langdurige covid lange covid

[ Updated ] Bijna alle publicaties over corona en Covid-19 gaan over hoe je de ziekte oploopt en / of hoe je dat kan voorkomen. Nu de pandemie meer dan een half jaar onderweg is, komen ook de ervaringen los van mensen die geïnfecteerd zijn geraakt en moeten herstellen van langdurige Covid. En die zijn heftig.

Een infectie met het coronavirus gaat voor veel mensen soms bijna ongemerkt voorbij. Maar steeds vaker hoor je dat er daarna een periode volgt van een heel scala van klachten die mensen zowel lichamelijk als geestelijk totaal ondermijnen. En dat die periode maandenlang kan duren. Over die langdurige Covid verschijnen inmiddels steeds meer, gelijkluidende berichten over in veel media.

Vraag Offerte aan

Infectie is pas het begin

Covid-ellende begint met een infectie, die je soms niet eens opmerkt. Als er later een veelvoud van vage klachten ontstaat die je functioneren hinderen, wordt de link met Covid door veel artsen niet onderkend. Bovendien blijven veel van die klachten ook buiten de statistieken, omdat testen wanneer de klachten optreden geen resultaat meer geeft. Testen is alleen zinvol in de eerste twee weken na besmetting.

Die periode van twee weken is stilzwijgend een norm geworden, die als milde Covid door het leven gaat. Een milde Covid zou na twee weken voorbij zijn, omdat de besmetting daarna niet meer aantoonbaar is. Maar niets is minder waar voor een grote groep patiënten. De eerste lange-covid patiënten lijden nu al meer dan een half jaar aan hardnekkige symptomen die hun hele functioneren aantasten. Er wordt hier en daar al gesproken over een herstelproces dat jarenlang kan duren. En mogelijk blijven sommigen hun leven lang hinder ondervinden.

Gevolgen voor economie en samenleving

Behalve dat de maatregelen om verspreiding van Covid-infecties te voorkomen zorgen voor veel economische schade en toenemende werkloosheid, gaan ook de gevolgen van langdurige covid meetellen. Nu al zijn er tienduizenden patiënten in beeld die langdurig uitvallen. Hoeveel daarvan definitief arbeidsongeschikt raken is nog niet te overzien. En naar de aantallen die nog steeds buiten beeld beeld zijn omdat ze niet zijn gemeld, of geen diagnose hebben gekregen, kunnen we alleen maar gissen.

Zeker is dat deze grote aantallen langdurig zieken extra economische schade opleveren, extra zorgkosten en vooral ook extra druk op de zorg als geheel.

Onderzoek van de universiteit van Maastricht concludeert: COVID-19 heeft een belangrijke invloed op de afhankelijkheid van zorg bij niet-gehospitaliseerde patiënten. Ongeveer drie maanden na het begin van de symptomen was een aanzienlijk deel van de niet-gehospitaliseerde patiënten tot op zekere hoogte afhankelijk van anderen voor persoonlijke verzorging. Dit geeft aan dat de impact van COVID-19 op het dagelijks leven van patiënten enorm is, en dat er meer aandacht nodig is om optimale behandelingsstrategieën te identificeren om de onafhankelijkheid van patiënten te herstellen.

En op 8 januari publiceerde The Lancet een Chinees onderzoek naar lange covid bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.

Driekwart van de patiënten die in het ziekenhuis voor covid-19 werden behandeld, had zes maanden later nog symptomen. De onderzoekers volgden 1.733 patiënten die in het Wuhan-ziekenhuis werden behandeld voor covid-19. Drie van de vier, 76 procent, hadden na zes maanden nog steeds minstens één hardnekkig symptoom. De meest voorkomende waren vermoeidheid en spierzwakte, maar ook slaapproblemen en angst / depressie kwamen vaak voor.

Zes maanden na de acute infectie hadden COVID-19-overlevenden voornamelijk last van vermoeidheid of spierzwakte, slaapproblemen en angst of depressie. Patiënten die tijdens hun verblijf in het ziekenhuis ernstiger ziek waren, hadden een ernstig verminderde zuurstofopname in de longen (pulmonale diffusiecapaciteit) en abnormale beeldvorming van de borstkas in scans.

Overzicht voor herkenning en behandeling van langdurige Covid

Het meest complete overzicht van langdurige Covid dat we vonden werd al in augustus 2020 gepubliceerd door The Atlantic.

En dit artikel op Elemental.medium.com gaat in op de overeenkomsten tussen long-covid en ME / cvs. Het geeft ook bruikbare tips om met de ziekte om te gaan in dagelijks leven en werk.

The British Medical Journal publiceerde op 11 augustus een uitgebreid overzicht met informatie over de herkenning en de behandeling van zogenoemde 'long-haulers'. Het artikel is bedoeld voor behandelende artsen, maar is ook redelijk toegankelijk voor wie zich wat meer in de materie heeft verdiept.

Uit de inleiding: Post-acute covid-19 (“lange covid”) lijkt een multisysteem ziekte te zijn, die soms optreedt na een relatief mild verlopen Covid. Klinische behandeling vereist een breed beeld van de patiënt. Dit artikel, bedoeld voor huisartsen, heeft betrekking op patiënten met een vertraagd herstel van een episode van covid-19, al dan niet met ziekenhuisopname. In grote lijnen kunnen dergelijke patiënten worden onderverdeeld in patiënten met mogelijk ernstige gevolgen (zoals trombo-embolische complicaties) en patiënten met een niet-specifiek klinisch beeld, vaak gedomineerd door vermoeidheid en kortademigheid.

Aangezien veel mensen niet zijn getest en vals-negatieve tests vaak voorkomen, suggereren het artikel dat een positieve test voor covid-19 geen voorwaarde is voor de diagnose.

Vox.com publiceerde een overzicht dat laat zien hoe in verschillende landen wordt onderzocht hoe een goede en effectieve nazorg kan worden georganiseerd. Die kan nog wel eens ingrijpender worden dan de acute zorg direct na infectie.

Richard Quest, de bekende reporter van CNN, overkwam het en hij schreef erover. Ook op CNN vind je dit overzicht van wat covid allemaal kan aanrichten in het menselijk lichaam.

En eén van de mensen die zelf als expert in de long tail terechtkwam, Paul Garner, professor in infectieziekten, zette zijn verhaal online.

Een stuk uit zijn verslag: 

"De malaise werd steeds erger, ik had een beklemmend gevoel op de borst (...) Mijn geest was een puinhoop. Mijn toestand verslechterde. Op een middag kreeg ik plotseling een beklemmend gevoel op de borst en voelde me zo onwel dat ik dacht dat ik stervende was. Mijn geest werd mistig. Ik probeerde myocarditis te googelen, maar kon niet goed door het scherm navigeren. Er was niets te doen. 

Ik wist dat dit niet klopte. Er was in die periode een patroon van twee weken tot zes weken: overdag absoluut verschrikkelijk voelen; zwaar slapen, wakker worden in een bed doordrenkt van zweet; opstaan met een verblindende hoofdpijn, overdag achteruitgaan en 's avonds in een gehavende ragdoll veranderen.

Ik kwam op een Facebook-pagina vol met mensen met deze verhalen, sommigen uit het VK, sommigen uit de VS. Mensen die aan de ziekte lijden, maar niet geloven dat hun symptomen echt waren; hun families dachten dat de symptomen angst waren; werkgevers vertelden mensen dat ze weer aan het werk moesten, aangezien de twee weken voor de ziekte voorbij waren. En de berichten weerspiegelen dit "Ik dacht dat ik gek werd omdat ik niet beter werd in hun tijdsbestek"; "De dokter zei dat er geen reden is om aan te nemen dat het zo lang duurt". En ook, mensen melden dat hun families hun steeds veranderende symptomen niet geloven, dat het psychologisch is, het is de stress."

Vergelijkbare verslagen komen van topwetenschapper Peter Piot op sciencemag.com en op CNN.  Dichter bij huis vinden we op de site van de NOS een verslag van schrijfster Esther Ending.   Of dit verslag van een getroffene op BBC.

Een RIVM-woordvoerder zegt dat het probleem bekend is en dat het "op de agenda staat om te bespreken". Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zegt dat "dit echt een probleem is".

Hier vind je een leidraad voor nazorg aan Covid-19 patiënten die klachten houden na een infectie. De richtlijn van het RIVM geeft hierover geen informatie.

Inmiddels zijn er al meer dan 14.000 mensen lid van de Nederlandse Facebook groep Corona ervaringen en langdurige klachten.

En de Nederlandse overheid erkent de gevolgen van de ziekte inmiddels en verstrekt daar extra medische zorg voor vanuit het basispakket.

Als dit het topje is, hoe groot is de ijsberg dan wel niet? Voortschrijdend inzicht toont het ware gezicht van een corona-infectie. En dat wordt steeds grimmiger.

Lees ook De laatste ontwikkelingen rond corona en COVID-19

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws