like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Tag: indicatoren

Zo meet je brede welvaart en duurzaamheid in de economie

Zo meet je brede welvaart en duurzaamheid in de economie

Van: op 16 februari 2021

Hoe meet je brede welvaart en duurzame economie? De traditionele indicator, het BNP of bruto nationaal product, is daar niet geschikt voor.

 
Footprint Justice krijgt meer aandacht

Footprint Justice krijgt meer aandacht

Van: op 29 januari 2021

Met de ‘Ecologische Voetafdruk’ worden door het Global Footprint Network elke twee jaar de mondiale voetafdrukken van alle landen berekend.

 
Grote verschillen Brede Welvaart stad en platteland

Grote verschillen Brede Welvaart stad en platteland

Van: op 30 november 2020

Nederlandse steden staan vaker onderaan de ranglijst van de brede welvaart. blijkt uit de eerste regionale Monitor Brede Welvaart van CBS.

 
CBS komt met regionale Monitor Brede Welvaart

CBS komt met regionale Monitor Brede Welvaart

Van: op 27 oktober 2020

De regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS geeft binnenkort inzicht in de indicatoren voor brede welvaart op stadsniveau.

 
Gemeentelijke Duurzaamheids Index: Hoe stuur je als gemeente op duurzaamheid?

Gemeentelijke Duurzaamheids Index: Hoe stuur je als gemeente op duurzaamheid?

Van: op 23 september 2018

Tijdens het symposium over de uitkomsten van de nieuwe GDI 2018 is een belangrijke vraag: hoe kun je als gemeente effectief sturen op duurzaamheid?

 
Ook Raad van State wil meer aandacht voor brede welvaart

Ook Raad van State wil meer aandacht voor brede welvaart

Van: op 22 september 2018

De Raad van State wil het begrip “brede welvaart” meer centraal stellen voor lange termijn en voor de toekomstgerichtheid van onze voorzieningen.

 
Duurzame financiering krijgt eigen norm

Duurzame financiering krijgt eigen norm

Van: op 25 juni 2018

Er bestaan nog weinig normen voor duurzame financiering, terwijl deze kunnen bijdragen aan vertrouwen en transparantie van duurzame financiering.

 
Monitor Brede Welvaart: halve waarheid of hele leugen?

Monitor Brede Welvaart: halve waarheid of hele leugen?

Van: op 22 mei 2018

De monitor brede welvaart meet jaarlijks onze welvaart, in euro’s maar ook in milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid.

 
Certificering is geen garantie voor meer duurzaamheid

Certificering is geen garantie voor meer duurzaamheid

Van: op 15 mei 2018

Duurzame certificaten zouden consumenten moeten helpen bij het nemen van milieuvriendelijke beslissingen. Vaak staan ze meer duurzaamheid juist in de weg.

 
Sustainable Development Goals zijn niet duurzaam genoeg

Sustainable Development Goals zijn niet duurzaam genoeg

Van: op 1 mei 2018

Landen die hoog scoren op een recent ontwikkelde SDG-index hebben ook allemaal hoge ecologische voetafdrukken per persoon. Dat is niet duurzaam.

 
Monitor Duurzaam Nederland: het gaat goed, maar wel ‘ten koste van’

Monitor Duurzaam Nederland: het gaat goed, maar wel ‘ten koste van’

Van: op 23 mei 2017 | 0 reacties | categorie: Inzicht

Op Verantwoordingsdag, 17 mei, verscheen de laatste Monitor Duurzaam Nederland (MDN). De monitor geeft via een reeks van indicatoren weer hoe het er voor staat met onze kwaliteit van leven, en ook of het bereiken van die kwaliteit ten koste gaat van mensen elders en/of van toekomstige generaties. Vanaf volgend jaar zal op Verantwoordingsdag jaarlijks […]

 
Nieuwe Europese spelregels voor meten milieuprestaties van producten

Nieuwe Europese spelregels voor meten milieuprestaties van producten

Van: op 28 maart 2017 | 0 reacties | categorie: Inzicht

Hoe weet je of de claim over duurzaamheid of milieuprestatie van een product klopt? Dat is niet eenvoudig. Er bestaan in ieder geval honderden duurzaamheidslabels en die gaan over verschillende duurzaamheidaspecten. Een deel van deze labels claimt ook milieuprestaties. Deze claims kunnen kwalitatief en indirect zijn: beter voor het milieu (bedrijfsclaims)of binnen bepaalde milieugrenzen (Milieukeur) […]

 
Wordt het BBP nu minder belangrijk?

Wordt het BBP nu minder belangrijk?

Van: op 23 februari 2017 | 3 reacties | categorie: Inzicht

Het afgelopen jaar heeft de Tweede Kamer zich intensief bezig gehouden met het begrip ‘brede welvaart’. Is het Bruto Binnenlands Product BBP een goede maatstaf voor welvaart, en zo niet, hoe meet je welvaart dan wel? Dit artikel biedt een overzicht over wat er bereikt is en wat er nog te wensen blijft. De afgelopen […]

 
Footprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht

Footprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht

Van: op 23 december 2016 | 4 reacties | categorie: Inzicht

We gaan het jaar 2017 in. De wereldbevolking is gegroeid tot bijna 7,5 miljard mensen. De armoede is nog steeds de wereld niet uit. Intussen worden we geplaagd door toenemende ecologische schade met grote sociale gevolgen, zoals de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit, de vervuiling van lucht en oceanen, en door bodemdegradatie dalen de […]

 
De dwingende kracht van (on-)duidelijke duurzaamheidsdoelen

De dwingende kracht van (on-)duidelijke duurzaamheidsdoelen

Van: op 14 november 2016 | 0 reacties | categorie: Inzicht

De Nederlandse overheid heeft zich verbonden aan het behalen van de zogenaamde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Het bereiken van die doelen zal geen eenvoudige zaak zijn omdat ze het resultaat zijn van een politiek compromis. Volgens Hans Stegeman is dat min of meer de prijs van dit soort loffelijke initiatieven. De kracht van de […]

 
Gemeenten werken ondanks lastige economie hard aan duurzaamheid

Gemeenten werken ondanks lastige economie hard aan duurzaamheid

Van: op 1 november 2016 | 0 reacties | categorie: maex, Nieuws

Voor het derde opeenvolgende jaar publiceert de Stichting Duurzame Samenleving de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, GDI-2016. De GDI laat aan de hand van 24 indicatoren voor elke gemeente zien hoe ver deze is op de weg naar duurzaamheid. Hoge scores voor Onderwijs, Gender gelijkheid en Luchtkwaliteit en vooral voorEnergiegebruik van woningen. Daar staat dan weer tegenover dat […]

 
Kringlopen Ladder helpt de circulaire economie meetbaar te maken

Kringlopen Ladder helpt de circulaire economie meetbaar te maken

Van: op 4 september 2016 | 4 reacties | categorie: Inzicht

Centraal in de Circulaire Economie (CE) staat het sluiten van kringlopen. Maar over welke kringlopen hebben we het dan en waar moeten we mee aan de slag? Kan een organisatie hier zelf mee aan de slag of zijn andere partijen nodig? En wanneer maakt een organisatie onderdeel uit van een kringloop? Lastige vragen waarvoor dringend […]

 
Komt de duurzame gemeente er aan?

Komt de duurzame gemeente er aan?

Van: op 15 oktober 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

De nieuwe uitgave van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, GDI-2015, laat duidelijk zien hoe het met de ontwikkeling naar duurzaamheid gaat in alle gemeenten in Nederland. Op een aantal terreinen is er sprake van vooruitgang; de achteruitgang is evenwel groter. Toch is er ook aanleiding om te verwachten dat de verbeteringen er nu aankomen. Duurzaamheid prominent in […]

 
PBL licht voetafdrukken door

PBL licht voetafdrukken door

Van: op 24 september 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Voetafdrukken zijn een populaire methode om de impact van consumptie op milieu en natuur mee uit te drukken. Maar waar zijn ze op gebaseerd en wat brengen ze precies in kaart? Een vandaag verschenen rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), ‘Trends in Nederlandse voetafdrukken’, houdt de meest gebruikte voetafdrukken tegen het licht. Het […]