Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

De wedloop om te overleven

In plaats van een groei van de wereldbevolking met 0,3 % per jaar zal er een verschijnsel optreden van sterke krimp met misschien wel 1,5 % per jaar, zodat de wereldbevolking omstreeks 2070 is gehalveerd.

Klimaatbescherming als klassenstrijd

Klimaatbescherming is klassenstrijd geworden. Extreem rechtse klimaatsceptici misbruiken dat argument nu om maatregelen te saboteren, want een ‘woke’ elite legt arbeiders en middenklasse onbetaalbare maatregelen op die alleen voor rijke kapitalisten haalbaar zijn.

Golfstroom kan al in 2025 stilvallen

De Golfstroom zou al in 2025 kunnen instorten. Het stilvallen van de vitale oceaanstromingen, door wetenschappers de Atlantische Meridionale Overturning Circulatie (Amoc) genoemd, zou catastrofale gevolgen hebben voor het klimaat.