovendien grotendeels onze schuld. Een groot deel van vluchtelingenproblematiek wordt eigenlijk aangedreven door verslechtering van het klimaat in de landen van herkomst en door te grote afhankelijkheid van olie en gas. Investeren in duurzame energie-opwekking in die landen biedt hen werkgelegenheid. Dat hun economie eenzijdig op olie drijft, komt doordat onze economie er aan verslaafd is. Zij zijn de dealers, maar wij zijn hun klanten.

Generalisatie, overdrijven en focussen op één gevaar en ”eigen volk eerst roepen” zijn de archaïsche propagandistische methoden die in de geschiedenis nog nooit iets goeds hebben opgeleverd. Laten we vooral de oorzaken van de wereld ellende bestrijden die we aan onszelf te danken hebben en die we in eigen hand hebben. Ik ben voor een duurzame samenleving en in dat verband zou ik wel willen zeggen “eigen volk eerst!”

Han Blok

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht 


Reacties: (10)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Duurzame Fred schreef:

  Van de week kreeg ik één mooi bericht van mijn duurzame vrienden die ik u niet wilt onthouden.

  Ik denk dat Han en zijn duurzame vrienden, geen kwaad kan zijn, om even op de sofa van een psycholoog zoals Renee Lertzman te gaan liggen.

  https://downtoearthmagazine.nl/renee-lertzman-over-klimaatmelancholie/

 2. Willemijn schreef:

  Ik heb altijd moeite met teksten als deze.
  Enkele punten:
  – angst voor de islam is niet beperkt tot angst voor terroristische aanslagen. Veel verontrustender is het feit dat het islamitisch geloof een compleet systeem is dat niet verenigbaar is met de scheiding der machten. Uiteindelijk gaat het geloof boven alles. Dit verklaart ook waarom terroristen vaak wekenlang verborgen worden gehouden door hun familie, bestaande uit mensen die zelf geen aanslagen zouden plegen, maar die stiekem toch veel meer loyaal zijn aan hun terroristische verwant en diens radicale overtuigingen dan aan het land waar ze wonen. Dit vind ik zeer verontrustend.
  – ik begrijp nooit goed waarom er altijd verwezen wordt naar misdaden die vroeger zijn begaan door mensen van ons geloof en onze cultuur. Je zou toch zeggen dat we daardoor geleerd hebben om waakzaam te zijn en sneller op te treden tegen gewelddadige, gevaarlijke overtuigingen.
  – over de aantallen immigranten: er is een psychologische reden dat het aantal islamitische immigranten wordt overschat. De reden is dat moslims de neiging hebben zich zéér prominent als moslim te presenteren en als zodanig veel aandacht en privileges op te eisen. Ik heb meegemaakt dat een moslima voor een bedrijfuitje eiste dat pas na zonsondergang zou worden gegeten in verband met de ramadan en dat geen varkensvlees zou worden geserveerd, hoewel er binnen het hele bedrijf maar 2-3 moslims aanwezig waren.

  Lees ook eens wat Anne Marie Delcambre over de islam schrijft.

  Tenslotte nog een ander punt, dat van de schade die de westerse wereld toebrengt aan het milieu. Ik lees vaak dat één westerling ongeveer het zesvoudige uitstoot van wat iemand uit Afrika of het Midden-Oosten uitstoot.
  Nooit wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat het gemiddelde kindertal in die landen dubbel zo hoog is. Eigenlijk zou je de uitstoot per persoon voor dergelijke landen dus moeten verdubbelen of misschien wel vertienvoudigen, omdat de kinderen van een kinderrijk individu vaak zelf ook weer (veel) kinderen krijgen.

  Klimaatverandering is ongetwijfeld een groot gevaar, maar ook een moeilijk gevaar. Wat gebeurt er precies als we de opwarming van de aarde niet bestrijden? Wat gebeurt er als we de opwarming wél bestrijden? Zijn we niet sowieso al te laat?

  Het probleem van de islamisering is iets gemakkelijker op te lossen. Zorg gewoon dat de mensen daar blijven waar ze vandaan komen. Waarschijnlijk zijn ze ook gelukkiger dan in een land als Nederland, waar we rijk zijn maar ook heel hard werken en vanaf jonge leeftijd worden opgejut om het onderste uit de kan te halen.

 3. peter schreef:

  Over de financiering van de klimaatalarmisten kan ik hier ook een pagina volschrijven ,evenals over de manipulatie van data.
  Maar als u,en velen met u ,zo bang zijn voor een stijging van de zeespiegel,dan lijkt het mij beter dat al die miljarden die naar de onrendabele windmolens gaan,beter aan onze dijken kunnen worden besteed.
  U pretendeert het klimaat prima te begrijpen,maar het weer over meer dan enkele weken te voorspellen .lukt nog niemand,ook u niet.
  Ook zou het fijn zijn als u de typische reactie ,om iemand die het niet met de klimaatalarmisten eens is af te schilderen als trump of wildersaanhanger,achterwege te laten.

 4. Han Blok schreef:

  Beste Peter de Mol

  Maakt u zich maar geen zorgen. U staat echt niet alleen. Donald Trump is met u en met hem de gebroeders Koch en hun wereldwijde netwerk van klimaatontkenners en pseudowetenschappers dat door hen betaald wordt om twijfel te zaaien. We kennen ze allemaal. Hans Labohm en Salomon Kronenberg, Tony Abbott en Sarah Palin, Geert Wilders en Rupert Murdoch, Steve Bannon en James Imhoff.
  Het zijn uiteraard gewoon wat zonnevlekken en anders het natuurlijke herstel van de laatste ijstijd wel. Trouwens , de laatste man die het zonnevlekken verhaal aan het Amerikaanse congres verkocht was Dr Weih Hock Soon. De multimiljardairs in het congres, allemaal klimaatdeskundigen in hun vrije tijd, geloofden hem grif. Totdat bleek dat hij slechts 1,2 miljoen US $ had gekregen voor zijn sprookje. Dat was een beetje goedkoop. Jammer, het was zo’n aardige man.
  Maar u heeft gelijk die hoge CO2 concentratie kan nooit onze schuld zijn, want het gebeurde al lang voordat de mensen er waren. In de afgelopen 800.000 jaar werd de aarde zelfs regelmatig verrast met dat soort gekke fluctuaties waarbij methaan zomaar van 0,4 naar 0,7 ppm schoot en CO2 van 180 naar 280 ppm. Ook de temperatuur schoot daarbij zomaar een graad of 10 omhoog.
  OK, het ging toen wat langzamer (ongeveer 25 keer langzamer) maar ja, alles gaat tegenwoordig nu eenmaal sneller hè.
  Natuurlijk is zoals iedereen weet CO2 goed voor de plantjes. Ik snap dan ook niet dat de concentratie CO2 in de laatste 70 jaar van 280 naar 400 ppm is gestegen en al helemaal niet waarom methaan van 0,7 naar 2 ppm is gestegen. Methaan wordt in de atmosfeer immers snel afgebroken door de vrije radicalen. En in water zorgen aerobe bacteriën voor een snelle afbraak van methaan. Dat moet dus wel haast een meetfout zijn. Zoiets gebeurt wel vaker. Hoe meer wetenschappers zich er mee bezighouden, hoe meer fouten natuurlijk.
  Weet u trouwens hoe ze de temperatuur van het oceaanwater gedurende de afgelopen 800.000 jaar hebben kunnen bepalen aan de hand van ijskernen op Groenland? Dat zou ik nu wel eens willen weten. De mensen zijn tegenwoordig zo knap hè. Ook knap trouwens dat ze hebben vastgesteld dat de temperatuur op aarde toen al opliep 800 jaar voordat de CO2 concentratie toenam. Ik heb daar wel een verklaring voor, maar ik vrees dat die u niet zo goed uitkomt. Bovendien vereist dat even wat dieper inzicht in de ingewikkelde samenhang van watertemperatuur en golfstromen en van zuurstofloosheid en de rol van waterdamp en methaanhydraten om maar een paar dingen te noemen. Best wel ingewikkeld hoor. Ik zal u er maar niet mee lastig vallen. Slaap zacht en droom lekker verder, maar stop a.u.b. met snurken.

 5. peter schreef:

  http://climategate.nl/2017/02/11/65533/
  hier nog een link van een artikel over co2.

 6. peter schreef:

  Heer BLOK schreef:Zo is het wereldwijde klimaatprobleem vele malen ernstiger en urgenter en bovendien grotendeels onze schuld.

  Het klimaat verandert al zolang de aarde bestaat,en op dit moment warmt de aarde langzaam weer op na de laatste ijstijd.(zoals het al vele malen heeft gedaan!)
  En nee,dat is niet grotendeels onze schuld en ook co2 heeft hier ZEER weinig invloed op:http://klimaatgek.nl/wordpress/d-feiten/
  (ik kan u hierover zo veel links sturen als u wilt)
  Misschien kunt u zich hierover eens beter informeren ,voordat u de eenzijdige berichtgeving hierover blindelings volgt.
  En als u over vluchtelingen praat,vergeet dan niet dat een groot deel gewoon migranten zijn!

 7. Wout Veldstra schreef:

  Dankjewel Han, voor je zorgvuldige reactie. Ik vrees dat het tegen de muur praten is, maar fijn dat de goede argumenten weer eens op een rijtje staan.

 8. Marga Sijmonsbergen schreef:

  Ook ik kan alleen Han en Jan’s woorden onderschrijven.

 9. VeRe schreef:

  Ik zou graag willen dat ik de reactie van Jan Juffermans kon overtreffen door nog lovender woorden.
  Dat kan ik niet.
  Dus onderstreep ik graag zijn reactie!

 10. Jan Juffermans schreef:

  Beste Han Blok, bedankt voor deze uitstekende reactie. De zin “Er schort overigens nog heel veel aan onze eigen normen en waarden en de kritiek op onze decadentie en egoïstische samenleving is niet geheel onterecht.” vind ik nog zwak uitgedrukt. Wij pakken met andere rijke landen zoveel van de Aarde, dat anderen daar letterlijk onder te lijden hebben en daar ontzettend kwaad over kunnen worden. We zullen versneld naar Fair Earth Shares moeten gaan om daar ernstige conflicten over te voorkomen. Het is een kwestie van mensenrechten.