Nieuwsoverzicht

Nieuws over duurzaamheid en klimaat is één van de toponderwerpen geworden in de media, naarmate de klimaatcrisis dreigender wordt. Hier vind je een overzicht van nieuws en analyses die doorgaans niet te vinden zijn bij de grote, algemene platforms. Hoofdredacteur Peter van Vliet publiceert ook als expert bij het ANP.

Elektrische auto’s kunnen veel zuiniger worden gebruikt

Plug-in hybrides en elektrische auto’s met een range extender moeten zo veel mogelijk elektrisch worden gereden. Dan wordt het potentieel beter benut. Het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers moet dan wel positief worden beïnvloed. Zo dient de laadinfrastructuur verder te worden uitgebreid en kunnen werkgevers en overheid slimme financiële prikkels geven. Maar ook is […]

Baksteen slaat CO2 op

In Groot-Brittannië is de eerste bouwsteen ontwikkeld die tijdens de productie meer CO2 opslaat dan er uitgestoten wordt. De nieuwe bouwsteen is een product van Lignacite, een bedrijf dat eerder al pogingen ondernam om de CO2-intensieve betonstenen op een meer klimaatvriendelijke manier te produceren. Het bedrijf experimenteerde met materiaal uit houtzaagsel, glas en schelpen, maar […]

MyBeaches zorgt voor schonere stranden en zee

Op vrijdag 28 juni is de landelijke start van het MyBeach-seizoen en openen maar liefst 24 MyBeaches aan de Nederlandse kust. In Castricum aan Zee verzorgen burgemeester Toon Mans en directeur van Stichting De Noordzee Eelco Leemans de officiële opening. Tijdens het strandseizoen zijn er verschillende activiteiten op de MyBeaches om bezoekers te stimuleren het […]

Klimaatdoelen door veel gemeenten niet gehaald

Op 4 juni verscheen de ‘Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving’, een onderzoek onder 370 bestuurders en ambtenaren van 215 gemeenten. Veel gemeenten hebben een klimaatbeleid geformuleerd. Maar ruim de helft verwacht de doelstellingen niet op tijd te gaan halen. Doelen te hoog gegrepen Het onderzoek is gedaan door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en advies- […]

EU legt importheffing op Chinese zonnepanelen

De Europese commissie heeft besloten tot een importheffing op Chinese zonnepanelen. De heffing wordt gefaseerd uitgevoerd: tot 6 augustus bedraagt deze 11,8%, daarna wordt deze 47,6%. De EU geeft aan met de Chninese industrie in onderhandeling te willen gaan over het vervolg. Of de Chinezen daar in meegaan is geheel de vraag. Naar verwachting zal […]

Better Place failliet

Better Place, het bedrijf dat elektrisch rijden wilde stimuleren met verwisselbare accu’s voor auto’s, vraagt per 1 juni het faillissement aan. “We verwachten niet dat andere startups nog iets zien in een infrastructuur  voor batterij verwisselen”, zegt Dallas Kachan, managing partner van cleantech onderzoeksbureau Kachan & Co tegen Environmental Leader.

Nederlanders willen energierevolutie

Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties hebben de handen ineengeslagen bij de onderhandelingen over het nationale Energieakkoord en besloten om de achterban te raadplegen over onderwerpen die bij de onderhandelingen aan de orde komen. De uitkomsten van de peiling zijn voor Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties […]

Repair Café vervult sociale functie in de wijk

De Repair Cafés in Nederland vervullen een belangrijke sociale functie. Vrijwilligers leren bezoekers en andere vrijwilligers kennen, hebben het gevoel dat zij nuttig werk doen en krijgen meer zelfvertrouwen door hun werk bij het Repair Café. Dat blijkt uit een onderzoek onder Repair Café-vrijwilligers in het hele land. Het onderzoek is gehouden door Stichting Repair […]

Groen gas uit afval met Nederlandse techniek

De door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde MILENA-technologie om groen aardgas, elektriciteit of vloeibare brandstoffen te winnen uit afval en biomassa wordt de komende jaren wereldwijd toegepast. ECN heeft daarvoor een licentieovereenkomst gesloten met Royal Dahlman, dat de technologie in verschillende landen en projecten gaat inzetten. Het innovatieve aspect van MILENA is dat het allerlei […]

Nederlandse productie organische zonnecellen van start

In Eindhoven wordt een proefproductielijn voor volumeproductie van zonnecellen gebouwd. Organische zonnecellen (in het Engels ‘Organic PhotoVoltaics’ oftewel ‘OPVs’) zijn flexibele zonnecellen die gemaakt zijn van lichtgevoelige kunststof folies. Met behulp van printing- of coatingtechnieken is het mogelijk deze zonnecellen op zeer efficiënte wijze in grote volumes te produceren. De folie met zonnecellen kan bijvoorbeeld […]

Voeding wereldbevolking niet haalbaar bij conventionele landbouw

Prof.dr.ir. Pablo Tittonell stelt bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Farming systems ecology op 16 mei aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, dat de wereldbevolking voeden een hachelijke zaak is als we vasthouden aan de conventionele wijze van landbouw en veeteelt. Deze vorm van landbouw heeft een schadelijke invloed op de gezondheid […]

Academie voor sociaal ondernemerschap gestart

Het bevorderen van verantwoord reizen, kledingrecycling en contact tussen mensen. Met deze en andere doelen zijn drieëndertig jonge deelnemers gestart bij Your Bricks, de eerste academie voor sociaal ondernemerschap. Jeske Krens (24) bedacht de Responsible Travel App, waarmee reizigers hun geld zoveel mogelijk kunnen besteden aan de lokale economie. De 22-jarige Maaike de Lange speelt […]

Natuurbeheer kost 1 miljard en is fiasco

Een adviescommissie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dat het natuurbeheer door boeren dat de afgelopen twintig jaar een miljard euro heeft gekost is uitgelopen op een groot fiasco. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken heeft het advies op 16 mei in ontvangst genomen. In zijn advies geeft […]

Creative Commons-Licentie CC uitsluitend van toepassing op tekst redactie. Overige content alle rechten voorbehouden aan auteurs / producenten.

AVG Toestemmingen

Bij duurzaamnieuws.nl nemen wij uw recht op privacy serieus. Wij plaatsen enkele cookies die nodig zijn om onze website optimaal te laten functioneren. Onderstaand ziet u welke verplichte en optionele toestemmingen u ons verleent om uw persoongegevens te verwerken op deze website. Als u deze toestemmingen wilt intrekken klikt u op 'Vergeet mij' onderaan deze pagina.

Privacy verklaring | Sluiten
Instellingen