De CEO’s van TenneT, Shell, Tata Steel, Vattenfall en Veolia committeren zich onder aanvoering van de Klimaat en Energie Koepel (KEK) om op korte termijn concrete klimaatacties in te zetten. De young professionals van KEK willen dat alle bedrijven werk maken van het Klimaatakkoord en schuiven zelf aan in de boardrooms. KEK voorzitter Thomas Dekker: “Het is tijd om de klimaatambities om te zetten in concrete acties. Dat vraagt om ambitie, daadkracht en leiderschap.”

Op het Nederlandse hoofdkantoor van Vattenfall in Amsterdam presenteerden de CEO’s van Tata Steel, Shell, Veolia, Tennet en Vattenfall hun voorgenomen klimaatacties, die ze samen met een young professional uit de eigen organisatie opstelden. De bestuurstop ging met de honderdtwintig aanwezige young professionals in gesprek over leiderschap, klimaatuitdagingen en de bijdrage die zowel jonge medewerkers als CEO’s daaraan kunnen leveren. Ook Siemens, Greenchoice, Damen, ING en AM tekenden voor concrete acties, die op een vervolgbijeenkomst gepresenteerd zullen worden. Naar verwachting zullen in de komende maanden meer organisaties het voorbeeld volgen.

Stem young professionals laten horen

Dekker: “KEK wil de stem van young professionals laten horen en dus ook meepraten over het ambitieniveau van het bedrijf waarvoor ze zelf werken. Dat vraagt om leiderschap en daarom dit event, waarin CEO’s niets minder dan hun concrete klimaatacties presenteren.”

“De ambitie straalde afgelopen vrijdag ervan af bij de young professionals, net als de wil van de industrie. Toch is die versnelling nodig. Daarom zouden zij vaker met elkaar moeten koffie drinken of lunchen. Om de CEO’s scherp te houden op ambitie en om de young professionals te stimuleren hun mond open te trekken.”

Veolia is wereldwijd actief in watermanagement, energie en grondstoffen. Hildagarde McCarville, CEO van de Nederlandse tak: “We moeten ons gedrag fundamenteel en actief veranderen, van lineaire consumptie naar een meer circulaire aanpak. Voor Veolia ligt circulaire economie ten grondslag aan de energietransitie. We kijken naar iedere afvalstroom of bijproduct als een hernieuwbare grondstof die teruggehaald, upcycled en hergebruikt kan worden. Alleen op deze manier kunnen wij de doelstellingen van het Klimaatakkoord behalen.”

Zo zal het concern in Nederland nog dit jaar maar liefst 90% van de CO2-emissies die afkomstig zijn van eigen gedecentraliseerde energie- en waterinstallaties,  gereduceerd hebben (ten opzichte van 2015). Veolia bereikt dat door afvalstromen en restwarmte online te monitoren, en deze daarna waar mogelijk terug te halen en hergebruiken.

Ook Shell

Shell belooft de emissies van de eigen fabrieken terug te brengen en de Nederlandse samenleving helpen verduurzamen. Marjan van Loon, CEO Shell Nederland: “Shell Nederland steunt het Klimaatakkoord en neemt daar een actieve rol in.” Shell gaat ook zijn klanten meer CO₂-arme brandstoffen aanbieden. Concrete stappen, naast de aanleg van wind- en zonneparken, is de aanleg van een Nederlands netwerk van waterstofstations en levering van groene waterstof voor bussen. Daarnaast stimuleert Shell via de Coalitie Anders Reizen eigen personeel om het OV en de fiets te verkiezen boven de auto en zijn alle lease auto’s in 2025 fossielvrij.

TenneT beschouwt de oplossingen vanuit een vogelvluchtperspectief. CEO Manon van Beek: “Voor het slagen van de energietransitie is systeemdenken nodig. TenneT neemt daarom het initiatief om te verbinden en samen te werken aan het beste energiesysteem van de toekomst.” De organisatie investeert daarom de komende tien jaar in Nederland en Duitsland veertig miljard euro in hoogspanningsinfrastructuur voor de energietransitie, nodig voor het versterken van het net op land en het distribueren van zon- en windenergie - waaronder het aansluiten van circa 11,5 GW wind op zee. “Zo dragen we bij aan het behalen van de reductiedoelstellingen van 20,2 Mton voor elektriciteit in 2030.”

De CEO van TenneT ziet in de vervulling van deze ambities een speciale rol voor de jongen werknemer. Van Beek: “Ik nodig de young professionals bij ons aan tafel uit om de uitvoering van deze maatregelen te volgen. We gaan beginnen met een vegan lunch in maart.”

Deze generatie fossielvrij

Martijn Hagens, gastheer en CEO van Vattenfall Nederland: “Vattenfall heeft wereldwijd de ambitie om een fossiel vrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.” Het Zweedse concern streeft naar 500 MW groene waterstof productiepilots, waarvan tenminste 100 MW in Nederland in 2026. Het wil zijn duurzame productiecapaciteit aan zon, wind en batterijen uitbreiden in alle markten, en zal de komende jaren van 370 MW naar 2,5 GW aan geïnstalleerde duurzame capaciteit in Nederland gaan.

Theo Henrar, CEO Tata Steel Nederland: “Wij moeten gezamenlijk aan het werk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook bij Tata Steel zijn wij ons daarvan bewust. Daarom ondernemen we veel initiatieven en gaan we samenwerking met andere partijen aan om CO2-uitstoot te verminderen. Daarbij gaat het ook om circulariteit. Staal is bij uitstek een product dat past in een circulaire economie, het is 100% recyclebaar. Nu al wordt staal in Nederland voor meer dan 95% gerecycled.”

Tata Steel blijft het aardgasverbruik structureel verlagen door verbeteringen in de energie-efficiëntie van de eigen processen. De meest opmerkelijke maatregel is de plaatsing van een 100MW waterstoffabriek die in 2024 op het Tata Steel terrein wordt gebouwd. Deze zal groene waterstof produceren met de energie van windparken in de Noordzee.

Transitie ook cultureel

Als iets duidelijk werd tijdens de bijeenkomst, dan is het wel dat de transitie net zo goed een culturele als een technologische is. McCarville: “Het gaat om purpose and values. Bij Veolia geloven we in leading by example. Dit betekent voor ons een verandering in cultuur zodat wij als bedrijf toekomstbestendig worden: een agile manier van werken, het omarmen van digitale oplossingen en het actief promoten van reverse mentoring en open innovatie.”

McCarville geeft twee concrete voorbeelden: “Via onze digitale dienst FlexCity schakelen wij de opwekinstallaties van onze industriële klanten flexibel op of van het net. Zo is er 350 MW flexibele capaciteit beschikbaar op het Nederlandse net, een belangrijk item in de energietransitie. Ten tweede hebben we een online platform opgezet waarmee de experts in de verschillende landen direct met elkaar innovaties delen, zonder dat die informatie eerst langs de CEO’s of managers in de landen gaat. Dat is een radicale transformatie en versnelling in de totstandkoming van oplossingen.”

Foto: Jos Hummelen

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws