Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

De economie verliest de klimaatwedloop

Economische hardliners die geld belangrijker vinden dan het klimaat krijgen het deksel op de neus. Dat deksel is 38 biljoen dollar per jaar groot. Ofwel zes keer de jaarbegroting van de VS. Of 150 keer het vermogen van Jeff Bezos per jaar. Zeg maar dag tegen economische groei.

Gelekt document: laat Europa het klimaat los?

Het klimaat is niet langer een prioriteit voor de EU, volgens een gelekte versie van de strategische agenda van de Europese Unie voor de komende 5 jaar. De kop over een klimaatneutraal Europa is geschrapt en het woord “klimaat” wordt in het hele document maar twee keer genoemd.

Amerikanen testen omstreden manier om zonlicht terug te kaatsen

Amerikaanse onderzoekers voerden begin april de eerste test in de atmosfeer uit van een techniek om wolken helderder te maken zodat die zonlicht terugkaatsen. Deze omstreden manier van geo-engineering, marine cloud brightening, moet de planeet tijdelijk afkoelen. Maar over ongewenste neveneffecten is nog veel te weinig bekend.